Zondagsbrief 11 juli 2021

Emmakerk, Raamsdonksveer

Kerkdiensten Online

Kerkdienst zondag 11 juli, Viering Heilig Avondmaal (tafel)

Emmakerk, voorganger: ds. G. van de Weerd
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting Teach Nepal + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. C. Ruissen

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Kerkdienst zondag 18 juli

Emmakerk, voorganger: ds. W. van der Aa
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Bolivia Mission Adulam (Fineke Jansen) + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. M. van der Sluijs

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan de scriba Mark van der Sluijs. scribaat@pkngeertruidenberg.nl

OMZIEN NAAR elkaar

Bloemendienst

De bloemen gaan naar:
- Mevr. G. van Zuijdam-Rausch, Jan van Beekhof 11, Raamsdonksveer. Ter attentie.

- Mevr. T.E. Wuyten-Kruis, Antonetta-Hoeve 12, Raamsdonksveer. Ter attentie.

Mededelingen

Openstelling kerkdienst Emmakerki

De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel om vanaf zondag 11 juli de kerkdiensten verder open te stellen. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN.

  • In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is 
    Voor de Emmakerk is dat 60 personen. Voor de Geertruidskerk is dat 100 personen.
  • Omdat we verwachten dat deze capaciteit  in de zomerperiode ruimschoots voldoet, is reservering vooraf niet meer nodig. Wel registreren we bij de ingang de namen.
  • Verder volgen we nog steeds de richtlijnen van het gebruiksplan van het kerkgebouw. Dus we houden 1,5 meterafstand, blijven thuis bij klachten, volgen de aanwijzingen van de begroeters in de kerk voor wat betreft looproute en zitplaats.
  • Samenzang is weer toegestaan. We zingen “ingetogen” en qua tijdsduur beperkt.

DIENSTEN GEERTRUIDSKERK VOORLOPIG VERPLAATST NAAR EMMAKERK
Vanwege onvoorziene technische problemen is uitzending van de kerkdiensten via Kerkdienst Gemist en Slog helaas niet mogelijk. Tot nader order zullen de diensten in de Emmakerk gehouden worden.

Pastoraat

VAKANTIE DS. J.P. VAN DEN HOUT
In verband met zijn vakantie is ds. J.P. van den Hout niet beschikbaar voor het pastoraat van vrijdag 2 juli tot en met dinsdag 27 juli.
Voor pastorale zorg is er één van de ouderlingen van het pastorale team bereikbaar:
Mw. C. van Noorloos, tel: 571580 (aanwezig 2 t/m 17 juli) en/of dhr. W. Wiessner, tel: 513639.  (aanwezig 12 t/m 27 juli)
Enkel voor crisispastoraat kan gedurende deze periode ook contact opgenomen worden met ds. G.A. van de Weerd. Zijn telefoonnummer is: 580137.

Diaconaal nieuws

Ontvangen giften voor collecten de komende maanden: 1 x 15 en 1 x 20 euro!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 4 juli 2021 met als bestemming Actie Vakantietassen: zomerpret voor kwetsbare kinderen ontvingen we tot en met vrijdag 9 juli 2021 via de bank en SKG euro 200,00.

Diaconale collecte zondag 11 juli 2021; Stichting Teach Nepal
Stichting Teach in Nepal is een organisatie die tot doel heeft de kinderen van Nepal een betere toekomst te geven. Kinderen in Nepal gaan vanaf hun derde jaar naar school en moeten daar al leren lezen en schrijven. Aan de vorming van hun ontwikkeling wordt nauwelijks aandacht geschonken. Dat willen zij graag veranderen en daar zijn zij al meer dan 27 jaar succesvol mee bezig. Zij doen dit door het opleiden van onderwijzers in zowel het seculiere als het christelijke onderwijs (in de kerken). Zij zijn zelfs zo ver dat er meerjarige scholingsprogramma’s gegeven kunnen worden waardoor de kennis zich steeds verder uitbreidt. De leraren bekostigen de cursussen zelf maar gezien de lage inkomens proberen we de prijzen zo laag mogelijk te houden zodat zo veel mogelijk cursisten deel kunnen nemen. Waar nodig worden studiebeurzen verstrekt. Wilt u samen met de Stichting Teach Nepal meewerken om de kinderen in Nepal een betere toekomst te geven?

Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van het collectedoel en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen: 1 x 10 €, 1 x 12 € en 3 x 20 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.
Verjaardagsbusjes
Er zijn recentelijk veel busjes geleegd en geteld. Het heeft bij elkaar € 1422 opgebracht.
Werkelijk een mooi bedrag voor het verjaardagsfonds!
Hulde aan alle lopers die toch maar aan de deur komen rond uw/jouw verjaardag. Om een aantal mensen te noemen: Anja, Corry, Hannie, Jacqueline, Lyda, 3x Riet, Sjanie, Tiny en Trix.

De groep kan nog wel wat mensen gebruiken die graag een stukje wandelen/fietsen en bij de jarige gemeenteleden langs willen gaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ria Olivier.

Oud ijzer / Rommelmarkt
Recentelijk is er een berg oud ijzer, lood, aluminium, koper, rvs en zink, na gesorteerd te zijn, weg gebracht naar een handelaar. Dat leverde maar liefst € 600 op. Hulde voor de mensen van de rommelmarkt die er veel werk in gestoken hebben.
Hebt u bij huis nog dergelijke materialen liggen, dan kunt die inleveren achter de kerk.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl