Zondagsbrief 9 mei 2021

Zondag 9 mei 2021
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten Online
Kerkdienst Zondag 9 mei 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Noodhulp Libanon; Kerk in Actie + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. L. Alewijnse
Voorzang: dhr. A. van Wijk en dhr. L. Romijn

Kerkdienst Donderdag 13 mei; Hemelvaartsdag 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting De Opkikker + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Voorzang: mevr. H. Weltevrede

Beide diensten worden live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Kerkdienst Zondag 16 mei; Viering Heilig Avondmaal (kring) 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Diaconaal Vakantie werk via het Vakantiebureau + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Voorzang: mevr. H. Weltevrede

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl)

Aankondiging belijdenis dhr. William van Eck
Tot onze vreugde heeft geloofsleerling William van Eck gevraagd of hij openbare belijdenis van zijn geloof mag doen in het midden van onze gemeente. Na een motivatiegesprek met een afvaardiging van de kerkenraad heeft de kerkenraad ingestemd met dit verzoek. De belijdenisdienst zal plaatsvinden Pinksterzondag 23 mei. Eventuele bezwaren kunnen ingediend worden bij de scriba Mark van der Sluijs  (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).

OMZIEN naar elkaar
In de Bijbel (brief van Jakobus) staat het volgende: Is iemand onder u ziek, laten de voorganger of de ouderlingen hem of haar opzoeken en voor hem of haar bidden. Het is wel duidelijk, dat men vroeger al heel goed wist, dat je elkaar in moeilijkheden niet in de steek moet laten, maar elkaar moet ondersteunen. Dat voelt warm en goed, daar wordt een mens “beter” van. Laten we omzien naar elkaar en zeker als we iemand missen, laten we eens bellen of een vriendelijke groet sturen.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. & mevr. Cevaal, Kurenpolderweg 31 J 20, Hank, voor hun 50 jarig huwelijksjubileum,
-          mevr. D.J. Blom-Honcoop, Berkenstraat 10, Raamsdonksveer, ter attentie.

Mededelingen
Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350.
Het ambt van predikant behoort tot de zogenaamde cruciale beroepen in deze coronatijd, daardoor is er voor een pastoraal bezoek van de predikant ontheffing mogelijk. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Diaconaal nieuws
Afgelopen week ontvingen wij voor de collecten in het tweede kwartaal de volgende giften: 4 x 10 €, 2 x 20 €, 1 x 30 €, 1 x 40 €  en 1 x 50 €. Ook ontvingen we tot donderdag 6 mei 2021 voor de perkplantenactie bestemming Rode Kruis/Coronaslachtoffers wereldwijd 70,00 €. De totale opbrengst is het mooie bedrag van 1.032 €. Besloten is om uit eigen middelen van de diaconie dit aan te vullen tot 2.000,00 €, dus dat bedrag zal worden overgemaakt!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 2 mei 2021 met als bestemming Goederenbank De Baronie ontvingen we tot donderdag 6 mei 2021 via de bankrekening en SKG collect 155,00 €. Onze hartelijk dank voor al uw milde gaven!

Diaconale Collecte zondag 9 Mei
Noodhulp Libanon Kerk in Actie
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in Libanon, Turkije en Jordanië. Zij hebben alles moeten achterlaten en leven in grote armoede. Via de kerken in de regio steunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren. Noodhulp maar ook hulp bij bijvoorbeeld het opzetten van een eigen bedrijfje.

Diaconale Collecte donderdag 13 mei 2021, Hemelvaartsdag
Stichting De Opkikker
De diaconale collecte is dan voor de Stichting De Opkikker. Deze stichting zorgt dat families met kinderen die ernstig ziek zijn er even uit kunnen uit de vele zorg die zo’n ziek kind in een gezin met zich meebrengt. Even een dagje of een paar dagen verzorgd en met de nodige medische begeleiding in een andere omgeving.
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecten overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van het collectedoel en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen: 1 x 5 €, 3 x 10 €, 1 x 20 €, 1x 25 €, 1 x 30 €, 1 x 40 €, 1 x 50 € en 2 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl