Zondagsbrief 25 juli 2021


Zondag 25 juli 2021
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten Online
Kerkdienst zondag 25 juli 
Emmakerk, voorganger: ds. J. Kaai
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Mercy Ships,…omdat ieder mens kostbaar is + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. M. van de Sluijs

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Kerkdienst zondag 1 augustus 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Nederlands Bijbel Genootschap + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. J. Blankers

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan de scriba Mark van der Sluijs. scribaat@pkngeertruidenberg.nl

OMZIEN NAAR elkaar
Mevrouw A. van Harten-van der Boom, Lindonklaan 165, 4942 BS Raamsdonksveer, is lelijk gevallen op haar verjaardag. Als gevolg daarvan moet ze nu ten minste drie weken revalideren in Huize “de Marq” in Breda. Daarna hoopt ze weer naar haar eigen huis te kunnen terug keren.

Mevrouw C. van Dellen-Snijders, Touwbaan 5, 4941 LT Raamsdonksveer, is in de nacht van zondag op maandag met spoed naar het ziekenhuis gebracht wegens ernstige hartklachten.
Zij is terstond gedotterd met een gunstig resultaat. Afgelopen donderdag mocht ze gelukkig weer naar huis. Binnenkort volgt nog een extra nabehandeling.

Mevrouw S. van der Wel-Huizing, Mauritsweg 20, 4931 CD Geertruidenberg, is vrijdag 23 juli voor een operatie opgenomen in het ziekenhuis. Zij hoopt snel weer thuis te zijn.

Mevrouw C. Visser-Okkers, Walgang 10, 4931 DJ Geertruidenberg, is afgelopen woensdag geopereerd aan haar knie. Ze is inmiddels weer thuis.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. C. van Dellen-Snijders, Touwbaan 5, Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          mevr. H. Verduijn, Lindonklaan 163, Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

Een kaart gaat naar:
-   mevr. A. van Harten- van der Boom, Huize de “Marq” k. 13b, Leuvenaarstraat 91, 4811 VJ Breda. Beterschap gewenst.

Mededelingen
Openstelling kerkdienst Emmakerk
De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel om vanaf zondag 11 juli de kerkdiensten verder open te stellen. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN.

  • In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. 
    Voor de Emmakerk is dat 60 personen. Voor de Geertruidskerk is dat 100 personen.
  • Omdat we verwachten dat deze capaciteit in de zomerperiode ruimschoots voldoet, is reservering vooraf niet meer nodig. Wel registreren we bij de ingang de namen.
  • Verder volgen we nog steeds de richtlijnen van het gebruiksplan van het kerkgebouw. Dus we houden 1,5 meterafstand, blijven thuis bij klachten, volgen de aanwijzingen van de begroeters in de kerk voor wat betreft looproute en zitplaats.
  • Samenzang is weer toegestaan. We zingen “ingetogen” en qua tijdsduur beperkt.

DIENSTEN GEERTRUIDSKERK VOORLOPIG VERPLAATST NAAR EMMAKERK
Vanwege onvoorziene technische problemen is uitzending van de kerkdiensten via Kerkdienst Gemist en Slog helaas niet mogelijk. Tot nader order zullen de diensten in de Emmakerk gehouden worden.

Pastoraat
VAKANTIE DS. J.P. VAN DEN HOUT
In verband met zijn vakantie is ds. J.P. van den Hout niet beschikbaar voor het pastoraat van vrijdag 2 juli tot en met dinsdag 27 juli.
Voor pastorale zorg is ouderling dhr. W. Wiessner (tel: 513639) van 12 t/m 27 juli bereikbaar.
Enkel voor crisispastoraat kan gedurende deze periode ook contact opgenomen worden met ds. G.A. van de Weerd. Zijn telefoonnummer is: 580137.

Diaconaal nieuws ZONDAG 25 JULI 2021
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden: 1 x € 50, 1 x € 30 en 1 x € 10 en nog specifiek voor ons diaconale project in Ghana/Sirigi € 25.
Geweldig bedankt en we gaan zorgen dat het geld op de goede plek komt!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 18 juli 2021 met als bestemming Bolivia Mission Adulam ontvingen we tot en met vrijdag 23 juli 2021 via  de bank en SKG € 170,00 en hier komt later dan nog de collecte in de kerkzaal bij.

Diaconale collecte zondag 25 juli 2021; Mercy Ships …omdat ieder mens kostbaar is
Mercy Ships gelooft erin dat voor iedereen medische zorg beschikbaar moet zijn. Juist ook voor de allerarmsten. Met het goed ingerichte hospitaalschip en vele deskundige vrijwillig(sters)ers wordt hieraan in een aantal Afrikaanse havensteden invulling gegeven. Momenteel ligt de Africa Mercy vanwege de coronapandemie in quarantaine in Spanje/Tenerife. Zodra het weer kan gaan ze uiteraard terug naar Afrika.
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van het collectedoel en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen: 1 x 5 €, 1 x 10 €, 1 x 15 €,  1 x 20 €, 1 x 25 €, 1 x 40 €, 1 x 50 € en 1 x 100 €. 
Alle gulle gevers hartelijk dank.  
                           
Volleybal toernooi 25 september, Startweekend
Het duurt nog even maar dan is het er weer, een avondje gezellig volleyballen met daarna een drankje. Dit is op zaterdag 25 september in het startweekend. Zet het alvast in de agenda en denk vast na over het vormen van teams. We hopen op een leuke avond met veel plezier en veel deelnemers.

Rommelmarkt
De traditionele jaarlijkse rommelmarkt bij de Emmakerk in Raamsdonksveer kan ook dit jaar helaas geen doorgang vinden; de (ook eerder geldende) coronamaatregelen en de daarmee verband houdende organisatorische omstandigheden hebben aan dit cancelen ten grondslag gelegen.
Door het ook niet doorgaan dit jaar van de Veerse Dag vervalt daarnaast tevens onze ‘sponsor’ qua publiekstoevoer.
De verwachting is dat de maandelijkse inname van goederen eerst in het najaar hervat kan worden. Daarover zal nadere publicatie plaatsvinden. 
De rommelmarktcommissie wenst u allen een gezonde en ook anderszins voorspoedige tijd toe en hoopt u zeker volgend jaar weer als vanouds te mogen ontmoeten bij dit immer zo succesvolle evenement.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 03 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk H.A. Tafelviering

zo 10 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk

zo 17 jul 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl