PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 1 december 2019

Zondag 1 december, 1e Advent
Viering Heilig Avondmaal (kring)
Emmakerk


Voorganger: Ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: Mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: Mevr. P. Zondervan
Kerkrentmeester van dienst: Mevr. M. Leusink (welkom)
Ouderling van ontvangst: Dhr. E. Boekholt
Ambtsdrager van ontvangst : Dhr. W. Wiessner
Organist: Dhr. M. van der Sluijs
Lector: Mevr. J. Oosterveen
Oppasdienst: Mevr. R. Kievits
Bloemendienst: Mevr. M. de Jong en mevr. A. Mulder
Autodienst: Dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Bestemming collecten

  • Diaconie: Voedselbank De Baronie
In november zamelen we ‘houdbare’ artikelen in om te helpen de deelnemende gezinnen in de Voedselbank (Afdeling Geertruidenberg) van hun wekelijkse pakket te voorzien. Daarnaast is door het jaar heen geld nodig om deze vrijwilligersorganisatie te laten draaien (kosten van huur gebouwen, koelkasten, diepvriezers, elektriciteit en transportkosten zijn zomaar een greep uit het lijstje met te maken kosten). Deze collecte is bedoeld om hun werk doorgang te doen vinden.
  • Kerkenwerk
  • Onderhoudsfonds
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Bij de dienst
Hartelijk welkom allen die aanwezig zijn in deze 1e advents dienst van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg in de Emmakerk. Een bijzonder hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn dat u er allemaal (weer) bent. De voorganger vanmorgen is ds. van den Hout. In deze dienst vieren we  het Heilig Avondmaal in de kring. De liturgische kleur in de adventstijd is paars.
De lezingen komen uit: Micha 2 (lector) en Mattheüs 24: 36 – 39 (voorganger). 
We zingen: Lied 433 : 1, 2, 3 en 5 / Psalm 25: 1 en 2 / Lied 442: 1 / Lied 25a: 1 / Lied 451: 1, 3 en 4 / Lied 340b / Lied 405: 1 en 3 / Evang. Liedb. 292: 1, 2 en 4 / Lied 598 / Lied 568a / Lied 247: 1, 3 en 5 / Lied 415: 3.
Wij wensen elkaar een fijne en gezegende dienst.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van en kopje koffie of thee. U kunt dan ook de door u bestelde kerstkaarten van de crea onder het koffiedrinken af halen en af  rekenen.

Toelichting bij de liturgische schikking
U ziet drie opgaande takken met aan de basis een krans. Elke adventszondag komt er naar boven toe een krans bij en met kerst zal er vanuit de top licht stralen. “Geef licht” is het thema.
De krans van vandaag bestaat uit stekelige naalden en daartussen plukken wol. Het is echt schapenwol. De krans symboliseert een omheining voor schapen. Het is een uitbeelding van een vers uit Micha 2 vers 12: “Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen”. Het is een oproep aan mensen die van de rechte weg zijn afgeweken en van het leven met elkaar een chaos maken.

Kindernevendienst
Er is in december nog wel voor elke zondag kindernevendienst ingepland, maar er wordt verder geen project gedaan.
De lezing voor vanmorgen komt uit Micha 4 vers 1-8. Het gaat over het Koningschap van de Heer. Het thema is: “De HEER zal koning zijn”.
Doel: De kinderen leren dat God vanuit Israël het heil voor de wereld brengt.

OMZIEN naar elkaar
We willen ook de mensen met een chronische ziekte in onze gemeente niet vergeten.
We denken aan hen die moeten leven met Alzheimer, met Parkinson, met ALS, of met een handicap die je leven enorm kan beperken.
Wat is het mooi als je kunt merken, dat je niet wordt vergeten! Jezus, staarde de mensen niet aan, nee, hij zag ze staan of zitten en wist zich met hen verbonden.

De bloemen gaan vandaag naar:
-   Mevr. B. W. van Reeuwijk - Brand, Kardeel 25, Raamsdonksveer, ter bemoediging,
-   Dhr. E. van der Wel, Mauritsweg 20, Geertruidenberg, beterschap gewenst.

De kaart gaat naar:
-   Familie Schilperoord, Stadshoudersdijk 27, 5165 RG Waspik, van harte proficiat met hun 45 jarig huwelijk.

Diensten in de komende weken
Zondag 8 december, 2e Advent, Missionaire dienst
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur
            Organist: dhr. M. van der Sluijs
            Autodienst: dhr. P. Hanemaaijer, tel. 516047 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Donderdag 12 december
  • De Buurstede, Oosterhout, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 11.00 uur
Zondag 15 december, 3e Advent
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur
            Organist: dhr. M. van der Sluijs
            Autodienst: mevr. F. Pruijssers, tel. 514859 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

MEDEDELINGen
Opbrengst collecte voor de watersnood in Zuid-Soedan zondag 24 november 2019
De diaconale collecte van afgelopen zondag bracht het mooie bedrag van euro 285,90 op. Vanuit eigen middelen van de Diaconie zal dit ruim worden verdubbeld zodat euro 600,00 kan worden overgemaakt voor de urgente noodhulp in het getroffen gebied ! Hartelijk dank voor uw milde gaven!
De Diaconie.

ACTIVITEITEN
Crea-ochtend
In december zijn er geen crea-ochtenden. We hopen elkaar in het nieuwe jaar weer te ontmoeten op donderdag 9 januari.
De bestelde kerstkaarten van de crea zijn na de dienst tijdens het koffiedrinken af te halen en af te rekenen. Bent u niet in de gelegenheid zou u ze dan willen ophalen in Oranjestraat 16? Bij voorbaat hartelijk dank.

Koffie-uurtje voor ouderen
Op de eerste maandag van de maand (2 december), om 10.30 uur, vindt in de koffiehoek in het restaurant van Rivierzicht, verzorgd door Piet Hanemaaijer en Jannie Dommisse, het koffie-uurtje voor ouderen plaats. Dit vindt maandelijks plaats, behalve in de maanden juli en augustus.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.