Liturgie zondag 10 september 2023

Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
Emmakerk, Raamsdonksveer

Inloopdienst: “Nieuwe energie - moed om te zijn”

Voorganger: ds. Jos van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. Jaco Vleugel
Diaken van dienst: mevr. Frieda van den Hout
Kerkrentmeester: dhr. Ad Blom
Welkom (bij de deur): dhr. Ad Blom
Lector: mevr. Heleen Weltevrede
Muzikale medewerking: Annet van den Hout, zang en Mark van der Sluijs, keyboard en zang.

De dienst wordt live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Welkom

We zingen: Hemelhoog 617a: 1, 2 Tienduizend redenen
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein 2x)

Stil gebed – bemoediging – groet

Gebed om de nood van de wereld

Inleiding thema: “Nieuwe energie – moed om te zijn”.

Mark en Annet: Houd moed (Britta Maria) 
Houd moed, houdt de regen alle dagen aan,
heb je geen kracht om op te staan,
wordt het je te zwaar je weg te gaan.

Houd vast, aan de plannen die God je ooit gaf,
maar die je vaak vergat,
het einde der dagen zat.

Houd moed, houd moed om door te gaan.
Valt de wanhoop je bijna aan -
sta stil, er komt iets achteraan:
de moed, moed om weer op te staan.
Al word je beschimpt, besmeurd, vertrapt, verkleind,
de Moed helpt je weer overeind.

Wees vrij, vrij door dichtbij te zijn,
trouw aan Zijn woord te zijn,
omarm je lot, geluk of pijn.

Besef, dat je ook verliezen kan,
maar dat je altijd weer kiezen kan,
er komt een nieuwe dag, een nieuwe tijd.

Houd moed, houd moed om door te gaan.
Valt de wanhoop je bijna aan -
sta stil, er komt iets achteraan:
de moed, moed om weer op te staan.
Al word je beschimpt, besmeurd, vertrapt, verkleind,
de Moed helpt je weer overeind.


De moed! De moed om op te staan.
Grijp het leven weer krachtig aan,
begin gewoon van voren af aan.

Houd moed, de moed om door te gaan,
verlies nooit het lef, de durf, het vuur, geloof.
De Moed helpt je weer overeind.


Lezing: Exodus 3 : 1 (lector)
1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. 9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. 

Zang: Mark en Annet: Go down Moses
Go down Moses
Way down in Egypt land
Tell old pharao to
Let my people go!

When Israel was in Egypt land
Let my people go!
Oppressed so hard they could not stand
Let my people go!

So the God said: go down, Moses
Way down in Egypt land
Tell old pharao to
Let my people go!

So moses went to Egypt land
Let my people go!
He made old pharao understand
Let my people go!
Yes the lord said: go down, Moses
Way down in Egypt land
Tell old pharao to
Let my people go!

Thus spoke the lord, bold Moses said:
Let my people go!
if not I'll smite, your firstborn's dead
Let my people go!
God-the lord said : go down, Moses
Way down in Egypt land
Tell old pharao to
Let my people go!

Tell old pharao
To let my people go

Lezing: Johannes 3 (voorganger)
De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Samenzang: NLB 939: 1, 2 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Verkondiging

Mark en Annet: De meester is wachtend op U (versie Joke Buis)
De Meester is wachtend op u, mijn vriend,
de Meester is wachtend op u;
O, u dwaalde steeds weer,
keer toch weer tot uw Heer,
kom, keer tot de Heiland u nu!

Kom, hoor de stem van uw Heiland,
kom, hoor de stem van uw Heiland.
Luister, luister,
Hij roept u en wacht al zo lang,

Hij roept U al sinds U geboren bent
Zijn Geest roept Uw hart keer op keer
O, geef alles aan Hem
vind rust in Zijn stem.
O, vestig Uw hoop op de Heer

Kom, hoor de stem van uw Heiland
kom, hoor de stem van uw Heiland
Luister, luister
Hij roept u en wacht al zo lang

Kom, hoor de stem van uw Heiland
kom, hoor de stem van uw Heiland
Luister, luister
Hij roept u en wacht al zo lang

Mededelingen - dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling gaven
1e collecte.
- Diaconie; Noodhulp Hawaï/eiland Maui
Door Kerk in actie wordt in samenwerking met lokale organisaties noodhulp gegeven aan de achtergebleven zwaar getroffen bewoners van Maui.
Alles is weg, iedereen heeft vrienden, familie, buren en medebewoners verloren bij deze rampzalige brand dus het minste wat wij kunnen doen is een beetje helpen.

2e collecte.
- Kerkenwerk

Uitgang.
- Onderhoudsfonds en Energie

Annet en samenzang: God will make a way Opwekking 429 God wijst mij een weg.
Annet zingt 1ste couplet
Rest samen met gemeente

Annet God will make a way
Where there seems to be no way
He works in ways we cannot see
He will make a way for me

He will be my guide
Hold me closely to His side
With love and strength for each new day
He will make a way, He will make a way

Allen God wijst mij een weg
Als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
Maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag
Nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
Wijst Hij mij de weg,
Wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis –
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
Maar zijn liefde blijft bestaan
En Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg
Als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
Maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag
Nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
Wijst Hij mij de weg,
Wijst Hij mij de weg.

Wegzending en zegen

Samenzang: NLB 416: 1, 2, 3
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


 
terug

Agenda

Emmakerk

zo 24 sep 2023 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 26 sep 2023 om 19.45 uur

Repetitie koor Una Voce

di 26 sep 2023 om 19.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl