Zondagsbrief 11 april 2021

Zondag 11 april 2021
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten Emmakerk Online
 Kerkdienst Zondag 11 April 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Kinderen in de knel in India + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Voorzang: dhr. A. van Wijk en dhr. L. Romijn
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Kerkdienst Zondag 18 April 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Bolivia; Mission Abdulam / Fineke Jansen + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Voorzang: mevr. I. Willems

Dankwoord
Namens de Taakgroep liturgie wil ik graag een dankwoord uitspreken voor de inzet van vele mensen voor de kerkdiensten van Veertigdagentijd/Pasen. We denken hierbij aan ds. Jos van den Hout en de voorgangers die naast en in plaats van hem zijn voorgegaan, aan de ambtsdragers van dienst, de organisten, de voorzangers, kosters, het beamerteam, de medewerkers aan de school-en gezinsdienst, de zondagsbrief-medewerkers en de dames liturgisch bloemschikken. En……niet genoemde medewerkers. Maar laten we de ‘ontvangers’ niet vergeten: dank aan alle luisteraars en kijkers thuis van de afgelopen tijd, en met name de bijdragers aan het grote hart in de kerk en de koffiedrinkers via ZOOM.
De komende diensten blijven in het teken staan van Pasen: We mogen weten dat de Heer waarlijk is opgestaan.
Namens de Taakgroep, dhr. P. Hanemaaijer

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl)

OMZIEN naar elkaar
In de brief van Jakobus staat het volgende: Is iemand onder u ziek, laten de voorganger of de ouderlingen hem of haar opzoeken en voor hem of haar bidden. Het is wel duidelijk, dat men vroeger al heel goed wist, dat je elkaar in moeilijkheden niet in de steek moet laten, maar elkaar moet ondersteunen. Dat voelt warm en goed, daar wordt een mens “beter” van. Laten we omzien naar elkaar en zeker als we iemand missen, laten we eens bellen of een vriendelijke groet sturen.

Oproep: HOUD MOED HEB LIEF
We blijven een oproep doen aan gemeenteleden om toch vooral een bijdrage voor het grote hart in de kerk toe te sturen. We hopen er de komende zondagen aandacht aan te besteden. Zo kunnen we elkaar bemoedigen, zijn we elkaar tot steun en op afstand toch met elkaar verbonden! Uw bijdrage kunt u bezorgen bij onze koster Ria Olivier, bij onze ds. Jos van den Hout en in Geertruidenberg bij ouderling Corrie van Noorloos. 
Hartelijk dank voor de inzendingen die we inmiddels al hebben mogen ontvangen. Houd moed en heb lief!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. H. Roosenbrand, Rijvoortshoef 126, Raamsdonksveer, ter attentie,
-          fam. M. van der Stelt - ’t Hart, Terreplein 88, Geertruidenberg, ter attentie.

Mededelingen
Pastoraat
We zijn dankbaar dat het herstel van onze voorganger ds. Jos van den Hout deze week heeft doorgezet. Hij heeft tijd nodig om fysiek en mentaal weer op krachten te komen. Hij zal in de dienst van 11 april weer voorgaan.
Voor pastorale werkzaamheden is hij enkel telefonisch beschikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Op de andere dagen kunt u voor pastorale zorg contact opnemen met ouderlingen mevr. Corrie van Noorloos tel. 06-28260666 of dhr. Wim Wiessner tel. 06-37625056.

Diaconaal nieuws
Afgelopen week ontvingen wij voor de collecten in maart en april de volgende giften: 1 x 8 €,  1 x 12 €, 1 x 24 €, 1 x 25 €, 1 x 20 €,  2 x 30 €, 1 x 40 € en 2 x 50 €. Ook ontvingen we tot vrijdag 9 april 2021 voor de Perkplantenactie bestemming “Rode Kruis/Coronaslachtoffers wereldwijd” 255 € dus de teller staat al op 567 €.
Voor de diaconale collecte van vrijdag 2 april 2021 ontvingen wij tot vrijdag 9 april 2021 105 € bestemming “Diaconaal project Sulawesi”.
Voor de diaconale collecte van zondag (1e Paasdag) 4 april met als bestemming “Zuid-Afrika, toekomst voor kansarme kinderen!” ontvingen we tot vrijdag 9 april via de bankrekening en SKG collect 162 €. Onze hartelijk dank voor al deze milde gaven!

Collecte zondag 11 April
Diaconale collecte; Kinderen in de knel in India
In grote steden zoals Mumbai heerst vaak grote armoede in gezinnen. Kinderen gaan vaak niet naar school en worden ingezet om te bedelen op straat onder bedreiging van straf en geen eten. Samen met de lokale kerk streeft Kerk in Actie: kinderen in de knel, te helpen door opvang en leermogelijkheden aan te bieden.
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van Kinderen in de knel in India en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming!

Perkplantenactie voor Goed Doel
Traditioneel wil de Diaconie van de Protestantse Kerk in de gemeente Geertruidenberg ook dit jaar de jaarlijkse perkplantenactie houden. Andere jaren konden gemeenteleden planten en andere benodigdheden voor hun tuin of balkon bestellen en de opbrengsten daarvan gingen dan steeds naar goede nationale en internationale doelen.
Door de Coronapandemie konden vorig jaar geen perkplanten e.d. verkocht en bezorgd worden, maar werd een alternatieve ‘goede-doelen-actie’ georganiseerd. Daar ook dit jaar het Coronavirus het onmogelijk maakt om de gebruikelijke perkplantenactie te houden en onze Diaconie toch een goed doel wil steunen, wordt eenieder verzocht een financiële bijdrage voor ons goede doel van dit jaar over te maken. Dit jaar is als bestemming van de opbrengst gekozen voor het werk van het alom bekende Rode Kruis. Het Rode Kruis komt dit jaar wereldwijd (maar liefst in 171 landen) in actie tegen Corona. Zij zorgen bijvoorbeeld voor voedselpakketten, voorlichting en psychosociale hulp. Specifiek in Nederland biedt het Rode Kruis: medische hulp(ondersteuning zorginstellingen en GGD’en), voedselhulp(voor de meest kwetsbaren), onderdak(voor daklozen) en psychosociale hulp(advies, luisterend oor en hulp via de Rode Kruis Hulplijn).
Helpt u ook mee? De teller staat nu al op 567 €. Een mooi begin!
Uw financiële steun kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL11 RABO 0115 6159 03 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Geertruidenberg, met vermelding: “Perkplantenactie tbv Rode Kruis”.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Collecten voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen:
1 x 4 €, 2 x 5 €, 5 x 10 €, 1 x 15 €, 1 x 20 €, 1 x 24 €, 4 x 30 €, 3 x 40, 1 x 50 €, 2 x 100 € en 1 x 150 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl