PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 24 mei 2020 Zondagsbrief 24 mei 2020
Zondag 24 mei 2020, Wezenzondag
Emmakerk


kerkdiensten Emmakerk online
Kerkdiensten Emmakerk te volgen via website Kerkdienstgemist en/of Slog TV.
De viering van a.s. zondag is weer rechtstreeks te beluisteren om 09.30 uur via de website van “kerkdienstgemist”
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg

Ook wordt de dienst gefilmd en wordt de viering in beeld en geluid rechtstreeks op Slog TV uitgezonden zondagmorgen om 9.30 uur en herhaald op zondagavond om 19.00 uur en op maandag om 11.00 uur (Ziggo Kanaal 43, KPN, XS4ALkanaal 1401).
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering te kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze crisistijd.
U kunt de dienst rechtstreeks (of later) ook via You Tube. De link is:
https://www.youtube.com/channel/UCJkHQzW3O6A65hnwizIlMlw

Kerkdienst Zondag 24 Mei
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.30 uur
Uitzending Slog TV: 9.30 uur en 19.00 uur, maandag 25 mei: 11.00 uur
Collecten: Werelddiaconaat Oeganda + kerkenwerk
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: dhr. M. van der Sluijs

Kerkdienst Zondag 31 Mei, Pinksteren
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.30 uur
Uitzending Slog TV: 9.30 uur en 19.00 uur, maandag 1 juni: 11.00 uur
Collecten: Zendingscollecte “Steun voor de kerk in Marokko” + Kerkenwerk
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: Enkele leden Cantorij? (zang)

Kerkdiensten vanaf 1 juni
Vanaf 1 juni is het toegestaan kerkdiensten te houden met inachtneming van basisregels (maximaal 30 mensen en onderling anderhalve meter afstand) en volgens een gebruikersplan. De kerkenraad van onze gemeente gaat met dit protocol en het opstellen van een gebruikersplan  aan de slag en onderzoekt ko-mende weken of en hoe kerkdiensten in een anderhalve meter setting kunnen organiseren. We gaan hier mee aan de slag maar dit vraagt de nodige tijd en aandacht. We hopen hier medio juni een besluit over te kunnen nemen. In juni zullen de diensten daarom nog enkel online gehouden worden.

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl) of aan de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).

OMZIEN naar elkaar
Laten we bidden voor hen en voor allen die kwetsbaar zijn in deze vreemde tijden. Maar ook aan hen die zich met alle kracht en energie inzetten om zieken te verplegen en te verzorgen.
We bidden ook voor hen die leiding moeten geven in deze moeilijke tijden, dat God hen wijsheid en mededogen mag schenken.
Laten we met elkaar meeleven in tijden van vreugde en ook van verdriet en elkaar opdragen in onze gebeden, mag Gods liefdevolle nabijheid ons vervullen met nieuw vertrouwen en vrede.

Bloemendienst  
De bloemen zijn bezorgd bij:
-          mevr. M. C. de Laat - van Beek, Stadsweg 11 a kamer 22, Geertruidenberg, beterschap gewenst,
-          dhr. J. Boer, Slotjesveste, Van Oldeneellaan 30, Oosterhout, sterkte gewenst.
           
Mededelingen
Diaconaal nieuws
Algemeen
Afwijkende behandeling “concept” Jaarrekeningen 2019 College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen
Door de landelijke kerk (PKN Utrecht) is in deze coronaperiode een aangepaste procedure voor de behandeling van jaarrekeningen aangegeven. (zie ook website landelijke kerk PKN)
De volgende stappen zijn al gezet
-beoordeling en bespreking en goedkeuring in de “eigen” Colleges
-behandeling en voorlopige goedkeuring in de volledige Kerkenraad
Nu bent u aan zet namelijk het ter inzage leggen aan de Gemeente voor een periode van veertien dagen.
Dat gaan we in deze aangepaste procedure als volgt doen:
Voor beide rekeningen kunt u per mail of telefoon een kopie aanvragen bij Wim Roose (email wim.roose@kpnmail.nl tel. 0162-514628 of 06-30014877. U krijgt deze kopie dan in uw brievenbus en kunt dan de komende veertien dagen voor uw vragen en opmerkingen terecht bij de penningmeesters van beide Colleges (zie contactgegevens in KOMPAS of op de website).
Vervolgens worden de opmerkingen en vragen /antwoorden behandeld in de volledige Kerkenraad om vervolgens tot definitieve goedkeuring te komen onder voorbehoud van het nog op te stellen controlerapport Let op!
Normaal gesproken worden de rekeningen altijd gecontroleerd door een tweetal onafhankelijke, financiële deskundigen maar daarvoor is gegeven de omstandigheden uitstel verleend tot september dit jaar.
Waarom dan toch deze aangepaste procedure?
De rekeningen dienen kerkordelijk voorgeschreven en afgestemd met de belastingdienst(In verband met ANBI)worden geüpload in het landelijk rapportagesysteem van de kerk (FRIS)en wel voor 15 juni van het kalenderjaar. Teven worden de cijfers dus ook, onder voorbehoud van een positief controlerapport, gepubliceerd op de website van onze eigen plaatselijke kerk. Vragen? Bel of mail gerust met ons!

Giften Diaconie
Wij ontvingen afgelopen week met bestemming Collecten april/mei 2020 100,00 euro, 30,00 euro en 15,00 euro. Specifiek bestemd voor de collecte van vorige week zondag 17 mei 2020 met als bestemming Stichting De Opkikker ontvingen we via de bank in de afgelopen periode Euro 105,00 zoals afgesproken vullen we uit eigen middelen dit aan tot Euro 150,00.

De Perkplantenactie 2020
De perkplantenactie met als bestemming Mercy Ships: ontvangen is tot en met vandaag, vrijdag 22 mei 2020  Euro  1.172,50. Het gaat dus prima voor Mercy Ships! Nog een week en dan ronden wij deze actie af.
Onze hartelijke dank voor al uw diaconale gaven!

Collectebestemming zondag 24 mei, Werelddiaconaat, Oeganda (Kerk in Actie)
Nieuwe kansen voor straatkinderen! In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Volwassenen zetten ze neer om te bedelen. Daardoor gaan ze niet naar school, worden uitgebuit en soms ook mishandeld. Samen met drie andere organisaties pakt Kerk in Actie dit probleem aan/ Straatkinderen worden opgevangen, waar mogelijk herenigd met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel kinderen vandaan komen!
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Werelddiaconaat Oeganda dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk(CvK)middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.

Collecte voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 
terug
 
 
 

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-09-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 05-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 02-11-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.