PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 17 januari 2021 Zondagsbrief 17 januari 2021
Zondag 17 januari 2021
Emmakerk


Kerkdiensten Emmakerk Online
Kerkdiensten Emmakerk te volgen via website Kerkdienstgemist en SLOGTV
In verband met de landelijke Lock down heeft ook de Protestantse Gemeente Geertruidenberg besloten om de komende tijd kerkdiensten zonder gemeenteleden te organiseren.
De dienst wordt voortaan weer live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden om 9.30 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur.
We hopen op begrip voor deze beslissing. We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV (met beelden, Ziggo, kanaal 43 en KPN, kanaal 1401) en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.

We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Dringend advies: Gedurende (verlengde) Lock down niet zingen tijdens kerkdienst
Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown.
De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies:
•          De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het             coronavirus.
•          De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest.
•          Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’.
Het moderamen adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.
De kerkenraad is van mening dat we dit advies moeten overnemen. Voor de komende zondagen zullen we dus de eredienst muzikaal op een andere wijze invullen.

Kerkdienst Zondag 17 Januari 2021
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting Teach Nepal + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. K. Ruissen
Lector: dhr. P. Hanemaaijer

Kerkdienst Zondag 24 Januari 2021
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Missionaire presentie + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Lector: mevr. T. Blom

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl) of aan de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).

Toelichting op de liturgische kleuren
Het jaar 2021 is begonnen, tijd om weer te denken aan de liturgische kleuren van de kerkdiensten in 2021. De liturgische kleuren worden aangegeven in het Dienstboek van de PKN. Dit geeft voor 10 januari t/m 14 februari 2021 de keus tussen wit en groen (vanaf 21 febr. paars). Wij hebben indertijd gekozen voor wit in deze periode. Vandaar dat de kleur in de maand januari steeds wit is.

OMZIEN naar elkaar
Meerdere gemeenteleden zitten in verband met mogelijke coronabesmetting in quarantaine.
Dhr. en mevr. Lankhaar-van Zelst, Burchtplein 2-A36, Geertruidenberg, zijn besmet met het coronavirus en vooral dhr. Lankhaar heeft het zwaar. We bidden voor hen om beterschap.

Ook in gemeente Geertruidenberg blijft het aantal mensen, die besmet zijn, toenemen. Het vraagt van ons zorgvuldigheid in afstand houden en het gebruik van mondkapjes en tegelijkertijd extra inspanning om elkaar niet uit het oog te verliezen.
Laten we omzien naar elkaar en zeker als we iemand missen, laten we eens bellen of een vriendelijke groet sturen. De eerste vraag van God aan de mens in de Bijbel luidt: Mens waar ben je? De tweede vraag luidt: Mens waar is je broeder/zuster? Door om te zien naar elkaar, maken we iets van Gods betrokkenheid op de mensen zichtbaar.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. C.P.A. Paulides, Buitenvest 30, Geertruidenberg, als dank voor de zondagsbrieven,
-          dhr. J.C. de Roon, Wilhelminalaan 32, Raamsdonksveer, als dank voor de Kerstversiering in de Lam-     bertuskerk, Raamsdonk.

De kaart gaat naar:
-          dhr. en mevr. Lankhaar, Burgplein 2a.36, 4931 DM Geertruidenberg, van harte beterschap.

Mededelingen
Pastoraat
Voor pastorale zorg, vragen of mededelingen kunt u kontakt opnemen met:
-          ds. J. van den Hout, tel 0162-465350
-          mevr. C. van Noorloos, tel: 0162-571580
-          dhr. W. Wiessner, tel: 513639

Diaconaal nieuws
Afgelopen week ontvingen wij aan giften voor de collecten in januari 2021 25,00 euro, een gift van 50,00 euro voor de Voedselbank.
Voor de diaconale collecte van zondag 10 januari 2021 met als bestemming RBM Sulawesi ontvingen we tot vrijdag 15 januari 2021 via de bankrekening 122,00 euro.
Onze hartelijk dank voor al deze milde gaven!

Zondag 17 januari; Diaconale collecte; Stichting Teach Nepal
Stichting Teach in Nepal is een organisatie die tot doel heeft de kinderen van Nepal een betere toekomst te geven. Kinderen in Nepal gaan vanaf hun derde jaar naar school en moeten daar al leren lezen en schrijven. Aan de vorming van hun ontwikkeling wordt nauwelijks aandacht geschonken. Dat willen zij graag veranderen en daar zijn zij al meer dan 27 jaar succesvol mee bezig. Zij doen dit door het opleiden van onderwijzers in zowel het seculiere als het christelijke onderwijs (in de kerken). Zij zijn zelfs zo ver dat er meerjarige scholingsprogramma’s gegeven kunnen worden waardoor de kennis zich steeds verder uitbreidt. De leraren bekostigen de cursussen zelf maar gezien de lage inkomens proberen we de prijzen zo laag mogelijk te houden zodat zo veel mogelijk cursisten deel kunnen nemen. Waar nodig worden studiebeurzen verstrekt. Wilt u samen met de Stichting Teach Nepal meewerken om de kinderen in Nepal een betere toekomst te geven?
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van Stichting Teach Nepal en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk(C v K)middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming!

Collecten voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg. De afgelopen week zijn de volgende giften binnen gekomen: 2 x 2 €, 1 x 5 €, 3 x 10 €, 1 x 12.50 €, 1 x 25 €, 1 x 30 € en 1 x 100 €. Alle gulle gevers hartelijk bedankt.

Actie Kerkbalans 2021
Actie Kerkbalans voor dit jaar gaat komende weken weer draaien. U ontvangt allen een brief in de bus of een e-mail wanneer u digitaal meedoet. Wij vragen u bij dezen om een toezegging voor de jaarbijdrage te doen, het liefst met de toestemming om het per automatische incasso te laten afschrijven. De brieven met de toezeggingen worden weer bij u opgehaald, waarbij we beslist de anderhalve meter afstand tot elkaar willen bewaren. Wij hopen op uw medewerking en uiteraard ruimhartige toezeggingen.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 
terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.