Perkplantenactie 2023

Dit jaar wil de Diaconie haar traditionele perkplantenactie weer houden in de oorspronkelijke vorm: dus de feitelijke verkoop van planten e.d.
Als bestemming van de opbrengst dit jaar is gekozen voor het barmhartige werk van Het Leger des Heils.
 
Het Leger des Heils is actief op de volgende terreinen:
- Ambulante begeleiding
 

 
- Beschermd wonen
 

 

 
- Buurtwerk
 

 

 

 
- Geloof en zingeving
 

 

 
- Jeugdbescherming
 

 

 
- Jeugdhulp en gezinsondersteuning
 
- Maatschappelijke opvang
 

 
- Internationale ontwikkelingssamenwerking
 
- Participatie
 

 

 

 
- Reclassering
 

 

 

 
- Tweedehands kleding
 

 

 
- Veldwerk en soepbus
 

 

 
- Verpleging en verzorging
 

 

 
- Verslavingszorg.
 

 

 
Voor een meer uitvoerige beschrijving van die werkvelden wordt verwezen naar ’t Kompas van de maand maart 2023.
Deze maand is een bestelformulier ingesloten in het kerkblad “ ’t Kompas “ en u wordt verzocht uw bestelling te doen, zoals daar aangegeven.
Als u geen bestelling wenst te doen, maar wel mee wil helpen dit doel te steunen, dan kunt u natuurlijk een gift doneren via het rekeningnummer van onze Diaconie: NL11RABO0115615903, met vermelding ‘perkplantenactie 2023’.
N.B.: Wellicht komt ook één van onze verkopers langs uw deur, waaraan u het formulier of gift, zo u wilt, kunt meegeven. Het lijkt dubbel maar niet al onze trouwe afnemers/deelnemers hebben een abonnement op ’t Kompas, vandaar.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij één van de diakenen.
Wij hopen weer op een mooie opbrengst!
 
terug

Agenda

Emmakerk, Palmzondag

zo 02 apr 2023 om 9.30 uur School- en gezinsdienst

Emmakerk, Vesper

ma 03 apr 2023 om 19.30 uur

Emmakerk, Vesper

di 04 apr 2023 om 19.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl