PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 10 november 2019 Zondagsbrief 10 november 2019
Zondag 10 november
Emmakerk


Voorganger: Ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: Dhr. J. Vleugel (welkom)
Diaken van dienst: Mevr. J. Dommisse
Kerkrentmeester van dienst: Mevr. M. Leusink
Ouderling van ontvangst: Mevr. G. Blankers
Ambtsdrager van ontvangst: Mevr. C. Kloots
Organist: Dhr. J. Blankers
Lector: Dhr. P. Hanemaaijer
Oppasdienst: Mevr. J. Knaap
Bloemendienst: Mevr. J. Houben en mevr. S. Horsman
Autodienst: Dhr. L. Romijn, tel. 514824 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Bestemming collecten
  • Diaconie: Stichting SPZ, Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden Deze stichting verstrekt subsidies aan specifiek kerken in Brabant en Limburg. Initiatieven voor gemeente opbouw, kleine en grote restauraties en samenwerkingsprojecten op het gebied van de Oecumene van Gemeenten uit het Zuiden van het land komen hiervoor in aanmerking.
  • Kerkenwerk
  • Onderhoudsfonds
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Bij de dienst
Hartelijk welkom allen die aanwezig zijn in deze dienst van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg in de Emmakerk. Een bijzonder hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn dat u er allemaal (weer) bent. De voorganger vanmorgen is ds. van den Hout. Het thema van de dienst is; “Schepping”. Aan de dienst wordt meegewerkt door dhr. P. Hanemaaijer en door dhr. M. Millenaar. Hij heeft een melkveebedrijf in het  Land van Heusden en Altena. Hij werkt daar met veel aandacht voor de natuur en zorgt zo voor een mooi en rijk landschap. Koeien beweiden en boerenlandvogels horen daarbij, vindt Meeuwis. Sinds 2000 zorgt hij, met weidevogelgroepen, voor de vogels in zijn gebied. Ook is hij betrokken bij de ontwikkeling van het Slagenlandschap.  
De lezingen komen uit: Psalm 104: 1 -15 (lector) en Romeinen 8: 18 – 24a (voorganger).
We zingen: Lied 162: 1, 3, 5 en 6 / Evang. Liedb. 170: 1 en 2 / Lied 634: 1 en 2 / Lied 978: 1, 3 en 4   
Wij wensen elkaar een fijne en gezegende dienst.

Kindernevendienst
De lezing komt vanmorgen uit 1 Samuël 13. Het verhaal gaat over Saul die God ongehoorzaam wordt. Het thema vanmorgen is: Gewoon gehoorzaam aan God..
Doel: De kinderen ontdekken hoe lastig het is gewoon gehoorzaam te zijn.

OMZIEN naar elkaar
Mevr. A. Wiessner, Loddersweer 22, Raamsdonksveer gaat in verband met een pijnlijke heup voor Onderzoek naar het Erasmus MC te Rotterdam, ze kan nauwelijks nog lopen. Een extra complicatie is de trage stolling van haar bloed.
Mevr. C. Blom-van der Giessen, Berkenstraat 49, Raamsdonksveer, is opgenomen in Amphia Molengracht, Breda, K 8.14. Ze heeft veel last van pijn onder in de rug, de oorzaak daarvan is voor de artsen nog niet duidelijk.
Mevr. P. Heurter, Willem Alexanderhof 16, verblijft sinds enkele weken in Woonzorgcentrum Elzenhoven, Fazant 15, K114 te Sprang Capelle. Ze is ernstig ziek, ze is bestraald en de laatste dagen is ze misselijk en benauwd. Haar arts maakt zich grote zorgen. We vragen om Gods nabijheid en kracht.
Meeleven met elkaar is in onze wereld een schaars maar kostbaar goed. Vanouds worden de volgelingen van Jezus ertoe opgeroepen om met elkaar mee te leven, om om te zien naar die naaste dichtbij en verder weg. We denken aan hen die rouwdragen en aan gemeenteleden die door een moeilijke tijd gaan.

De bloemen gaan vandaag naar:
-   Mevr. J.A. Wiessner - Versluis , Loddersweer 22, Raamsdonksveer, beterschap gewenst,
-   Dhr. en mevr. J.J. Knook - Boelhouwer, Strijenlaan 25, Geertruidenberg, ter attentie.

De kaarten gaan naar:
-   Mevr. P.G. Heurter, Zorgcentrum, Elzenhove, Sprang - Capelle, sterkte gewenst.
-   Mevr. K.B. Blom - van der Giessen, zij verblijft in het Amphiaziekenhuis Molengracht, Unit 8 K 14, Breda, beterschap gewenst.

Diensten in de komende weken
Zondag 17 november, Jongerendienst
  • Emmakerk, voorganger ds. E. Quaak-Kloet, aanvang 9.30 uur
            Organist: dhr. M. van der Sluijs
            Autodienst: dhr. E. Boekholt, tel. 512407 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
  • Emmakerk, Sing-in, aanvang 19.00 uur, muzikale begeleiding dhr. J. Blankers (orgel) en dhr. M. van der Sluijs (keyboard)
Donderdag 21 november
  • De Buurstede, Oosterhout, voorganger dhr. Elzinus van der Kleij, aanvang 11.00 uur.
Zondag 24 november, Laatste dienst kerkelijk jaar
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur
            Organist: dhr. J. Blankers
            Autodienst: dhr. W. Roose, tel. 06-30014877 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

MEDEDELINGen
Afwezigheid Koster/Beheerder
Van 16 t/m 24 november is onze koster/beheerder mevr. Ria Olivier afwezig. Voor afspraken en activiteiten kunt u contact opnemen met mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502 of email:

Ter inzage “Concept” Begrotingen 2020 College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen
Zoals voorgeschreven in de kerkorde van de PKN zijn deze begrotingen voor een eerste behandeling besproken en waar nodig toegelicht in de Grote Kerkenraadsvergadering van 21 oktober 2019.
De procedure schrijft voor dat daarna de begrotingen ter inzage (voor een periode van 14 dagen) worden voorgelegd aan de Gemeente en vervolgens worden deze dan vastgesteld in de eerstvolgende Grote Kerkenraadsvergadering (planning 9 december 2019).
Vanaf vandaag t/m zondag 17 november 2019 zijn hiervoor afdrukken van de begrotingen beschikbaar in de consistorie van de Emmakerk en met uw eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de kerkrentmeesters en/of de Diaconie.

Actie Kerkbalans 2020 en digitaal toezeggen
De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2020 zijn gestart en dit jaar is het ook mogelijk om digi-
taal toezeggingen te doen. Dit bespaart bezorgtijd van lopers en onkosten aan papier en drukwerk. Het gaat om een nieuwe mogelijkheid naast de gebruikelijke manier waarbij een vrijwilliger de enve-lop persoonlijk aan u overhandigt en uw reactie weer ophaalt.
Digitaal meedoen met de Actie Kerkbalans betekent, dat u in januari bij het begin van de actie een e-mail ontvangt met een link naar de website van onze gemeente. Hier treft u de informatie die u op de oude wijze in uw envelop vindt en een link naar een digitaal toezeggingsformulier.
Uw toezegging wordt op deze manier automatisch doorgevoerd in het registratiesysteem van onze kerk. U kunt ook kiezen uit diverse wijzen van betalen (incasso, acceptgiro, iDEAL en overige) en in welke termijnen (maand, kwartaal, jaarlijks) u uw bijdrage wilt betalen.
Als u het komende jaar ook digitaal wilt meedoen met de Actie Kerkbalans 2020 en u heeft zich nog niet eerder opgegeven of meegedaan, dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar
met uw naam en adresgegevens. Wij maken dan alles klaar, zodat u in 2020 uw toezegging al digitaal kunt doen.
Verdere informatie vindt u ook op de website onder “Actie Kerkbalans 2020”

ACTIVITEITEN
Bijbelleeskring
Iedereen weer van harte welkom in De Brug/De Schakel op woensdag 13 november om 10.00 uur. We lezen een stukje uit de Bijbel en gaan hierover met elkaar in gesprek o.l.v. ds. Jos van den Hout.
Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

PCOB Raamsdonksveer
U wordt van harte uitgenodigd voor de ledenmiddag van de P.C.O.B op donderdag 14 november van 14.00-16.00 uur in “De Brug”. Boswachter en natuurgids Frans Kapteijn van Natuurmonumenten geeft een presentatie over de Loonse en Drunense duinen. Thema is “Verleden Heden Toekomst”
Welkom aan gasten die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.
Dankzij leden, familie en supporters heeft het Rabo Club Support € 274,22 opgebracht. Een mooi bedrag als bijdrage voor de rolstoelbus van het gezamenlijk reisje van de PCOB en de diaconie in juni. Hartelijk dank voor jullie stemmen.

Nederlands Bijbelgenootschap.
Evenals vorig jaar geeft het NBG weer een mooie adventskalender uit. Deze kunt u gratis bestellen. U gaat naar de site: nederlandsbijbelgenootschap.nl/adventskalender 2019, dan verschijnt het formulier waarmee u de adventskalender kunt bestellen. Mocht het niet lukken neem dan contact op met Dieneke Knaap, tel. 513978, e-mail:

Sing-in, zondagavond 17 november
Zondagavond 17 november is er weer een Sing-in in de Emmakerk, aanvang 19.00 uur. We willen weer mooie en aansprekende liederen gaan zingen. Graag ontvangen we verzoeknummers, eventueel met een motivatie. Deze kunnen gemaild worden naar . De samenzang wordt begeleid door onze organisten Mark van der Sluijs, keyboard en Jacques Blankers (orgel).  
 

Gedachte van de week: Als je wilt dat dingen veranderen, is het geheim misschien dat je zelf moet veranderen.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- voor vrijdag a.s. 18.00 uur. 
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 
terug
 
 
 

PCOB
datum en tijdstip 14-11-2019 om 14.00 uur
meer details

Eten in de Brug
datum en tijdstip 15-11-2019
meer details

Sing-in
datum en tijdstip 17-11-2019 om 19.00 uur
meer details

Una Voce repetitie
datum en tijdstip 19-11-2019 om 19.45 uur
meer details

 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres:
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail:
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.