PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 22 september 2019

Zondag 22 september, Startdienst
Emmakerk


Voorganger: Ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: Dhr. E. Boekholt
Diaken van dienst: Dhr. E. Dommisse (welkom)
Kerkrentmeester van dienst: Dhr. C. Klootwijk
Ouderling van ontvangst: Mevr. C. van Noorloos
Ambtsdrager van ontvangst: Dhr. A. van Dongen
Organist: Dhr. J. Blankers
Lector: Mevr. I. Langschmidt
Oppasdienst: Mevr. H. Schoo
Bloemendienst: Mevr. E. van Beek en mevr. T. Lankhuijzen
Autodienst: Dhr. E. Boekholt, tel. 512407 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Bestemming collecten

  • Diaconie: Lokaal Vluchtelingenwerk
Naast de gemeentelijke subsidies is altijd geld nodig voor begeleiding en opleiding van de vele vrijwillig(st)ers. Reiskosten voor medewerkers die meegaan op bezoek naar allerlei instanties worden ook uit deze pot betaald.
  • Kerkenwerk
  • Onderhoudsfonds (uitgangscollecte t.b.v. dakrenovatie)
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Bij de dienst
Hartelijk welkom allen die aanwezig zijn in deze startdienst van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg in de Emmakerk. Een bijzonder hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn dat u er allemaal (weer) bent. De voorganger vanmorgen is ds. van den Hout. Het thema van de dienst en het komende seizoen is: “Een goed Verhaal”. Muzikale medewerking wordt verleend door de Nieuwe Liedboek Cantorij (NLC).
De lezingen zijn: het verhaal van Ruth uit de Kijkbijbel (lector) en Mattheüs 22: 34 – 40 (voorganger).
We zingen: Psalm 122: 1 en 3 / NLC: Lied 833 / Evang. Liedb. 459: 1, 2 en 3 / NLC:  Lied 787 / Lied 835: 1, 3 en 4 / Liedbundel Hemelhoog: Lied 386 / NLC: Leven is van zeven dagen (zegenlied)
Wij wensen elkaar een feestelijke en gezegende dienst.
Na de dienst gaan we de startzondag verder met koffie of thee en iets lekkers in De Brug. Hierna gaan we aan het werk met de Bijbelteksten en verhalen die zijn aangeleverd n.a.v. het thema: ‘Een goed Verhaal”. Omstreeks 12.30 uur: Afsluiting met een eenvoudige maaltijd. 

Kindernevendienst
Vandaag gaan ook de kinderen in de kindernevendienst aan de slag met het thema: “Een goed Verhaal”.

OMZIEN naar elkaar
Op zondag 15 september 2019 is op 88 jarige leeftijd overleden mevr. Stina van Ommeren-Schoenmakers. Zij woonde de laatste 2 jaren dicht bij haar dochter Christina in Bergen op Zoom. De dankdienst voor haar leven heeft plaats gevonden op donderdag 19 september in de Lambertuskerk en werd geleid door ds. Jos van den Hout. Aansluitend is ze ter ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats in Raamsdonk. We wensen Albert, Christina en Mark en allen die zich met haar verbonden voelden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. In de dienst van vandaag zullen we haar gedenken.
Meeleven met elkaar is in onze wereld een schaars maar kostbaar goed. Vanouds worden de volgelingen van Jezus ertoe opgeroepen om met elkaar mee te leven, om om te zien naar die naaste dichtbij en verder weg. We denken aan hen die rouwdragen en aan gemeenteleden die door een moeilijke tijd gaan.

De bloemen gaan vandaag naar:
-  mevr. C. Heijkoop, Oranjestraat 16, Raamsdonksveer, sterkte gewenst
-  fam. J. A. Heijblom - Hensen, Scheepswerflaan 143, Raamsdonksveer, eveneens sterkte gewenst.
           
Diensten in de komende weken
Zondag 29 september, Doopdienst en Bevestiging nieuwe Scriba.
  • Geertruidskerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur,
            Organist: dhr. M. van der Sluijs
            Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel. 06 22355651 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Zondag 6 oktober, Viering Heilig Avondmaal (tafel)
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur
            Organist: dhr. J. Blankers
            Autodienst: dhr. P. Hanemaaijer, tel. 516047 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

MEDEDELINGen
Nieuwe Scriba
De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat dhr. M. (Mark) van der Sluijs bereid is de functie van Scriba binnen onze Kerkenraad te vervullen. Deze functie is vacant sinds 1 maart van dit jaar.
De kerkenraad is voornemens hem hiertoe tijdens de dienst van 29 september 2019 te bevestigen als ouderling met bijzondere opdracht.

Opname Startdienst
Vandaag worden TV-opnamen gemaakt die vanavond, naast de radio uitzending, ook op SLOG TV worden uitgezonden rond 19.00 uur. Herhalingen op maandag, woensdag en vrijdag om 10.00 en 19.00 uur. De 2 camera’s staan opgesteld op het balkon naast het orgel. Indien u niet in beeld wilt komen neem dan plaats achter in de kerk of in de uilenhoeken.

Activiteiten
Studieavond met Peter Pellemans in de GEERTRUIDSKERK.
Op woensdag 25 september a.s. is er in Geertruidenberg een studieavond met Peter Pellemans van Christenen voor Israël. Het thema is: “De Joodse wortels van het christelijke geloof”. De bijeenkomst vindt plaats in de Geertruidskerk, Elfhuizen 3 in Geertruidenberg. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

De Joodse wortels van het christelijke geloof.
Wanneer we Gods Woord eerlijk bestuderen zien we dat het een Joods/Hebreeuws karakter uitstraalt. De voorbije eeuwen van vervangingstheologie wilden ons anders doen geloven. Alle verbonden werden door God met Israël gesloten. Jezus, werd als Jood geboren en leefde als Jood. De apostelen waren Joods en Jezus zei dat Hij op de eerste plaats kwam “voor de verloren schapen van het huis Israëls”. Daar in Israël liggen onze wortels, onze oorsprong en onze hoop.

Achtergrond spreker.
Peter Pellemans is getrouwd en heeft twee kinderen. In 1988 kwam hij tot geloof en als oud-voorganger heeft hij vele jaren mogen dienen in een gemeente in Weert (Limburg). Peter is o.a. ook actief als docent voor de cursus Jewish-roots. Deze cursus behandelt de joodse wortels van het christelijke geloof.

Vakantie Bijbel Club (VBC)
Dit jaar pakken we de Vakantiebijbelclub anders aan! Benieuwd wat er anders is? We gaan verhuizen en indikken van 3 kortere dagen naar 1 lange dag. We gaan op die dag alle toppers van de vertrouwde Vakantiebijbelclub laten langskomen. Dus we gaan weer zingen, knutselen en er is een nieuw avontuur van Sam en Jiddo! Verder gaan we ook het grote woensdagmiddagspel spelen en iedereen mag frietjes blijven eten. Dus reserveer de Vakantiebijbelclub vast in de agenda: woensdag 16 oktober van 10.00-16.00 uur. We gaan ook verhuizen van locatie! Dit jaar zijn jullie welkom in de Emmakerk, Emmastraat 13 in Raamsdonksveer. Vanaf 9.45 uur zijn de deuren open om je aan te melden. Alle basisschoolkinderen zijn van harte welkom!
Kijk voor meer informatie ook op: https://sites.google.com/view/raamsdonksveervbc/
 
Vakantiebijbelclub, help je mee?
Voor iedereen boven de 12 jaar: we zouden het fijn vinden als je ons wilt helpen om er ook dit jaar weer een succes van te maken. Heb je talenten op een van de onderstaande punten? Laat het ons weten!
-    Begeleiden van groepjes kinderen met knutselen of spel
-    Toneel & Decor/techniek
-    Muziek & zang
-     Voorbereiden en organiseren van de VBC

Dit jaar houden we geen boodschappenactie. We hebben ons alle jaren gesteund gevoeld door de gemeente. U voorzag ons van lekkers en praktische dingen. Dit jaar willen we u een kleine gift vragen, zodat we de boodschappen in 1 keer kunnen bestellen. Het rekeningnummer is: NL64RABO0156329050 Protestantse gemeente Geertruidenberg ovv Vakantiebijbelclub. Dat scheelt voor iedereen een ritje naar de supermarkt en voor ons het organiseren van zo’n actie.
Wil je meer informatie? Vraag het de dames van het VBC team: Renate Stekelenburg, Eva Hovers, Tamara Kiene, Manouke Kool & Petra Paulides
Kom ook in de herfstvakantie naar de Vakantie Bijbel Club!

Gedachte van de week: Als je niet in wonderen gelooft, ben je misschien vergeten dat je er zelf een bent.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres. 

terug
 
 
 

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-09-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 05-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 02-11-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.