Zondagsbrief 10 oktober 2021

Zondag 10 oktober
Emmakerk, Raamdsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 10 oktober, Viering Heilig Avondmaal 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en mevr. G. Blankers
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV: 09.20 uur.
Collecten: Bolivia Mission Abdulam; Fineke Jansen / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel.: 0622355651 (b.g.g. 0162-520619, mob. 0611206140)
De viering van het Heilig Avondmaal vindt op dezelfde wijze plaats als de afgelopen keren. Dus brood en wijn staat op de liturgische tafel en op uitnodiging van de dienstdoende ouderling lopen gemeenteleden langs de tafel nemen brood en wijn en gaan weer terug naar hun plaats.
De kerkenraad heeft ingestemd met verder open stellen van de kerkdiensten. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN (zie MEDEDELINGEN).
De dienst wordt ook live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 17 oktober, Koffie drinken na de dienst
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. G. Blankers en dhr. J. Vleugel
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Werelddiaconaat: Kameroen + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. C. de Rooij, tel.: 520249 (b.g.g. 0162-520619, mob. 0611206140).

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Dhr. C. de Roon, Woonzorgcentrum Bannehof, Kamer 291, Voermanstraat 169, 4904 RH Gorinchem, leek de laatste weken weer wat te herstellen, maar kreeg vorige week last van een longontsteking. We bidden om Gods nabijheid in deze moeilijke dagen.
Mevr. C. Kloots, Venestraat 20-35, 4931 BP Geertruidenberg, voelt zich beroerd. Ze heeft inmiddels alle chemokuren achter de rug en hoopt in de komende zes weken wat op krachten te komen. We bidden ook voor haar om Gods nabijheid en kracht.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   dhr. A. de Waard, Gouverneurslaan 63, 4931 XX Geertruidenberg. Ter attentie.
-   mevr. S. v.d. Wel, Mauritsweg 20, 4931 CD Geertruidenberg. Beterschap gewenst.

Een kaart gaat naar:
-   mevr. D. Pruijsers - van Breemen, Antonetta-Hoeve 23, 4941 GM Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Bijbelleeskring
A.s. woensdagmorgen 13 oktober 10.00 uur is het weer zover. U/jij bent van harte welkom om deel te nemen aan de bijbelleeskring. We komen samen in De Brug, van 10.00 – 11.30 uur.
Heeft u/heb je vragen? Bel me: 0162-465350

Kring: Christelijk geloof voor eeuwige beginners.
Deze kring is voor zoekers en voor allen die wel eens wat meer over het christelijk geloof zouden willen weten. We gebruiken het boekje dat geschreven is door Guus Labooy. Tijdens zijn studie geneeskunde kwam hij tot geloof en later besloot hij theologie te gaan studeren.
In korte hoofdstukjes komen de belangrijkste thema’s van het christelijk geloof voorbij.
1ste bijeenkomst: donderdagavond 14 oktober 19.30 uur.
Of bel me: ds. Jos van den Hout, tel: 0162-465350.

Jeugdkerk
Hoi allemaal, na een super gezellige start met jullie vorig jaar, kwam helaas Corona. Nu de maatregelen weer versoepeld zijn en het nieuwe seizoen start, zijn we benieuwd hoe het met jullie is en lijkt het ons gezellig om jullie op zondag 17 oktober van 17.00 – 18.30 uur te ontmoeten met een hapje en een frisje. Tijdens het eten is er tijd om bij te kletsen en horen we graag van jullie of jullie komend seizoen zin hebben om weer naar de Jeugdkerk te komen en wat jullie leuk vinden om te doen op deze zondagen. De jeugdkerk is voor alle kids van 12 jaar en ouder. Ben je nog niet eerder geweest en lijkt het je leuk, dan zien we je graag op 17 oktober! Kun je ons voor 6 oktober laten weten of je ook komt?
Groetjes Edith (06-21541827) en Dehlia (06-54767617)


Autodienst
Na een periode van 1½ jaar strenge coronamaatregelen lijken er nu wat weer wat meer versoepelingen te komen. Nu we de kerkdiensten wat vrijer kunnen bezoeken zonder reservering, willen we ook met de autodienst gaan starten. U kunt dan in het kerkblad en de zondagsbrief de chauffeur met het telefoon nummer vinden.
P.S. Wilt u voor zo ver mogelijk in de auto een mondkapje dragen zo als u dat ook in het openbaar vervoer en taxi zou doen.

Openstelling kerkdiensten
‘Geef elkaar de ruimte’ - Advies naar aanleiding versoepelingen 25 september
De kerkenraad heeft, n.a.v. van de persconferentie van 14 september en het “geef elkaar de ruimte” advies van de PKN, ingestemd met het volgende voorstel voor verdere openstelling van de kerkdiensten met ingang van 25 september.
•          Gepast afstand houden blijft het advies. In de Emmakerk staan de stoelen ietwat dichter bij elkaar, nog steeds in sets van 2 en 1 stuks, waardoor we meer zitplaatsen (schatting ca 80 personen) creëren en we toch rekening houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich minder veilig voelen bij de versoepelingen.
•          We gaan de hoofdingang weer gebruiken. U wordt welkom geheten door een begroeter. (Registratie en triage vervalt)
•          De actuele basisregels (handen wassen, gepaste afstand houden, thuisblijven bij klachten) houden we in acht dus we desinfecteren nog steeds de handen bij binnenkomst en houden gepaste afstand tot anderen.
•          Samenzang is toegestaan. We zingen nog steeds ingetogen en qua tijdsduur beperkt.
•          Collecte blijft, zoals het nu gaat, bij de uitgang voor kerkbezoekers (dus geen collecte rondgang).
•          Koffiedrinken na de dienst is weer mogelijk. Bij goed weer kan dat buiten staande. Binnen doen we dat in de kerkzaal en zittend. Graag willen we tenminste twee keer in de maand koffiedrinken en wel op de eerste en derde zondag van de maand.

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden 1 x 30 € en 2 x 15 €. Geweldig bedankt en we gaan zorgen dat het geld op de goede plek komt!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 3 oktober 2021 met als bestemming Kerk & Israël verbonden door gesprek en ontmoeting ontvingen wij tot en met vrijdag 8 oktober 2021 via bank en SKG
90,00 €. Na telling komt daar de collecte in de kerkzaal uiteraard nog bij.

Diaconale collecte zondag 10 oktober 2021; Mission Adulam Bolivia Fineke Jansen
In La Paz is het centrum waar op straat levende jongeren worden opgevangen en als ze dat willen weer begeleid worden naar een nieuwe toekomst ook kunnen ze als zij dat willen kennis maken met de Bijbel. Vanuit Nederland wordt dit werk van Fineke Jansen en haar medewerksters gefinancierd door Zending & Gemeente in Leeuwarden en een aantal plaatselijke kerkelijke gemeenten waaronder ook Geertruidenberg.
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!
U kunt als u naar de kerkdiensten kijkt of luistert natuurlijk ook weer doneren voor de collectedoelen via een overboeking naar ons rekeningnummer NL11RABO 0115 6159 03 onder vermelding van de naam van het collectedoel.
Als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk kunt u deze onder vermelding van een diaconaal doel inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen 2 weken is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 2 x 5 €, 2 x 10 €, 2 x 20 €, 1 x 25 €, €, 1 x 40 €, 1 x 44.35 €, 1 x 50 € en 2 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 03 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk H.A. Tafelviering

zo 10 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk

zo 17 jul 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl