PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 15 september 2019 Zondagsbrief 15 september 2019
Zondag 15 september
Geertruidskerk


Voorganger: Ds. W. van der Aa uit Waalwijk
Ouderling van dienst: Dhr. W. Wiessner (welkom)
Diaken van dienst: Mevr. P. Zondervan
Kerkrentmeester van dienst: Mevr. M. Leusink
Ouderling van ontvangst: Dhr. A. van Dongen
Ambtsdrager van ontvangst: Dhr. P. Knaap
Organist: Dhr. J. Blankers
Lector: Mevr. N. van den Bent
Oppasdienst: Mevr. J. Versteeg
Bloemendienst: Mevr. M. de Jong en mevr. A. Mulder
Autodienst: Dhr. W. Roose, tel. 06 30014877 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Bestemming collecten
  • Diaconie: Versterk de kerk in het Midden-Oosten!
Ondanks de oorlog en onrust in Syrië gaan mensen terug naar gebieden die weer veilig zijn. Er is enorm veel verwoest! Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van scholen, huizen en drinkwatervoorzieningen. Bieden opleidingen aan om weer een bestaan op te bouwen en er wordt ook traumaverwerking aangeboden.
  • Kerkenwerk
  • Onderhoudsfonds (uitgangscollecte t.b.v. dakrenovatie)
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Bij de dienst
Hartelijk welkom allen die aanwezig zijn in deze dienst van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg in de Geertruidskerk. Een bijzonder hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn dat u er allemaal (weer) bent. De voorganger vanmorgen is ds. van der Aa. De lezing komt uit: Jozua 5: 13 - 6: 5 (lector)
We zingen: Psalm 79: 5 / Lied 906: 1, 6, 7 en 8 / Evang. liedb. 449 / Psalm 105: 17 / Lied 799: 4 en 6.
Wij wensen elkaar een fijne en gezegende dienst.

Kindernevendienst
Vandaag is er geen kindernevendienst.

OMZIEN naar elkaar
Dhr. J.A. Verduijn, Amandusstraat 29, Geertruidenberg, is vanuit het Amphia ziekenhuis opgenomen in de Slotjesveste in Oosterhout, 2e etage, Kamer 102.
Mevr. J.W. de Bruin-van Suijlekom, Burgemeester Prinssenlaan 47, Raamsdonksveer, blijft in verband met zwakke gezondheid voorlopig in Buurstede 17, Oosterhout, Afd. Vlieland K 6.
Dhr. G. Boer, Raadhuisstraat 7, Raamsdonk, is tijdens zijn vakantie in Portugal getroffen door een herseninfarct. Hij moet voorlopig in Portugal blijven voor revalidatie, maar hoopt over enkele weken weer terug te kunnen keren naar Nederland.

Meeleven met elkaar is in onze wereld een schaars maar kostbaar goed. Vanouds worden de volgelingen van Jezus ertoe opgeroepen om met elkaar mee te leven, om om te zien naar die naaste dichtbij en verder weg. We denken aan hen die rouwdragen en aan gemeenteleden die door een moeilijke tijd gaan.

De bloemen gaan vandaag naar:
-  mevr. G. van Vugt, Kasteellaan 58, Raamsdonksveer, van harte beterschap,
-  dhr. H. Marquart, Stadsweg 11, appartement 7, Geertruidenberg, ter attentie.

De kaart gaat naar:
-  mevr. L. Dank - Renckens, Lindelaan 1, Postbus 2, 2350 Vosselaar, België, van harte beterschap.
           
Diensten in de komende weken
Donderdag 19 september
  • De Buurstede, Oosterhout, voorganger ds. G. van de Weerd, aanvang 11.00 uur
Zondag 22 september, Startdienst
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur
            Organist: dhr. J. Blankers
            Autodienst: dhr. E. Boekholt, tel. 512407 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Zondag 29 september, Doopdienst en Bevestiging nieuwe Scriba.
  • Geertruidskerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur,
            Organist: dhr. M. van der Sluijs
            Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel. 06 22355651 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

MEDEDELINGen
Nieuwe Scriba
De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat dhr. M. (Mark) van der Sluijs bereid is de functie van Scriba binnen onze Kerkenraad te vervullen. Deze functie is vacant sinds 1 maart van dit jaar.
De kerkenraad is voornemens hem hiertoe tijdens de dienst van 29 september 2019 te bevestigen als ouderling met bijzondere opdracht.
Eventuele bezwaren kunt u tot 17 september 2019 indienen bij de waarnemend scriba, mevr. Corrie van Noorloos, email:

TV-opname Startdienst
Op zondag 22 september worden tijdens de startdienst TV-opnamen gemaakt die op die zondag, naast de radio uitzending, ook op SLOG TV wordt uitgezonden rond 19.00 uur. Herhalingen op maandag, woensdag en vrijdag om 10.00 en 19.00 uur. De 2 camera’s staan opgesteld op het balkon naast het orgel. Indien u niet in beeld wilt komen neem dan plaats achter in de kerk of in de uilenhoeken.

Activiteiten
Bijbelleeskring
We starten weer met de bijbelleeskring op woensdag 18 september a.s. Iedereen is om 10.00 uur van harte welkom in ’De Brug’. We lezen een stukje uit de Bijbel en gaan hierover met elkaar in gesprek o.l.v. ds. Jos van den Hout. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Crea-ochtend
U bent van harte welkom op donderdag 19 september van 9.30 - 11.30 uur in De Schakel. We gaan verder met het maken van kerstkaarten en hopen de 500 stuks weer te bereiken en te verkopen!

Startweekend, 21 en 22 September
Het duurt nog 1 week maar de voorbereidingen voor het startweekend zijn in volle gang. Het thema is dit jaar: “Een goed Verhaal”.
Op 21 september is het weer zover, volleyballen op de zaterdagavond voor jong en oud van 19.00 tot max. 22.30 uur in de bekende gymzaal Hooijpolder, naast de Schoof en nabij de Plus Supermarkt in Raamsdonksveer. Geef je op of kom kijken en de spelers aanmoedigen. Het is altijd erg gezellig en er is altijd wat te drinken en te snacken. Complete teams kunnen zich aanmelden maar ook voor individuele spelers; die krijgen een plek in de diverse teams. U kunt zich aanmelden bij

Zondag 22 september hebben we de startdienst met als thema: “Een goed Verhaal”. Om 9.30 uur beginnen we in de Emmakerk, om 10.45 uur koffiedrinken na de dienst, waarna er een gezamenlijke activiteit plaats vindt. Omstreeks 13.00 uur sluiten we af met een eenvoudige maaltijd.
De gezamenlijke activiteit vindt plaats rond Bijbelverhalen en/of Bijbelteksten die door gemeenteleden zijn aangegeven om dat ze hen aanspreken. U wordt gevraagd deze Bijbelverhalen en teksten te mailen naar Jaco Vleugel ( of naar ds. Jos van den Hout ( Er hoeft geen toelichting bij en ook hoef je niet je naam toe te voegen. Voor degene die niet kunnen of willen mailen komt achter in de kerk een doos te staan, waar Bijbelteksten of Bijbelverhalen kunnen worden ingeleverd. We hebben jouw, jullie inbreng daarom hard nodig. Doe mee, het belooft heel inspirerend en leuk te worden! Noteer 21 en 22 september in uw agenda.
Breng uw mobiele telefoon mee!

Studieavond met Peter Pellemans in de GEERTRUIDSKERK.
Op woensdag 25 september is er in Geertruidenberg een studieavond met Peter Pellemans van Chris-tenen voor Israël. Het thema is: “De Joodse wortels van het christelijke geloof”. De bijeenkomst vindt plaats in de Geertruidskerk, Elfhuizen 3 in Geertruidenberg. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

De Joodse wortels van het christelijke geloof.
Wanneer we Gods Woord eerlijk bestuderen zien we dat het een Joods/Hebreeuws karakter uitstraalt. De voorbije eeuwen van vervangingstheologie wilden ons anders doen geloven. Alle verbonden werden door God met Israël gesloten. Jezus, werd als Jood geboren en leefde als Jood. De apostelen waren Joods en Jezus zei dat Hij op de eerste plaats kwam “voor de verloren schapen van het huis Israëls”. Daar in Israël liggen onze wortels, onze oorsprong en onze hoop.

Achtergrond spreker.
Peter Pellemans is getrouwd en heeft twee kinderen. In 1988 kwam hij tot geloof en als oud-voorganger heeft hij vele jaren mogen dienen in een gemeente in Weert (Limburg). Peter is o.a. ook actief als docent voor de cursus Jewish-roots. Deze cursus behandelt de joodse wortels van het christelijke geloof.


Gedachte van de week: Het leven is ons niet in eigendom gegeven, maar in vruchtgebruik.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
 
terug
 
 
 

Crea
datum en tijdstip 19-09-2019 om 9.30 uur
meer details

Eten in de Brug
datum en tijdstip 20-09-2019 om 17.00 uur
meer details

Volleybaltournooi
datum en tijdstip 21-09-2019 om 19.00 uur
meer details

Startdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9.30 uur
meer details

 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres:
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail:
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.