Zondagsbrief 20 juni 2021

Zondag 20 juni 2021
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten Online
Kerkdienst Zondag 20 juni 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Hulp vluchtelingen Griekenland + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Voorzang: mevr. H. Weltevrede
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Kerkdienst Zondag 27 juni 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Bartimeús Blinden instituut + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. J. Blankers
Voorzang: mevr. I. Willems

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl)

OMZIEN naar elkaar
Op dinsdag 16 juni is overleden onze broeder dhr. Cornelis Johannes (Kees) Wisse op de leeftijd van 93 jaar. De laatste jaren woonde dhr. Wisse in Zorglocatie Aernswaert te Hank in verband met zijn dementie.
Daar werd hij trouw bezocht door zijn kinderen. Hij is zijn leven lang betrokken geweest bij het kerkelijk leven, ambtsdrager geweest en na het overlijden van zijn geliefde echtgenote Jenny Wisse – Brand (6  december 2009) zong hij nog een tijd in de cantorij te Soest in de cantorij. De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden in de Lambertuskerk te Raamsdonk, a.s. woensdagmiddag 23 juni, om 14.00 uur.
We staan stil bij de woorden, die hij voor in een boekje schreef en meegaf aan een van zijn kinderen en die verwijzen naar de Naam van God: “Ga maar, dan ga ik met je mee.”

Mevr. E. van der Stelt, Terreplein 88, 4931 DL Geertruidenberg, werd afgelopen vrijdag 18 juni na een lange periode van uitstel geopereerd aan haar voet. De uitslag van de operatie is nog niet bekend. We bidden om een voorspoedig herstel.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. en mevr. Kraak, Benraatshoef 34, Raamsdonksveer, gefeliciteerd met hun 50 jarig huwelijksjubile-        um.
-          dhr. en mevr. Knook, Stadsweg 11a- 20, Geertruidenberg, gefeliciteerd met hun 65 jarig huwelijksjubi-           leum.

Mededelingen
Openstelling kerkdienst Emmakerk op 27 juni
Nu we dankbaar mogen zijn dat het aantal coronabesmettingen sterk afneemt, is het weer mogelijk om de eredienst te bezoeken. Daarom nodigen wij u hartelijk uit om bij de kerkdienst in de Emmakerk aanwezig te zijn.
We hanteren natuurlijk de voorschriften van ons gebruiksplan die in overeenstemming zijn met de regels van de overheid. Daarin is beschreven hoe tijdens de coronacrisis, binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid, kerkdiensten kunnen worden gehouden met aanwezigheid van gemeenteleden. In de kerkzaal dragen we dus een mondkapje. Zodra de plaats is ingenomen, hoeft dat niet meer. Verder zullen we ons beperken tot maximaal 30 bezoekende personen en is reserveren noodzakelijk. Belangrijk is dat u weet dat we strikt de hand zullen houden aan de regels die in het gebruiksplan staan. Zo wordt overal de 1,5 meter afstand gerespecteerd. Medewerkers zullen de reservering controleren, naar uw gezondheid informeren en de zitplaats toewijzen. In de kerk is een duidelijke looproute gecreëerd en zijn de gedragsregels goed zichtbaar. Volgens de richtlijnen werken wij met een reserveringssysteem. U kunt dus niet spontaan naar de kerk komen. Als u de kerkdiensten wilt meemaken, is het nodig om vooraf in te schrijven. Via de website van de onze gemeente (www.pkngeertruidenberg.nl) of via de zondagsbrief kunt u een inschrijfformulier aanklikken. Door op de link te klikken, kunt u het formulier invullen en verzenden. Daarmee kunt u een plaats tijdens de kerkdienst reserveren. Als u deel wilt nemen aan de kerkdienst op zondag staat de aanmelding open tot woensdagavond 23.59 uur. Uiterlijk op vrijdag krijgt u bericht of u de kerkdienst kunt bijwonen. Als u geen positief bericht krijgt, hebt u voorrang bij de volgende dienst.
Hier is de koppeling naar het Reserveringsformulier kerkdienst van 27 juni 2021. Let u er svp op dat het soms enige tijd kan duren voordat het formulier geladen is: https://forms.office.com/r/gJf0Y2eddk
Alleen kerkgangers die digitaal niet bereikbaar zijn, kunnen telefonisch reserveren. Zij kunnen hun reservering doorgeven aan Jaco Vleugel (0162-520817). In het gebruiksplan staat een aantal algemene afspraken die de basis vormen van het gedrag in de Emmakerk. Als we hieraan secuur de hand houden, is een ‘gewone’ en veilige kerkdienst weer mogelijk, helaas nog zonder samenzang.

Concept jaarrekeningen 2020 CvK en Diaconie
De concept jaarrekeningen 2020 van de het CvK en de Diaconie zijn ter inzage beschikbaar voor de gemeenteleden. Indien u daarvan gebruik wilt maken kunt u deze opvragen bij de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl)

Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350.
Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten mei/juni : 1 x 10 €, 1 x 25 € en 3 x 50 €!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 13 juni 2021 met als bestemming Stichting H & E Ghana –Babyhome Sirigu ontvingen we tot vrijdag 18 juni 2021 via de bankrekening en SKG collect 186,00 €.

Diaconale collecte zondag 20 juni 2021; Hulp vluchtelingen Griekenland
Opvang voor gestrande vluchtelingen! Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrie, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen begeleiden en onderwijs aan kinderen geven.
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van het collectedoel en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen:
1 x 4 €, 2 x 10 €, 2 x 50 €, 1 x 100 € en 1 x 150 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Van de redactie
De zondagsbrief voor de komende weekenden wordt verzorgd door dhr. P. de Jongh. Berichten en mededelingen voor de zondagsbrief van zondag 27 juni, 4 en 11 juli dient u te sturen naar:
zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl of pa.dejongh@solconmail.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl