PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 17 mei 2020

Zondag 17 mei 2020
Emmakerk


kerkdiensten Emmakerk online
Kerkdiensten Emmakerk te volgen via website Kerkdienstgemist en/of Slog TV.
De viering van a.s. zondag is weer rechtstreeks te beluisteren om 09.30 uur via de website van “kerkdienstgemist” (https://kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg).
Ook wordt de dienst gefilmd en wordt de viering in beeld en geluid rechtstreeks op Slog TV uitgezonden zondagmorgen om 9.30 uur en herhaald op zondagavond om 19.00 uur en op maandag om 11.00 uur (Ziggo Kanaal 43, KPN, XS4ALkanaal 1401).
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering te kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze crisistijd.
U kunt de dienst rechtstreeks (of later) ook via You Tube. De link is:
https://www.youtube.com/channel/UCJkHQzW3O6A65hnwizIlMlw

Kerkdienst Zondag 17 Mei, Missionaire dienst
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.30 uur
Uitzending Slog TV: 9.30 uur en 19.00 uur, maandag 18 mei: 11.00 uur
Collecten: Stichting De Opkikker + kerkenwerk
Organist/Keyboard/zang: dhr. M. van der Sluijs

Kerkdienst Donderdag 21 Mei, Hemelvaartsdag
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.30 uur
Collecten: Plaatselijk Diaconaat + kerkenwerk
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: mevr. I. Willems (zang)
Let op: de dienst op Hemelvaartsdag wordt niet op Slog TV uitgezonden en is alléén via kerkdienst gemist te beluisteren.

Kerkdienst Zondag 24 Mei
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.30 uur
Uitzending Slog TV: 9.30 uur en 19.00 uur, maandag 25 mei: 11.00 uur
Collecten: Werelddiaconaat Oeganda + kerkenwerk
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: dhr. M. van der Sluijs

Kerkdiensten vanaf 1 juni
Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland adviseert gemeenten om tot en met 31 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Vanaf 1 juni kunnen we kerkdiensten gaan houden waar maximaal 30 mensen bij aanwezig zijn als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Landelijk PKN adviseert om in de maand juni van deze mogelijkheid gebruik te maken om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Er is een protocol beschikbaar dat kerkenraden in staat stelt om beleid te bepalen voor hun gemeente op het gebied van kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. De kerkenraad van onze gemeente gaat met dit protocol aan de slag en onderzoekt komende weken of en hoe wij vanaf 1 juni kerkdiensten in een anderhalve meter setting kunnen organiseren.

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl) of aan de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).
Koffiedrinken na de dienst

We zijn gestart met “koffie drinken” via de telefoon. Het idee houdt in om iemand te bellen of gebeld te worden na afloop van de dienst en via de telefoon samen “koffie te drinken”. Er waren afgelopen zondag niet veel aanmeldingen voor het “koffiedrinken” maar het is wel positief ontvangen. Graag willen we dit idee de komende weken doorzetten en meer vormgeven om u als gemeenteleden de mogelijkheid te geven voor een “koffiegesprek”.
De gang van zaken is als volgt: u aangeeft bij de scriba ik wil wel iemand bellen of ik wil graag gebeld worden.
Als u uw naam en telefoonnummer per mail doorgeeft aan scribaat@pkngeertruidenberg.nl gaan wij proberen u aan elkaar te koppelen voor een gezellig gesprek na afloop van de dienst.
Het is een mooie vorm van omzien naar elkaar.

OMZIEN naar elkaar
Laten we bidden voor hen en voor allen die kwetsbaar zijn in deze vreemde tijden. Maar ook aan hen die zich met alle kracht en energie inzetten om zieken te verplegen en te verzorgen.
We bidden ook voor hen die leiding moeten geven in deze moeilijke tijden, dat God hen wijsheid en mededogen mag schenken.
Laten we met elkaar meeleven in tijden van vreugde en ook van verdriet en elkaar opdragen in onze gebeden, mag Gods liefdevolle nabijheid ons vervullen met nieuw vertrouwen en vrede.

Bloemendienst  
De bloemen zijn bezorgd bij:
-          dhr. J. Hoogerbrugge, Jan van Beekhof 36, 4941 MA Raamsdonksveer, beterschap gewenst,
-          mevr. H. Hoogerwaard, Ravelijn 49, 4931 VJ Geertruidenberg, beterschap gewenst.
           
Mededelingen
PERKPLANTENACTIE 2020:
Door het niet kunnen doorgaan van onze traditionele perkplantenactie dit jaar is de kans groot dat daardoor 3 partijen iets moois gaan missen:
1e ons doel Mercy Ships;
2e onze trouwe kopers;
3e onze leverancier, die ook door de huidige crisis een moeilijke tijd beleeft. (Hij levert al jaren ons kwalitatief goede producten – naast de perkplanten ook de mooie Paasbloemen – en dat tegen prijzen, die het voor ons mogelijk maakt om tot een zeer goed financieel resultaat te kunnen komen voor onze doelen.) Graag verwijzen wij dan ook naar de navolgende tekst in de hoop dat ook hier kan gaan gelden: “Als delen een deel van ons wordt.”
Informatie over MERCY SHIPS
Een prachtige organisatie, die met een ziekenhuisschip gratis medische hulp verstrekt aan de allerarmsten. Omdat ieder mens kostbaar is!
Door de armoede in Afrika hebben veel mensen geen toegang tot medische zorg. Of het is voor hen niet te betalen. Elk jaar sterven maar liefst zeventien miljoen mensen omdat ze geen medische hulp krijgen. Mercy Ships helpt bij de meest voorkomende ziekten en kwalen. Je kunt daarbij denken aan een gespleten lip, tumor, staar, fistel, misvormde benen, opgezwollen schildklieren, brandwonden, blindedarmontsteking of ontstoken kaak. Een operatie geeft kinderen en volwassenen een nieuw gezicht, kinderen de mogelijkheid om zelf te lopen, mannen en vrouwen de kans om weer zelf hun brood te verdienen en… mensen hun glimlach terug omdat ze hoop hebben. Een operatie verandert levens! Ook geeft Mercy Ships trainingen aan de lokale bevolking om kennis over te dragen. Iedereen aan boord is vrijwilliger, van machinist tot chirurg, van schoonmaker tot kapitein, van kok tot tandartsassistente. Momenteel ligt het ziekenhuisschip, de Africa Mercy, in Kameroen.
U kunt helpen door een gift over te maken naar de Diaconie PKN Geertruidenberg, rekeningnummer NL11RABO 0115 6159 03 onder vermelding Mercy Ships.
Of tussen 20 april 2020 en 20 mei 2020 zelf planten te kopen bij Handelskwekerij Nouws, Achterste Schaapdijk 1a, 4882 NC in Klein Zundert, tel.: 076-5972996, www.handelskwekerijnouws.nl. Dit is onze leverancier en hij beloofde dat als u planten koopt bij hem, hij (op vertoon van dit schrijven)10% van uw besteding gaat overmaken naar de rekening van de Diaconie bestemd voor Mercy Ships!
Alvast bedankt voor uw hulp! En als er nog vragen zijn dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen!

Namens de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg,
Wim Roose 06-30014877 / wim.roose@kpnmail.nl,
Hans Houben 06-50274064 / hansjacqueline@casema.nl

Diaconaal nieuws
Algemeen
Afwijkende behandeling “concept” Jaarrekeningen 2019 College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen
Door de landelijke kerk (PKN Utrecht) is in deze coronaperiode een aangepaste procedure voor de behandeling van jaarrekeningen  aangegeven (zie ook website landelijke kerk PKN).
De volgende stappen zijn al gezet:
-          beoordeling en bespreking en goedkeuring in de “eigen” Colleges
-          behandeling en voorlopige goedkeuring in de volledige Kerkenraad
Nu bent u als gemeente aan zet. Het ter inzage leggen aan de Gemeente voor een periode van veertien dagen gaan we in deze aangepaste procedure als volgt doen:
Voor beide rekeningen kunt u per mail of telefoon een kopie aanvragen bij Wim Roose (email wim.roose@kpnmail.nl, tel. 0162-514628 of 06-30014877). U krijgt deze kopie dan in uw brievenbus en kunt dan de komende veertien dagen voor uw vragen en opmerkingen terecht bij de penningmeesters van beide Colleges (zie contactgegevens in KOMPAS of op de website van de kerk).
Vervolgens worden de opmerkingen en vragen/antwoorden behandeld in de volledige Kerkenraad om vervolgens tot definitieve goedkeuring te komen onder voorbehoud van het nog op te stellen controlerapport.
Let op! Normaal gesproken worden de rekeningen altijd gecontroleerd door een tweetal onafhankelijke, financiële deskundigen maar daarvoor is gegeven de omstandigheden uitstel verleend tot september dit jaar.
Waarom dan toch deze aangepaste procedure? De rekeningen dienen kerkordelijk voorgeschreven en afgestemd met de belastingdienst (in verband met ANBI) worden geupload in het landelijk rapportagesysteem van de kerk (FRIS) en wel voor 15 juni van het kalenderjaar. Teven worden de cijfers dus ook, onder voorbehoud van een positief controlerapport, gepubliceerd op de website van onze eigen kerk.
Vragen? Bel of mail gerust met ons!

Giften bestemd voor de collecten
Wij ontvingen afgelopen week nog aan algemene giften 15,00 Euro. Ook ontvingen wij met bestemming collecten april/mei 2020 50,00 Euro, 2 x 25,00 Euro en nog eens 15,00 Euro. Specifiek bestemd voor de collecte van vorige week zondag 10 mei 2020 met als bestemming de lokale Voedselbank ontvingen we via de bank in de afgelopen periode 113,00 Euro (zoals afgesproken vullen we uit eigen middelen dit aan tot 150,00 Euro).

De perkplantenactie
Voor de perkplantenactie met als bestemming Mercy Ships is tot en met vandaag, vrijdag 15 mei 2020    1.137,50 Euro ontvangen. Het gaat dus prima voor Mercy Ships! Nog veertien dagen dan ronden wij deze actie af.
Onze hartelijke dank voor al uw diaconale gaven!

Collectebestemming zondag 17 mei, Stichting De Opkikker
Door de organisatie van Opkikker dagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind in hun midden, wil deze stichting de vaak grote zorgen even naar de achtergrond laten verdwijnen. Alles wordt in het werk gesteld om dromen waar te maken! Onze steun hebben ze hard nodig voor dit mooie werk!
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Stichting De Opkikker dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk(CvK)middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.

Collecte voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.