Zondagsbrief 29 augustus 2021

Zondag 29 augustus
Geertruidskerk, Geertruidenberg


Kerkdiensten
Zondag 29 augustus 
Geertruidskerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en dhr. J. Vleugel
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting H & E Ghana – Babyhome Sirigu + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. J. Blankers
De kerkenraad heeft ingestemd met verder open stellen van de kerkdiensten. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN (zie MEDEDELINGEN).
De dienst wordt ook live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Zondag 5 september, Viering Heilig Avondmaal (kring); Afscheid dhr. M. Quaak
Geertruidskerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. M. Quaak
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. G. Blankers en dhr. P. Knaap
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Werelddiaconaat Ghana + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Maandagavond overleed de heer Wouter Antonie Rolffs, echtgenoot van Geertruida Johanna Boezer (Tolbrugplein 61, Raamsdonksveer). Hij werd 82 jaar. Gisteren is zijn lichaam na een dienst van Woord en Gebed in de Lambertuskerk te Raamsdonk op de nieuwe begraafplaats daar in het graf gelegd. Bovenaan zijn rouwkaart staat de tekst, waarmee de heer en mevrouw Rolffs in 1965 getrouwd zijn: Psalm 4 vers 7 in de Statenvertaling.
“Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?
  Verhef over ons het licht Uws aanschijns o Heere!”
In een ogenblik van stilte gedenken wij hem en bidden voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie.

Mevr. Remijn-Treffers, Antonetta-Hoeve 9, Raamsdonksveer is deze week gevallen en ze is daarbij gewond geraakt aan haar hoofd en handen. Een hand is in het gips en ze wordt voorlopig opgevangen in Etten- Leur, Nassaulaan 43.

Mevr. E. van der Stelt - ‘t Hart, Terreplein 88 heeft inmiddels, zeven weken na de operatie, loopgips gekregen. Ze oefent voorzichtig met bewegen.

Mevr. A. Wiessner, Loddersweer 22, Raamsdonksveer zou afgelopen week op vakantie gaan, maar door hoge koorts moest ze opgenomen worden in het ziekenhuis. Ze blijkt de ziekte van Pfeiffer te hebben en voelt zich momenteel nog altijd flink beroerd. Volgens de artsen zal het herstel nog wel even op zich laten wachten.
We bidden voor hen om moed en kracht in de komende tijd.  

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. A. Wiessner, Loddersweer 22, 4942AG Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          mevr. W. Heijblom, Ambachtsherenlaan 31, 4941AP Raamsdonksveer. Ter attentie.

Mededelingen
Verlenen ontheffing uit het ambt
Zondag 5 september zal ontheffing uit het ambt van ouderling worden verleend aan de heer Martien Quaak. Dhr. Quaak verhuist met zijn vrouw Evelyn naar Aagtekerke waar Evelyn predikant zal worden van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg. We wensen hen daar een goede tijd en Gods zegen toe.

Vakantie Koster / Beheerder.
Van 1 tot en met 23 september is mevr. Ria Olivier afwezig. Voor afspraken en activiteiten kunt u contact opnemen met mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502 of email: aart.verschoor@planet.nl

Openstelling kerkdienst Geertruidskerk
De kerkenraad heeft enige tijd geleden besloten de kerkdiensten verder open te stellen. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN.

  • In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. 
    Voor de Emmakerk is dat 60 personen. Voor de Geertruidskerk is dat 100 personen.
  • Omdat we verwachten dat deze capaciteit in de zomerperiode ruimschoots voldoet, is reservering vooraf niet meer nodig. Wel registreren we bij de ingang de namen.
  • Verder volgen we nog steeds de richtlijnen van het gebruiksplan van het kerkgebouw. Dus we houden 1,5 meterafstand, blijven thuis bij klachten, volgen de aanwijzingen van de begroeters in de kerk voor wat betreft looproute en zitplaats.
  • Samenzang is weer toegestaan. We zingen “ingetogen” en qua tijdsduur beperkt.

Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden: 1 x 15 €, 1 x 25 €, 1 x 50 € en 1 x 250 €.
Geweldig bedankt en we gaan zorgen dat het geld op de goede plek komt!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 22 augustus 2021 met als bestemming SULAWESI Diaconaal Project ontvingen wij tot en met vrijdag 27 augustus 2021 via bank en SKG 120,00 € (dit bedrag is exclusief de opbrengst in de kerkzaal die volgt na telling eind van de maand).

Diaconale collecte zondag 29 augustus 2021; Stichting H & E Ghana – Babyhome Sirigu
In dit huis(tehuis) worden kinderen tot 3 jaar opgevangen die wees zijn, te vondeling zijn gelegd of beschuldigd worden van een kwade geest in zich te hebben die onheil over families brengt. Dorpsoudsten beslissen in het laatste geval of het kindje ter dood moet worden gebracht of gewoon uit het dorp moet verdwijnen.
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening 2 x 10 €, 2 x 20 €, 1 x 50 € en 1 x 100 € aan giften binnen gekomen.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Startweekend – zaterdag 25 en zondag 26 september
Thema: “Van U is de toekomst”
Schrijf in je agenda en zet het op de kalender: op zaterdag 25 en zondag 26 september 2021 houden we ons startweekend. Of je nu slecht ter been bent, of kwiek als een hoentje, of je nu jong of oud bent……. Het maakt niet uit! Je bent van harte welkom om de activiteiten met ons mee te vieren.
Op zaterdagmiddag organiseren we vanaf 16.00 uur een actieve ontmoeting. Natuurlijk sluiten we de middag af met een maaltijd en zorgen we ervoor dat de vrucht van onze arbeid de volgende morgen in de startdienst te zien zal zijn. Als je meedoet, dan gaan we er wel vanuit dat je 5 borrelhapjes meeneemt voor bij het samenzijn. Want door te delen genieten we van elkaar!
Op zaterdagavond proberen we traditioneel niets te breken of te verrekken tijdens het volleybaltoernooi. Bel elkaar op, bedenk een kekke groepsnaam en formeer nu alvast een team zodat je er mede voor kunt zorgen dat de sfeer er goed in komt te zitten.
Op zondagmorgen vindt de Startzondag plaats. De zin “Uw koninkrijk kome,” uit het Onze Vader staat centraal. Na de dienst is er koffie met iets lekkers en daarna zijn er twee mogelijkheden. Je kunt deelnemen aan een actief gesprek naar aanleiding van het thema van de dienst, d.w.z. je doet wat en praat daarover na. Er is ook de mogelijkheid om in kleinere groepjes een opdracht uit te voeren (die natuurlijk met het thema te maken heeft) en waarvoor je het dorp (of de stad) in moet. Wat je daar moet doen…….? Wacht maar af.
Vanaf zondag 5 september a.s. kun je je inschrijven voor een van bovenstaande activiteiten, maar geen nood als je het vergeet: iedereen kan tot op het laatste moment toch altijd meedoen! Via de zondagsbrief of de inschrijflijsten in de kerk kun je je aanmelden. Maar we vinden het zeker heel fijn als er gemeenteleden zijn die mee willen helpen met het bakken van cakes of andere hapjes waarvan we zaterdagmiddag of zondag na de kerkdienst kunnen genieten. Ook dat kun je op de inschrijflijsten aangeven!

Met hartelijke groet,
De voorbereidingsgroep:
Wil en Jaco Vleugel, Hannie en Leen Romijn, Addy en Kees Timmermans, Gerard Wentink, Gea Blankers, Ria Olivier en Jos van den Hout


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl