PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Orde van dienst zondag 28 juni 2020 Orde van dienst zondag 28 juni 2020

Emmakerk, Raamsdonksveer
Thema: “Weer samen naar de kerk?”

Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: mevr. I. Willems

Voor de dienst: https://youtu.be/swxT3WvS7Rk

Welkom

Aanvangslied: Lied 981: 1, 4
1.Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

4.Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Stil gebed – bemoediging en groet

Verootmoediging: Evang. Liedb. 302: 1, 2
1.Heer, ik kom tot U,
Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
En reinig mijn hart.

2.Met uw liefde, Heer,
Kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer,
En maak alles goed.

Genadeverkondiging

Apostolische bemoediging

We zingen: Evang. Liedb. 302: 4
4.Jezus, op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Thema dienst: “Weer samen naar de kerk?”

Gebed

Lezing: Mattheus 4: 1 – 7
1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”

We zingen: Lied 538: 1
1.Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd
is leven van genade
buiten de eeuwigheid
is leven van de woorden
die opgeschreven staan,
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

Tekstlezing: Matteus 11: 28: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht”.

We zingen: Lied 512: 1, 2
1.O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2.uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Verkondiging

We zingen: Lied 835: 1

1.Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven
- Bartimeüs Blindeninstituut
De collecte van deze zondag is bedoeld voor ontwikkeling van goede en betrouwbare hulpmiddelen om zeer slechtzienden en blinden te helpen, op te leiden om volwaardig mee te kunnen doen in onze maatschappij. Van harte aanbevolen dus!

Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Bartiméus Blindeninstituut dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (C v K) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
- Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar reke-ningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

Slotlied: Psalm 150: 1
1.Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Zegen

 
terug
 
 
 

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-09-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 05-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 02-11-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.