PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 19 mei 2019 Zondagsbrief 19 mei 2019

School- en Gezinsdienst
Thema: “Vrij zijn”

Emmakerk

Voorganger : Ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst : Dhr. A. van Dongen (welkom)
Diaken van dienst : Mevr. J. Dommisse
Kerkrentmeester van dienst: Mevr. M. Leusink
Ouderling van ontvangst : Dhr. A. van Dongen
Ambtsdrager van ontvangst : Mevr. C. Kloots
Organist : Dhr. M. van der Sluijs
Lector : Juf Paulien
Oppasdienst : Mevr. M. Schoo
Bloemendienst : Mevr. M. de Jong en mevr. L. Knaap-Biemond
Autodienst : Dhr. W. Roose, tel. 06-30014877 (b.g.g. 0611206140)

Bestemming collecten
  • Diaconie: Zending Bangladesh
Het water staat de Bengalen aan de lippen. Miljoenen arme gezinnen wonen in Bangladesh langs de rivieroevers zonder dijken om hen te beschermen. Naast daadwerkelijke hulp dus helpen met veilig wonen! worden ook training en begeleiding gegeven aan medewerk(st)ers van lokale kerken om ook in dit arme gebied het evangelie van God te verkondigen.
  • Kerkenwerk
  • Restkosten dakrenovatie (uitgangscollecte)
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Bij de dienst
Hartelijk welkom allen die aanwezig zijn in deze School- en Gezinsdienst van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg in de Emmakerk. Een bijzonder hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn dat u er allemaal bent. De voorganger vanmorgen is ds. van den Hout. Aan de opzet en de uitvoering van de dienst wordt meegewerkt door de kinderen en de leerkrachten van de basisschool “De Schoof”. De lezing komt uit: Lucas 24: 13 – 31 (juf Paulien).
We zingen: Evang. Liedb. 429 (Een rivier vol van vrede) / Evang. Liedb. 452 (Jezus is de goede herder) / Evang. Liedb. 411 (Jezus leeft in eeuwigheid).

Wij wensen elkaar een inspirerende en feestelijke dienst.

Kindernevendienst
I.v.m. de School- en gezinsdienst is er geen kindernevendienst.

OMZIEN naar elkaar
Dhr. W. v.d. Beek, Bartoklaan, is verhuisd vanuit Amphia Ziekenhuis Molengracht te Breda naar de logeerkamer, tweede verdieping, van het Hoge Veer te Raamsdonksveer.

Mevr. C. Heykoop, Oranjestraat 16, Raamsdonksveer, wordt in verband met vocht achter de longen enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen.

Meeleven met elkaar is in onze wereld een schaars maar kostbaar goed. Vanouds worden de volgelingen van Jezus ertoe opgeroepen om met elkaar mee te leven, om te zien naar die naaste dichtbij en verder weg. We denken aan hen die rouwdragen en aan gemeenteleden die door een moeilijke tijd gaan. 

De bloemen gaan vandaag naar:
- Dhr. en mevr. van der Spoel - Batenburg, Valeriaanstraat 17, Raamsdonksveer, van harte gefeliciteerd met hun 55 jarig huwelijk,
- Dhr. en mevr. Verduijn - Timmermans, Sint Amandusstraat 29, Geertruidenberg, ter attentie.

De kaart gaat naar:
- Dhr. en mevr. Schuller - Raaijmakers, Hertogshoef 102, 4941 KE Raamsdonksveer, vanwege hun 45 jarig huwelijk.

Diensten in de komende weken

Zondag 26 mei
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. P. Hanemaaijer, tel.nr. 516047 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. D. Schermers, tel.nr. 519299 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Zondag 2 juni
  • Geertruidskerk, voorganger ds. A. de Ruiter, aanvang 9.30 uur
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: mevr. F. Pruijsers, tel.nr. 514859 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

MEDEDELINGEN
Jaarrekeningen 2018 College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen
De rekeningen liggen voor de gemeente ter inzage vanaf 12 mei 2019 t/m 19 mei 2019 in de consistorie van de Emmakerk. Voor uw vragen of opmerkingen kunt u terecht bij:
- Jaarrekening College van Kerkrentmeesters – Penningmeester Gerard Wentink, tel. 511858
- Jaarrekening College van Diakenen – Voorzitter Wim Roose, tel. 514628 (i.v.m. de vakantie van de penningmeester van de diaconie)
Op 20 mei 2019 worden de rekeningen vervolgens besproken en vastgesteld in de Grote Kerkenraadsvergadering van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg.

College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen

Activiteiten
Rommelmarkt 25 mei
U kunt uw kleding, kleine meubelen, speelgoed, boeken, etc. kwijt bij de rommelmarkt, mits voor anderen nog goed bruikbaar. We openen onze deuren op zaterdag 25 mei van 10.00-12.00 uur. Op de jaarlijkse rommelmarkt in september worden deze spullen verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de kerk.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 
terug
 
 
 

Una Voce repetitie
datum en tijdstip 21-05-2019 om 19.45 uur
meer details

Inname goederen rommelmarkt
datum en tijdstip 25-05-2019 om 10.00 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 03-06-2019 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 02-09-2019 om 10.30 uur
meer details

 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres:
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail:
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.