Zondagsbrief 5 december 2021

Zondag 5 december 2021, 2e Advent
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 5 december, 2e Advent
Plaats: Emmakerk
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV en de website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur.
Collecten: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland / Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Samenzang
In deze dienst is de samenzang zeer beperkt en wordt er ook gebruik gemaakt van muziek via de beamer. Dit uiteraard naar aanleiding van de actuele adviezen om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen teneinde het risico op besmetting door het coronavirus zo laag mogelijk te houden. De kerkenraad vergadert maandag 6 december en zal dan de mogelijke aanpassingen in het gebruikersplan voor de Emmakerk bespreken.

Toelichting bij de liturgische schikking
We zien weer de stralenkrans, als symbool van de opkomende zon. Iets voller dan bij eerste advent. Het thema - In een ander licht - komt hiermee dichterbij.
Voor de schikking is iets te zien dat verband houdt met Johannes de Doper. We zien daar namelijk een glazen schaal met water en daarin drijft een Jacobschelp. Een Jacobschelp heeft vanouds een functie bij het dopen. En op de schelp zien we een brandend lichtje. We zouden dit dopen met licht kunnen noemen.
Johannes doopte het volk dat naar hem toekwam. Hij doopte ook Jezus. Toen klonk er uit de hemel een stem: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde!

Zondag 12 december, 3e Advent
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: ?
Diaken van dienst: mevr. P. Zondervan
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeter: dhr. J. Vleugel
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. P. Hanemaaijer, tel. 516047 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   mevr. C. KLoots, Venestraat 20 a 35, 4931 BP Geertruidenberg. Sterkte gewenst.
-   mevr. J. Dalmaijer, Stadsweg 11 a 04, 4931 HV Geertruidenberg. Sterkte gewenst.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Bijbelleeskring
Er is weer een bijeenkomst van de bijbelleeskring op woensdag 8 december om 10.00 uur in de Schakel. Allen hartelijk welkom!

Begroting 2022 College van Kerkrentmeesters en Diaconie ter inzage
De begrotingen voor het jaar 2022 zijn in concept gereed. De kerkenraad wil deze 6 december behandelen in haar vergadering. De stukken liggen ter inzage voor de gemeente. Indien daarvan gebruik wilt maken meldt dit dan bij de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg). De stukken zullen u dan toegezonden worden.

Sing Inn 12 december vervallen
Vanwege het dringende beroep om ’s avonds geen kerkdiensten te houden en uiteraard vanwege de zeer beperkte mogelijkheden voor samenzang gaat de Sing-inn van zondag 12 december niet door.

Aanbeveling Ambtsdragers PG Geertruidenberg
De termijn van enkele ambtsdragers verloopt dit jaar. De kerkenraad heeft daardoor diverse vacatures voor alle taken. In het komend kerkblad en bijgaand bij de nieuwsbrief vindt u een aparte bijlage met toelichting en een invulformulier voor uw aanbevelingen. Graag dit formulier voor 20 december inleveren. U kunt het biljet invullen en inleveren in de bus achter in de kerk of bij de scriba (Wilhelminalaan 17 Raamsdonksveer) of per mail aan scribaat@pkngeertruidenberg.
U kunt het formulier ook digitaal invullen via deze link: https://forms.gle/zmMExQamjpDxpwpZ9

CREA-Kaartverkoop
Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 / 12.00 uur in de Schakel kerstkaarten kopen want wij zijn nog steeds met de mooiste creaties bezig maar willen die natuurlijk graag verkopen. Als u niet kunt komen, mag u ons ook bellen en komen we even bij u langs dus bel gerust naar: Ciska Pruijssers, tel. 514859 of Ria Olivier, tel. 693453

Jeugdkerk
De volgende Jeugdkerk is op zondag 23 januari 2022! We starten om 09.30 uur in De Brug. Zet het alvast in je agenda!

KERSTVIERING PCOB en Diaconie en Eten in DE BRUG
Helaas hebben wij moeten besluiten deze beide activiteiten, gepland voor maandag 20 december en vrijdag 17 december, geen doorgang te laten vinden. U begrijpt dat de reden hiervoor ligt in de maatregelen als gevolg van de sterke toename van het aantal COVID besmettingen.
Wij houden moed en hopen dat we elkaar volgend jaar weer kunnen ontmoeten!
Namens Diaconie en Bestuur PCOB

*Update Jongerenkerstfeest 2021*
In verband met de coronamaatregelen starten we op zondag 19 december *om 13.00 uur* in de Emmakerk!
Datum: zondag 19 december
Tijd: start om 13.00 uur
Thema: Kerstengelen
Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een sketch en een mooi Kerstverhaal. Voor het muzikale intermezzo, voorlezen van een gedicht, collecteren en het aansteken van de kaarsen zoeken we nog kinderen die dit leuk vinden om te doen. Lijkt dat jou (of jouw (klein)kind) leuk om te doen, dan kun je dit doorgeven aan Edith (06-21541827) of Dehlia (06-54767617). Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor “geef licht aan vluchtelingen-kinderen in Griekenland”. Deze collecte wordt van harte aanbevolen!
In verband met Corona hebben we beperkt plek en is vooraf aanmelden voor het Jongerenkerstfeest noodzakelijk. Je kunt je (ouders en grootouders zijn ook van harte welkom) *tot uiterlijk vrijdag 10 december aanmelden* bij Edith of Dehlia.  Wil je ook aangeven met hoeveel kinderen en volwassenen je komt? Heb je je (of jouw (klein)kind(eren)) aangemeld maar kun je onverwachts niet komen, wil je je dan ook weer afmelden? Bij binnenkomst moet je een mondkapje dragen. Dit mondkapje mag weer af als je zit.
We verheugen ons er enorm op om samen met jullie een fijn Kerstfeest te vieren en zien jullie graag op zondag 19 december om 13.00 uur!
Edith (06-21541827) en Dehlia (06-54767617)

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten in november en december 1 x 50 €, 1 x 40 € en 1 x 25 €.
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 28 november 2021 met als bestemming “Geef licht aan de vluchtelingenkinderen” ontvingen wij tot en met vrijdag 3 december 2021 via bank en SKG en 280,00 €. Dit is exclusief de giften in de kerkzaal de telling is pas later in december. Geweldig bedankt! Wij houden u op de hoogte van het resultaat van deze Adventsactie!

Diaconale collecte zondag 5 december 2021; “Geef licht aan de vluchtelingenkinderen”
Geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland (ruim 50.000 kinderen) en wereldwijd.
De diaconale collecten van 5/12, 12/12. 19/12, 24/12, 25/12 en 26/12/2021 zijn allemaal voor dit doel bestemd. Wie zijn zij? De vluchtelingenkinderen: Ibrahim(12 jaar), Hana (18 jaar), Asif (16 jaar) en Duna (11 jaar) vertellen ons hun persoonlijke verhaal.
Deze zondag is het woord dus aan Ilana uit Afghanistan.
“Mijn hart huilt om Afghanistan. De oorlog veranderde mijn prachtige land in een plek waar je nooit zonder angst slaapt. Vier jaar geleden voelden mijn ouders zich gedwongen om te vluchten. Na een reis vol gevaren kwamen we hoopvol op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was heel anders dan we hadden gehoopt. De enorme hitte of bittere kou zijn verschrikkelijk. Soms is er geen eten, geen water een geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken me gek. Mijn broers zijn ziek, maar we mogen niet naar het vasteland voor behandeling. Ons asielverzoek is al drie keer afgewezen. Ondanks alles blijf ik hopen op betere tijden. Ik ga hier naar school en volg lessen wiskunde, Engels en Grieks. Later wil ik graag mensen helpen en dus dokter of lerares worden. Veel geld hoef ik niet als ik maar bij mijn familie kan zijn. Ik wens dat er ooit overal vrede is. Dat ik niet alleen als vluchteling wordt gezien, maar gewoon als mens”.
Lees het hele verhaal over Ilana op kerkinactie.nl/ilana
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 2 €, 1 x 5 €, 1 x 10 €, 1 x 20 € en 2 x 40 €. Daarnaast hebben al veel mensen een gift gegeven aan de Eindejaar collecte. Super!
Alle gulle gevers hartelijk dank.
Hierbij de QR-codes om digitaal aan de collectes te kunnen geven. Dit kan gebruikt worden door de code te scannen met de camera en/of een QR-scanner app op de telefoon. Met de camera en een QR-scanner app komt u op de website skgcollect van de kerk waar het verder voor zich spreekt. Met de Appostel app, wanneer u die geïnstalleerd hebt, kunt ook de QR-code scannen en dan komt u direct bij het doel waar u voor wilt geven. In het Kompas is te lezen hoe deze app gebruikt kan worden.

Kerkdiensten op usb-stick verkrijgbaar
Elke dienst in de Emmakerk wordt uitgezonden op tv en via Kerkdienstgemist. Ook worden de beelden vastgelegd om later nog eens terug te kunnen kijken. Voor u als gemeentelid is het mogelijk om de beelden van een dienst op usb-stick te verkrijgen. Voor 10 € krijgt u een usb-stick met de opname.
U kunt deze aanvragen bij Aart Verschoor of Gerard Wentink.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl