PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 19 januari 2020

Zondag 19 januari 2020
Viering Heilig Avondmaal (tafel)
Emmakerk


Voorganger: Ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: Mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: Dhr. H. Houben (welkom)
Kerkrentmeester van dienst: Dhr. P. Knaap
Ouderling van ontvangst: Dhr. J. Vleugel
Ambtsdrager van ontvangst: Dhr. H. Houben
Organist: Dhr. M. van der Sluijs
Lector: Mevr. T. Blom
Oppasdienst: Mevr. Kievits
Bloemendienst: Mevr. A. Horsman en mevr. J. Houben
Autodienst: Dhr. P. Hanemaaijer, tel. 516047 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Bestemming collecten

  • Diaconie: Stichting Health & Education Ghana
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het Schoolproject van de stichting in het arme Noorden van Ghana. In Veja Kulipeeliga ligt het schoolcomplex vlak aan de grens met buurland Burkino Faso. Dit jaar wordt gebouwd aan toiletvoorzieningen voor de 450 scholieren op deze school. Opzet: 2 toiletgroepen bouwen (12 voor boys en 12 voor girls). En tevens wordt geld gereserveerd voor de chemische middelen die nodig zijn om het proces in de septic tanks te optimaliseren.
  • Kerkenwerk
  • Onderhoudsfonds
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Bij de dienst
Hartelijk welkom allen die aanwezig zijn in deze dienst van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg in de Emmakerk. Een bijzonder hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn dat u er allemaal (weer) bent. De voorganger vanmorgen is ds. van den Hout. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal aan tafel. De liturgische kleur in deze tijd is wit.
De lezingen komen uit: Johannes 2: 1- 11 (lector) en Romeinen 4: 1 – 9 (voorganger). 
We zingen: Psalm 66: 1 en 3 / Lied 289: 1 en 2 / Lied 525: 1, 3 en 4 / Lied 803: 1 en 6 / Lied 340b / Lied 405: 1 / Lied 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 / Lied 969: 1 en 2 / Lied 970: 1, 2 en 3.
Vanmorgen is er ook Jeugdkerk. Om 9.30 uur komen de jongeren bij elkaar in de Brug.
Wij wensen elkaar een inspirerende en gezegende dienst.

OMZIEN naar elkaar
Als christen delen we momenten van vreugde met elkaar, maar juist ook onze kwetsbaarheid en pijn. Zo kunnen we denken aan al die mensen, die in deze tijd van het jaar zich eenzaam voelen, het moeilijk hebben, ziek zijn, verdrietig zijn om het gemis van een geliefde.
Wat is het mooi als je kunt merken, dat je niet wordt vergeten! Jezus, staarde de mensen niet aan, nee, hij zag ze staan of zitten en wist zich met hen verbonden.

De bloemen gaan vandaag naar:
-  Fam. Verschoor - Hensen, Julianalaan 28 a, Raamsdonksveer, ter attentie,
-  Fam. Heijblom - Van den Kieboom, Ambachtsherenlaan 31, Raamsdonksveer, ter attentie.

De kaart gaat naar:
-  Fam. van der Pluijm - de Ruijter, Raadhuisstraat 53, 4944 VG Raamsdonk i.v.m. hun 45-jarig huwelijk op 16 januari 2020, van harte gefeliciteerd.

Diensten in de komende weken
Vrijdag 24 januari
  • Rivierzicht, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 15.30 uur
Zondag 26 januari
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur
            Lector: mevr. H. Weltevrede           
            Organist: dhr. J. Blankers
            Autodienst: dhr. C. de Rooij, tel.nr. 520249 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Zondag 2 februari
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur, koffie drinken na de dienst
            Lector: mevr. W. Vreeken    
            Organist: dhr. M. van der Sluijs
            Autodienst: dhr. D. Schermers, tel. 519299 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

MEDEDELINGen
ZORGVERLOF KOSTER
Onze koster, Ria Olivier, heeft per direct zorgverlof genomen om bij Coby te kunnen zijn en om voor haar te zorgen.
Voorlopig worden Ria’s taken waargenomen en gecoördineerd door Jopie Verschoor.
Dus graag aangaande alle koster taken met Jopie contact opnemen. 06 53438871,
b.g.g. 06 40212502

Bevestiging ambtsdragers
Met blijdschap en dankbaarheid mogen wij u berichten dat dhr. Martien Quaak en mevr. Hannie van den Bent zich beschikbaar hebben gesteld voor het ambt van ouderling in onze gemeente.
Daarnaast zijn tot onze vreugde opnieuw beschikbaar:
-          als ouderling: mevr. Corrie van Noorloos, mevr. Christa Kloots, dhr. Jaco Vleugel
-          als diaken: dhr. Wim Roose, dhr. Hans Houben, dhr. Eric Dommisse
-          als kerkrentmeester: dhr. Ad Blom, dhr. Pieter Knaap
De kerkenraad draagt deze personen voor als kandidaat. Eventuele bezwaren kunt u tot uiterlijk 20 januari 2020 indienen bij de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl)
De (her)bevestiging zal plaatsvinden in de dienst van 26 januari 2020. In deze dienst nemen we afscheid van ouderling Eildert Boekholt.
Namens de kerkenraad
Mark van der Sluijs, scriba

KERKPROEVERIJ
Vanaf eind januari zal in de Brug een aantal bijeenkomsten plaatsvinden rondom Kerkproeverij. Op verschillende middagen of avonden bent u of ben jij hartelijk welkom om samen te eten én te praten over het geloof. Het thema van dit jaar is Een goed verhaal. Via e-mail, per brief of via de poster in de kerk wordt de uitnodiging gedeeld. Dit jaar vragen wij om zo mogelijk gasten mee te nemen. Want in de kerk is plaats voor iedereen. Het is een plek om tot rust te komen, om vragen te stellen, waar je zingeving en inspiratie ontvangt en deelt. Wil jij dat onze buren, vrienden en collega's de stap durven te zetten om onze gemeente een keer te bezoeken? Wist je dat veel mensen wachten op een uitnodiging? Het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Een simpele uitnodiging kan het verschil betekenen! De volgende data zijn vastgelegd: ’s avonds op woensdag 29/1, maandag 3/2, woensdag 19/2 en maandag 16/3 en ’s middags op donderdag 6/2 en woensdag 4/3. Bij de aanmelding is het mogelijk om voorkeursdata op te geven. U en jij bent hartelijk welkom!

ACTIVITEITEN
Crea-ochtend
U bent van harte welkom op donderdag 23 januari van 9.30 - 11.30 uur in De Schakel. We kijken terug op een zeer geslaagde kerstkaartenverkoop. Er zijn ongeveer 400 kaarten verkocht en mede daardoor hebben wij het afgesproken bedrag van € 500,00 aan de kerk kunnen doneren. Hartelijk dank, dat u dit mede mogelijk hebt gemaakt!

BHV werkgroep
Op donderdag 30 januari 2020 zal Arno Scherpenisse, namens de BHV werkgroep een voordracht houden over brandveiligheid, onder de titel “ Brandveiligheid, ook bij u thuis”. Veelal zit brandgevaar in een klein hoekje, vooral in de omstandigheden gewoon thuis, en Arno zal ingaan op aspecten van het ontstaan van deze, vaak zeer gevaarlijke situaties, maar ook hoe deze te voorzien en te voorkomen.
U bent welkom in De Brug om 19:30 uur.

Inname rommelmarkt
De eerste mogelijkheid in dit nieuwe jaar is op zaterdag 25 januari 2020, op onze vaste tijden van 10.00 t/m 12.00 uur.
Beste mensen, het wegbrengen van het oud papier kost de kerk momenteel al 3 eurocent per aangeleverde kilo terwijl we vorig jaar nog enkele centen voor ons papier kregen. Wij vragen u daarom als u spullen aflevert bij de inzameling voor de rommelmarkt dat u als u daartoe in de gelegenheid bent een doosje oud papier mee naar uw Blauwe Kliko of ondergrondse container thuis mee te nemen en voor de kerk zo de kosten van de papier afvoer te beperken. Ook kerken en verenigingen moeten bij de gemeente werf hun kilo's papier ook betalen.
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking, namens de medewerkers van de Rommelmarkt.

Gedachte van de week:
Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een reden.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres. 

terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.