Zondagsbrief 7 november 2021

Zondag 7 november
Emmakerk, Raamdsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 7 november 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: dhr. W. Wiessner en dhr. W. van den Berg
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV en de website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur.
Collecten: Zendingscollecte Guatemala: “Sterke en weerbare vrouwen” / Onderhoudsfonds
Oproep: Nalezing houdbare goederen Goederenbank de Baronie.
Lector: mevr. I. Langschmidt
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: mevr. F. Pruijssers, tel. 514859 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
Koffie drinken na de dienst gaat niet door.

Zondag 14 november
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en dhr. W. Wiessner
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting Teach Nepal / Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. W. Roose, tel. 06-30014877 (b.g.g. 0162-520619, mob. 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Mevr. L. Remijn – Treffers, Antonetta-Hoeve 9, Raamsdonksveer, is weer thuisgekomen vanuit Etten Leur.

Op maandag 1 november 2021 is overleden ons gemeentelid broeder Jacobus Cornelis (Ko) de Roon, op de leeftijd van 88 jaar. Op de rouwbrief staat de tekst: “Veilig in Jezus’ armen”.
Ko de Roon heeft zijn leven in volle overtuiging gegeven in dienst van zijn Heer en Heiland Jezus Christus.
Hij is daar tot aan zijn dood trouw aan gebleven, al kende hij daarin een eigen stille strijd, zeker ook na het overlijden van zijn dochter Anja. Hij sprak daar niet over.
Tot in de laatste jaren, toen werd hij meer open en vertelde hij over zijn hoogte en dieptepunten. Uiteindelijk kon hij zich overgeven in Gods genadige handen: Veilig in Jezus’ armen.
De dankdienst voor zijn leven was op zaterdag 6 november, hier in de Emmakerk, waarna de begrafenis plaatsvond op de Nieuwe Begraafplaats te Raamsdonk, naast de Lambertuskerk.
Laten we het leven van Ko de Roon in een ogenblik van stilte gedenken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   mevr. J. van Dortmont, Statenlaan 53, 4931 KH Geertruidenberg. Beterschap gewenst.
-   mevr. S. Melsen, Allemanshil 59, 4931 KT Geertruidenberg. Beterschap gewenst.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Nieuwe coronarichtlijnen tijdens de kerkdienst  –  Gebruiksplan Kerk.
In de kerkelijke gemeenschap zijn we elkaar gegeven, om voor elkaar welzijn zorg te dragen. In verband met de toename van het aantal besmettingen en de verscherping van de richtlijnen die door de overheid zijn aangekondigd, verzoeken wij de bezoekers van de kerkdiensten daarom:
-          bij gezondheidsklachten de kerkdienst thuis via de media te volgen
-          bij het binnenkomen van de kerk de handen te ontsmetten
-          tijdens verplaatsing in de kerk een mondkapje te dragen
-          geen handen te schudden, zoveel mogelijk afstand te bewaren.

Jeugdkerk, zondag 14 november
Hoi allemaal, zondag 14 november is er weer Jeugdkerk! We gaan een leuk spel doen 🎲! Wat weet jij nog van de 10 Geboden? Ga jij als eerste over de finish? Kom je ook? Als je een vriend of vriendin wilt meenemen vinden we dat heel gezellig! We starten om 09.30 uur in De Brug! We zien jullie graag de 14e!!

Bijeenkomst PCOB 11 november
Uitnodiging voor de bijeenkomst op donderdag 11 november van 14.00-16.00 uur. De locatie is de Emma kerk. Onderwerp is een lezing over de evangeliste en verzetsstrijdster Corrie ten Boom en wordt gepresenteerd door mevr. Jannie van Rijn.
Wij willen u vragen de QR-code mee te nemen, gezien de nieuwe ontwikkelingen kan er naar gevraagd worden.
Gasten zijn van harte welkom.

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden 1 x 40 €, 1 x 50 € en 1 x 25 €. Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 31 oktober 2021 met als bestemming Zuid-Sumatra ontvingen wij tot en met vrijdag 5 november 2021 via bank en SKG en 14,50 €. Dit is exclusief de telling van de giften in de kerkzaal.
Geweldig bedankt en wij gaan uiteraard zorgen dat het geld op de goede plek komt!

Diaconale collecte zondag 7 november 2021; Guatemala “Sterke en weerbare vrouwen”
Veel vrouwen in dit Zuid-Amerikaanse land hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum dat ook door Kerk in Actie wordt gesteund helpt vrouwen als ze juridische of medische hulp nodig hebben en strijdt samen met de vrouwen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Inzamel actie voor de lokale voedselbank
Naast een grote hoeveelheid houdbare producten (o.a. twee dozen speculaas) ontvingen wij via de bank en SKG nog extra 194,00 € aan giften voor deze Dankdagactie voor de -60- deelnemende gezinnen in de burgerlijke gemeente Geertruidenberg. Van het geld aangevuld uit eigen middelen van de diaconie worden ondermeer boter, kaas en eieren aangeschaft voor alle deelnemende gezinnen.
Inleveren van producten kan ook nog op zondag 7 november 2021. Doet u mee?
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 4 €, 3 x 10 €, 1 x 15 €, 1 x 20 €, 3 x 25 €, 1 x 40 € en 1 x 50 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl