Zondagsbrief 17 oktober 2021

Zondag 17 oktober
Emmakerk, Raamdsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 17 oktober; Koffie drinken na de dienst
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. G. Blankers en dhr. J. Vleugel
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Werelddiaconaat: Kameroen + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. C. de Rooij, tel. 520249 (b.g.g. 0162-520619, mob. 0611206140).
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 24 oktober 
Emmakerk, voorganger: ds. J. Scholte- de Jong
Ouderling van dienst: dhr. W. Wiessner
Diaken van dienst: mevr. M. de Jong
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: dhr. J. Vleugel en mevr. M. Leusink
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV en de website “uitzending gemist”: 09.20 uur.
Collecten: Goederenbank de Baronie / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. P. Hanemaaijer, tel. 516047 (b.g.g. 0162-520619, mob. 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Mevr. C.A. Knoop - van Altena, Rietaak 4, 4941 RL Raamsdonksveer, is na een spoedoperatie en spoedopname inmiddels weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze maakt het naar omstandigheden goed.
Mevr. N. Wervers - den Hartog, Touwbaan 17, 4941 LT Raamsdonksveer, moet de komende weken voor onderzoek naar het ziekenhuis.
Dhr. W.C. Nouwen, Lindonklaan 21, 4942 BH Raamsdonksveer, is plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis, maar moet volgende week opnieuw naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   mevr. G. Rolffs - Boezer, Tolbrugplein 61, 4941 RJ Raamsdonksveer. Ter bemoediging.
-   mevr. C.A. Knoop - Altena, Rietaak 4, 4941 RL Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Gesprekskring Leven zonder oplossing
A.s. woensdagavond 20 oktober 20.00 uur begint de Gesprekskring weer in De Brug. We spreken n.a.v. twee hoofdstukjes uit het boekje Leven zonder oplossing. De parabel van Job als levensles. We lezen het hoofdstuk getiteld: Integer, oprecht en schatrijk en het hoofdstuk: De Cynicus. Het boekje is geschreven door Ad van Nieuwpoort, Amsterdam, 2020.
Heeft u/heb je belangstelling? U/je bent van harte welkom, maar het is prettig als u/je van te voren even opgeeft bij ds. Jos van den Hout, tel: 0162-465350. Dan weten we, met hoeveel mensen we rekening kunnen houden. Het is geen probleem als u/jij niet beschikt over het boekje.
Enkele kopietjes van de hoofdstukken zijn zo gemaakt.

Vakantieverlof ds. Jos van den Hout
In verband met de herfstvakantie is ds. Jos van den Hout afwezig van 24 oktober tot en met 31 oktober.
Ds. Gert van der Weerd is in deze periode bereid gevonden om in pastorale crisissituaties waar te nemen.

Jeugdkerk
Hoi allemaal, na een super gezellige start met jullie vorig jaar, kwam helaas Corona. Nu de maatregelen weer versoepeld zijn en het nieuwe seizoen start, zijn we benieuwd hoe het met jullie is en lijkt het ons gezellig om jullie op zondag 17 oktober van 17.00 – 18.30 uur te ontmoeten met een hapje en een frisje. Tijdens het eten is er tijd om bij te kletsen en horen we graag van jullie of jullie komend seizoen zin hebben om weer naar de Jeugdkerk te komen en wat jullie leuk vinden om te doen op deze zondagen. De jeugdkerk is voor alle kids van 12 jaar en ouder. Ben je nog niet eerder geweest en lijkt het je leuk, dan zien we je graag op 17 oktober! Kun je ons voor 6 oktober laten weten of je ook komt?
Groetjes Edith (06-21541827) en Dehlia (06-54767617)

Autodienst
Nu we de kerkdiensten wat vrijer kunnen bezoeken zonder reservering, is ook met de autodienst weer gestart. U kunt in het kerkblad en de zondagsbrief de chauffeur met het telefoon nummer vinden.
P.S. Wilt u voor zo ver mogelijk in de auto een mondkapje dragen zo als u dat ook in het openbaar vervoer en taxi zou doen.

Openstelling kerkdiensten
‘Geef elkaar de ruimte’ - Advies naar aanleiding versoepelingen 25 september
De kerkenraad heeft, n.a.v. van de persconferentie van 14 september en het “geef elkaar de ruimte” advies van de PKN, ingestemd met het volgende voorstel voor verdere openstelling van de kerkdiensten met ingang van 25 september.
•          Gepast afstand houden blijft het advies. In de Emmakerk staan de stoelen ietwat dichter bij elkaar, nog steeds in sets van 2 en 1 stuks, waardoor we meer zitplaatsen (schatting ca 80 personen) creëren en we toch rekening houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich minder veilig voelen bij de versoepelingen.
•          We gaan de hoofdingang weer gebruiken. U wordt welkom geheten door een begroeter. (Registratie en triage vervalt)
•          De actuele basisregels (handen wassen, gepaste afstand houden, thuisblijven bij klachten) houden we in acht dus we desinfecteren nog steeds de handen bij binnenkomst en houden gepaste afstand tot anderen.
•          Samenzang is toegestaan. We zingen nog steeds ingetogen en qua tijdsduur beperkt.
•          Collecte blijft, zoals het nu gaat, bij de uitgang voor kerkbezoekers (dus geen collecte rondgang).
•          Koffiedrinken na de dienst is weer mogelijk. Bij goed weer kan dat buiten staande. Binnen doen we dat in de kerkzaal en zittend. Graag willen we tenminste twee keer in de maand koffiedrinken en wel op de eerste en derde zondag van de maand.

Diaconaal nieuws
Diaconale collecte zondag 17 oktober 2021; Werelddiaconaat Kameroen
“Samen werken aan een stabiele toekomst”
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar 4 maanden per jaar zaaien en oogsten. Door klimaatverandering zijn de zo nodige regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig en dan weer te veel. Geholpen wordt om landbouwmethoden daar zo goed mogelijk op af te stemmen.
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!
U kunt als u naar de kerkdiensten kijkt of luistert natuurlijk ook weer doneren voor de collectedoelen via een overboeking naar ons rekeningnummer NL11RABO 0115 6159 03 onder vermelding van de naam van het collectedoel.
Als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk kunt u deze onder vermelding van een diaconaal doel inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften:
3 x 10 €, 1 x 20 € en 2 x 50 € .
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 03 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk H.A. Tafelviering

zo 10 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk

zo 17 jul 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl