Liturgie zondag 15 mei 2022

Orde van dienst

Zondag 15 mei 2022

Emmakerk, Raamsdonksveer

 

Thema: “Alles komt goed” – Julian of Norwich

 

Voorganger: ds. J. van den Hout

Ouderling van dienst: mevr. H. Blonk

Diaken van dienst: dhr. H. Houben

Kerkrentmeester: dhr. A. Blom

Begroeters: dhr. J. Vleugel en dhr. C. Klootwijk

Lector: mevr. T. Blom

Organist: dhr. M. van der Sluijs

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Ka-naal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Welkom

We zingen: Lied 655: 1, 2, 4

1.Zingt voor de Heer een nieuw gezang!

Hij laaft u heel uw leven lang

met water uit de harde steen.

Het is vol wondren om u heen.


2.Hij gaat u voor in wolk en vuur,

gunt aan uw leven rust en duur

en geeft het zin en samenhang.

Zingt dan de heer een nieuw gezang!

 

4.De hand van God doet in de tijd

tekenen van gerechtigheid.

De Geest des Heren vuurt ons aan

de heil'ge tekens te verstaan.

Bemoediging – groet

Gebed

We zingen: Lied 1008: 1, 2

1.Rechter in het licht verheven,

Koning in uw majesteit,

louter ons geringe leven,

scheld ons onze schulden kwijt,

laat uw vleug'len ons omgeven,

troost ons met uw tederheid.

2.Hoor de bittere gebeden

om de vrede die niet daagt.

Zie hoe diep er wordt geleden,

hoe het kwaad de ziel belaagt.

Zie uw mensheid hier beneden,

wat zij lijdt en duldt en draagt.

Apostolische bemoediging

We zingen: Ev Lb 226: 1, 2

1.Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij.

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.


2.Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde

Refrein

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Gebed

Lezing: Deuteronomium 6: 1 – 9 (NBV21) (Lector)

Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. Luister dus, Israel, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.

Luister, Israel: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.


We zingen: Lied 119: 3

3.U dank ik, Heer, in opgetogenheid.

Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,

U wil ik, die de allerhoogste zijt,

in alles volgen, niets voor U verhelen.

Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,

verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.


Lezing: Johannes 13: 31 – 35 (NBV21) (Voorganger)

Toen Judas weg was, zei Jezus: ‘Nu krijgt de Mensenzoon de hoogste eer. En door hem krijgt God alle eer. Daarom zal God de plaats naast zich in de hemel aan de Mensenzoon geven. Dat zal snel gebeuren. Lieve vrienden, ik zal nog maar kort bij jullie zijn. Daarna zullen jullie mij zoeken. Maar ik zeg tegen jullie hetzelfde als tegen de Joden: Waar ik naartoe ga, daar kunnen jullie niet komen.

Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb. Dan zal iedereen kunnen zien, dat jullie mijn leerlingen zijn.”

 

We zingen: Lied 754: 1

1.Liefde Gods die elk beminnen

hemelhoog te boven gaat,

 kom in onze harten binnen

met uw milde overdaad.

Jezus, een en al ontferming,

daal van uit den hoge neer

met uw heerlijke bescherming

in ons bevend hart, o Heer.


Verkondiging: “Alles komt goed” - Julian of Norwich

 

Geloofsbelijdend; Lied: 653: 1, 4, 7

1.U kennen, uit en tot U leven,

Verborgene die bij ons zijt,

zolang ons 't aanzijn is gegeven,

de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin

en einde zijt, der wereld zin!

 

4.U kennen, uit en tot U leven,

Verborgene die bij ons zijt,

zolang ons 't aanzijn is gegeven,

de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin

en einde zijt, der wereld zin!

 

7.U kennen, uit en tot U leven,

Verborgene die bij ons zijt,

zolang ons 't aanzijn is gegeven,

de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin

en einde zijt, der wereld zin!

 

Mededelingen – dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

 

Collecten:

- Diaconie; “Op adem komen in De Glind”

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s en weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. Hun wordt een stabiel gezinsleven geboden in een van de 28 gezinshuizen.

 

- Kerkenwerk / Onderhoudsfonds


Slotlied: Lied 838: 1, 2

 

1.O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

 

2.Maak ons volbrengers van dat woord,

getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,

wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.

 

Wegzending en zegen, 3x Amen

terug

Agenda

Emmakerk, Hemelvaartsdag

do 26 mei 2022 om 9.30 uur

Emmakerk

zo 29 mei 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk, 1e Pinksterdag

zo 05 jun 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl