PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 29 maart 2020 Zondagsbrief 29 maart 2020
Zondag 29 maart 2020
5e zondag in 40-dagentijd
Emmakerk


kerkdiensten Emmakerk tot 1 juni 2020.
Kerkdiensten Emmakerk  te volgen via website of Slog TV.
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van afgelopen maandag, die zijn afgekondigd ter bestrijding van verdere verspreiding van het coronavirus, adviseert PKN Nederland om tot 1 juni uitsluitend online vieringen te verzorgen met alleen de mensen die hiervoor noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn.
De ochtenddiensten worden op een andere manier ingevuld. We proberen zoveel mogelijk de diensten  “online” te verzorgen. Voor zover nog toegestaan zullen we een dienst opnemen in de Emmakerk waarbij behalve de predikant een klein aantal ambtsdragers, organist en koster aanwezig zullen zijn. De vieringen zijn rechtstreeks te beluisteren om 09.30 uur via de website van “kerkdienstgemist”. (www.kerkdienstgemist.nl/stations/538/events).
Ook wordt zover mogelijk de dienst gefilmd en wordt de viering in beeld en geluid uitgezonden zondagavond om 19.00 uur en maandag om 11.00 uuur op Slog TV (Ziggo Kanaal 43, KPN, XS4ALkanaal 1401).
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering te kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze crisistijd.

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout ( of aan de scriba Mark van der Sluijs (

Tip voor kinderen
“Hoi! A.s. zondag kan je niet naar de kerk vanwege het Coronavirus. Wie weet vind je het wel leuk om toch naar een Bijbelverhaal te kijken en te luisteren.”
Dit bericht kregen wij van Matthijs Vlaardingenbroek bij veel kinderen bekend van de Vakantiebijbelclub. Matthijs maakt speciaal voor deze tijd wekelijks een online kinderprogramma.
De kinderen en /of de ouders kunnen elke vrijdag het nieuwe online programma vinden op www.creatiefkinderwerk.nl

Toelichting bij de liturgische schikking van zondag 29 maart

We bekijken de liturgische schikking van de vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Het verhaal over de opwekking van Lazarus uit Johannes 11 is daarin uitgebeeld.
De zussen Martha en Maria zijn heel duidelijk aanwezig in dit verhaal: diep bedroefd over de dood van hun broer. Ook Jezus begon te huilen, lezen we.
In het centrum van de schikking zien we een rode roos. Teken van de sterke liefde van de zussen voor hun broer.
Daaronder zien we warrige graspluimen. Die geven de onvoorspelbaarheid van het leven aan. En daar weer onder klimopbladeren: symbool van de trouw van God. Jezus geeft het leven terug aan Lazarus. Liefde is sterker dan de dood. ”Ik ben de opstanding en het
leven”, zegt hij, “wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft”.                           
                                                                                                                              
Detail liturgische schikking

OMZIEN naar elkaar
Laten we juist in deze tijd denken aan de ouderen en hen die extra kwetsbaar zijn voor het virus dat rondwaart. Maar ook aan hen die zich met alle kracht en energie inzetten om zieken te verplegen en te verzorgen.
We bidden ook voor hen die leiding moeten geven in deze moeilijke tijden, dat God hen wijsheid en mededogen mag schenken.
Laten we met elkaar meeleven in tijden van vreugde en ook van verdriet en elkaar opdragen in onze gebeden, mag Gods liefdevolle nabijheid ons vervullen met nieuw vertrouwen en vrede.   

Klokken van Hoop en Troost
Afgelopen woensdag hebben de kerkklokken weer geklonken. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Diaconaal nieuws
Diaconale Collecte zondag 29 maart 2020
Doel is op deze zondag: Kerk in Actie; Werelddiaconaat GHANA
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Veel mensen trekken naar de kust naar de grote steden zoals ACCRA, de hoofdstad, in de hoop op een beter leven. Helaas belanden velen van hen op straat waaronder veel jonge meisjes. Samen met een lokale organisatie spoort en vangt Kerk in Actie deze meisjes op.
Medische zorg, onderdak en training en bemiddeling om een vak uit te oefenen en zo in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien, geef straatmeisjes een nieuwe kans middels deze collecte!
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!

Collecte voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor de kerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot.Gem. te Geertruidenberg.

MEDEDELINGen
Diensten in de komende weken
De dienst op zondag 5 april (Palmzondag) zal ook weer worden uitgezonden op “kerkdienstgemist” en wordt gefilmd en uitgezonden op Slog TV ’s avonds om 19.00 uur.

Bloemendienst
De bezorging van de bloemen is gestopt en start weer als de diensten weer beginnen.

Vervanging koster
Voorlopig worden de taken van onze koster mevr. Ria Olivier nog steeds waargenomen en gecoördineerd door mevr. Jopie Verschoor. Dus aangaande alle koster taken met Jopie contact opnemen, 06 53438871, b.g.g. 06 40212502

ACTIVITEITen
Crea-ochtenden
In de maanden April en Mei zullen er geen Crea-ochtenden zijn.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 
terug
 
 
 

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 01-06-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-09-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 05-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 02-11-2020 om 10.30 uur
meer details

 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres:
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail:
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.