Zondagsbrief 28 november 2021

Zondag 28 november, 1e Advent
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 28 november, 1e Advent
Plaats: Emmakerk
Voorganger: ds. L. van Wingerden
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: mevr. J. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: dhr. E. Dommisse en dhr. C. Klootwijk
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Toelichting bij de liturgische schikking
In de adventsdiensten en met kerst zijn er weer liturgische schikkingen in de dienst. Het thema is dit jaar: “In een ander licht. God gaf ons licht in het donker”.
In dat vertrouwen mogen we toeleven naar kerst. In de schikking is dit verbeeld met een stralenkrans van riet- en graspluimen. De vrucht die voor de schikking ligt staat symbool voor Johannes de Doper: in wol en linnen verpakt, geweven als een mantel. Laten we luisteren naar de woorden van de engel Gabriel bij de geboorte van Johannes: Zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.

Zondag 5 december, 2e Advent
Plaats: Emmakerk
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. W. Wiessner
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV en de website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur.
Collecten: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland / Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Op 21 november is op 87-jarige leeftijd Jan Pruijsers overleden. Hij woonde in verpleeghuis Thebe Lucia in Breda. We denken met name terug aan de jarenlange activiteiten van Jan voor de jaarlijkse rommelmarkt.
Zijn echtgenote Corrie overleed al in 1996. In besloten familiekring is van Jan afgelopen donderdag afscheid genomen. Daarna is hij begraven bij zijn geliefde Corrie op de begraafplaats naast de Lambertus.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   mevr. E. Ruhl - Dank, Zuidwal 20, 4931 DD Geertruidenberg. Ter bemoediging.
-   mevr. M. de Roos - Los, Ambachtsherenlaan 38, 4941 AS Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Begroting 2022 College van Kerkrentmeesters en Diaconie ter inzage
De begrotingen voor het jaar 2022 zijn in concept gereed. De kerkenraad wil deze 6 december behandelen in haar vergadering. De stukken liggen ter inzage voor de gemeente. Indien daarvan gebruik wilt maken meldt dit dan bij de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg). De stukken zullen u dan toegezonden worden.

Aanbeveling Ambtsdragers PG Geertruidenberg
De termijn van enkele ambtsdragers verloopt dit jaar. De kerkenraad heeft daardoor diverse vacatures voor alle taken. In het komend kerkblad en bijgaand bij de nieuwsbrief vindt u een aparte bijlage met toelichting en een invulformulier voor uw aanbevelingen. Graag dit formulier voor 20 december inleveren. U kunt het biljet invullen en inleveren in de bus achter in de kerk of bij de scriba (Wilhelminalaan 17 Raamsdonksveer) of per mail aan scribaat@pkngeertruidenberg.
U kunt het formulier ook digitaal invullen via deze link: https://forms.gle/zmMExQamjpDxpwpZ9

Vervanging koster / beheerder
Van 22 t/m 29 november is onze koster/beheerder mevr. Ria Olivier afwezig. Voor afspraken en activiteiten kunt u contact opnemen met mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 of dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502 of email: aart.verschoor@planet.nl

CREA-Kaartverkoop
Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 / 12.00 uur in de Schakel kerstkaarten kopen want wij zijn nog steeds met de mooiste creaties bezig maar willen die natuurlijk graag verkopen. Als u niet kunt komen, mag u ons ook bellen en komen we even bij u langs dus bel gerust naar: Ciska Pruijssers, tel. 514859 of Ria Olivier, tel. 693453

Jeugdkerk
De volgende Jeugdkerk is op zondag 23 januari 2022! We starten om 09.30 uur in De Brug. Zet het alvast in je agenda!

Jongerenkerstfeest 2021
We organiseren dit jaar weer een Jongerenkerstfeest in de Emmakerk!
Datum: zondag 19 december
Tijd: start om 18.30 uur
Thema: Kerstengelen
Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een sketch en een mooi Kerstverhaal. Voor het muzikale intermezzo, voorlezen van een gedicht, collecteren en het aansteken van de kaarsen zoeken we nog kinderen die dit leuk vinden om te doen. Lijkt dat jou (of jouw (klein)kind) leuk om te doen, dan kun je dit doorgeven aan Edith (06-21541827) of Dehlia (06-54767617). Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor “Geef licht aan vluchtelingen-kinderen in Griekenland”. Deze collecte wordt van harte aanbevolen!
In verband met Corona hebben we beperkt plek en is vooraf aanmelden voor het Jongerenkerstfeest noodzakelijk. Je kunt je (ouders en grootouders zijn ook van harte welkom) tot uiterlijk vrijdag 10 december aanmelden bij Edith of Dehlia.  Wil je ook aangeven met hoeveel kinderen en volwassenen je komt? Heb je je of jouw (klein)kind(eren) aangemeld maar kun je onverwachts niet komen, wil je je dan ook weer afmelden? Bij binnenkomst moet je een mondkapje dragen. Dit mondkapje mag weer af als je zit.
We verheugen ons er enorm op om samen met jullie een fijn Kerstfeest te vieren en zien jullie graag op zondag 19 december!
Edith (06-21541827) en Dehlia (06-54767617)

Nieuwe coronarichtlijnen tijdens de kerkdienst  –  Gebruiksplan Kerk.
In de kerkelijke gemeenschap zijn we elkaar gegeven, om voor elkaar welzijn zorg te dragen. In verband met de toename van het aantal besmettingen en de verscherping van de richtlijnen die door de overheid zijn aangekondigd, verzoeken wij de bezoekers van de kerkdiensten daarom:
-          bij gezondheidsklachten de kerkdienst thuis via de media te volgen
-          bij het binnenkomen van de kerk de handen te ontsmetten
-          tijdens verplaatsing in de kerk een mondkapje te dragen
-          geen handen te schudden
-          zoveel mogelijk 1,5 m afstand te bewaren.

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden en 1 x 20 €.
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 14 november 2021 met als bestemming “Omzien naar elkaar” ontvingen wij tot en met vrijdag 26 november 2021 via bank en SKG en 107,00 €. Dit is exclusief de giften in de kerkzaal de telling is pas later in december. Geweldig bedankt en wij gaan uiteraard zorgen dat het geld op de goede plek komt!

Diaconale collecte zondag 21 november 2021; “Geef licht aan de vluchtelingenkinderen”
Geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland (ruim 50.000 kinderen) en wereldwijd. De diaconale collecten van 28/11, 5/12, 12/12. 19/12, 24/12, 25/12 en 16/12/2021 zijn allemaal voor dit doel bestemd. Elke week zal ook in de zondagsbrief hier aandacht aan worden geschonken door u te vertellen:
Wie zijn zij? De vluchtelingenkinderen: Ibrahim(12 jaar), Hana (18 jaar), Asif (16 jaar) en Duna (11 jaar) vertellen ons hun persoonlijke verhaal.
Vandaag is het woord dus aan Ibrahim afkomstig uit Syrië.
“Bijna mijn hele leven is het al oorlog in Syrië. Er zijn erge dingen gebeurd. Mijn broer is gestorven en onze familie is uit elkaar gerukt. Ik woon met mijn vader en andere familieleden in Griekenland, mijn moeder en broertje zijn nog in Syrië. Het was heel naar om te vluchten. Smokkelaars probeerden ons naar Turkije te brengen, maar we werden bij de grens opgepakt en zaten drie maanden gevangen. Na onze vrijlating vertrokken we met een boot naar Lesbos. Een vreselijke tocht. Ook in het vluchtelingenkamp was het gevaarlijk. Groepen vochten er met messen en stenen. Gelukkig kan ik nu wel naar school waar ik in een speciale klas voor vluchtelingenkinderen lessen kan volgen in Wiskunde, Grieks en Engels. Mijn droom? In een vrij land wonen en naar school gaan, voetballen en fietsen. En….mijn moeder weer knuffelen!”
Lees het hele verhaal over Ibrahim op www.kerkinactie.nl/ibrahim
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 5 €, 1 x 6 €, 1 x 10 €, 1 x 25 € en 1 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Kerkdiensten op usb-stick verkrijgbaar


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


Gedicht: Voor jou, een vluchtelingenkind
In de straten zoek ik je gestalte.
Op het plein scan ik gezichten een voor een,
Ik herken je, ben je daar toevallig?
Maar nee, je bent een ander, en ik sta alleen.
Ergens tussen rampgebied en oorlog,
ergens onderweg - ineens was ik je kwijt.
Hoe ik zoek, zo moederziel verloren,
met miljoenen mensen eenzaam wereldwijd.
k steek m’n licht op bij de hulpverleners,
engelen zijn zij
die lichtjes in zich dragen. Stille hoop voor mij.
Tussen andere talen onverstaanbaar
moet ik leven van de straat en van de geef.
Ver weg in registers staan de namen
waar familieleden zoeken of ik leef.
Ik steek een licht op om Advent te vieren.
Deel het licht met mij,
zodat ik hoop blijf houden. Kind, kom dichterbij.
In dit licht is ieder mens bijzonder,
op het plein scan ik gezichten een voor een.
Ik geloof nog altijd in het wonder
van familie, samen om me heen.
Door: Ria Borkent, advent 2017

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl