Zondagsbrief 30 januari 2022

Zondag 30 januari
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Openstelling kerkdiensten
De kerkenraad heeft besloten om:
•          de dienst weer open te stellen voor kerkgangers (maximaal 70).
•          voor de samenzang gebruik te blijven maken van voorzanger(s) / zangeres(sen).
Verder gelden de gebruikelijke bekende maatregelen t.w. handen desinfecteren bij binnenkomst, jas meenemen naar de stoel, mondkapje dragen bij verplaatsingen en afstand houden.

Zondag 30 januari, Viering Heilig Avondmaal
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: stichting Health & Education Ghana / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: mevr. H. Weltevrede
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 6 februari, Afscheid en Bevestiging ambtsdragers
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Collecten: Werelddiaconaat Oeganda: “Goed boeren in een lastig klimaat” / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. J. Blankers?
Zang: Anita van Ek en Mark van der Sluijs?

Reservering voor de bevestigingsdienst op 6 februari 
Als u deel wilt nemen aan de kerkdienst op 6 februari is dat alleen mogelijk als u via onderstaande link reserveert. Deze reservering geldt alleen voor de bevestigingsdienst omdat de kerkenraad dan meer dan 70 personen verwacht. Dat aantal is het maximumaantal waarbij in de Emmakerk de 1,5 meter-maatregel kan worden gewaarborgd. U kunt dus niet spontaan naar de kerk komen. U kunt aangeven met welke andere personen (voor- en achternaam) u naar de kerk komt. Als er meer dan 70 belangstellenden zijn, wordt er geloot. Voor de uitgelote kerkgangers is er ruimte vrijgemaakt in de Brug waar de kerkdienst via een online-beamerverbinding kan worden gevolgd. Uiterlijk op vrijdagavond krijgen alle belangstellenden bericht. Let op: genodigden van de te bevestigen ambtsdragers en van de ambtsdragers die afscheid nemen, hoeven niet te reserveren. Hun namen zijn al bekend.
Belangrijk is dat u weet dat we in de kerk strikt de hand zullen houden aan de basisregels die in het gebruiksplan staan. Medewerkers zullen de reservering controleren, naar uw gezondheid informeren en de zitplaats toewijzen. In de kerkzaal draagt u een mondkapje. Zodra de plaats is ingenomen, hoeft dat niet meer. Via de website van de onze gemeente (www.pkngeertruidenberg.nl) of via de zondagsbrief kunt u het inschrijfformulier aanklikken. Door op de link te klikken, kunt u het formulier invullen en verzenden. De aanmelding staat open tot woensdagavond 23.59 uur. Uiterlijk op vrijdagvond krijgt u bericht of u de kerkdienst kunt bijwonen.
Hier is de koppeling naar het reserveringsformulier van de kerkdienst op 6 februari. Let u er svp op dat het soms enige tijd kan duren voordat het formulier geladen is:
https://forms.office.com/r/f3HEJMmZ8g
Alleen kerkgangers die digitaal niet bereikbaar zijn, kunnen telefonisch reserveren. Zij kunnen hun reservering doorgeven aan Jaco Vleugel (0162-520817).

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Mevr. N. Wervers – Den Hartog, Touwbaan 17, 4941 LT Raamsdonksveer, is inmiddels weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. De zware operatie is naar tevredenheid verlopen, ze is flink verzwakt en ze zal zeker gedurende langere tijd moeten herstellen van de operatie.

Direct in de eerste hoofdstukken van de bijbel vraagt God aan de mens: Waar ben je? Direct de tweede vraag die aan de mens gesteld wordt is: Waar is je naaste, je broeder of zuster.
Dan antwoord de mens met een wedervraag: Moet ik waken over mijn naaste? Het antwoord op die vraag wordt uiteindelijk gegeven door Jezus.
“Jazeker, de wet wordt vervuld in de zorg voor de naaste, die is zoals jij.” Zo leven we met elkaar mee en waken we over elkaars wel en wee.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. J.L. Romijn, Eikendonk 17, 4942 BG Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          Mevr. N. Wervers – den Hartog, Touwbaan 17, 4941 LT Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Zondag 6 februari: dienst bevestiging en afscheid van ambtsdragers.
Deze zondag zullen we, met aanwezigheid van kerkgangers, de dienst houden voor bevestiging en afscheid van ambtsdragers.
Met dankbaarheid kunnen we u het volgende mededelen:
Bevestigd worden:
mevr. Hennie Blonk (ouderling), mevr. Frieda van den Hout en mevr. Hannie Romijn (diaken) en dhr. Pieter Knaap (ouderling-kerkrentmeester).
We nemen afscheid van:
dhr. Ad van Dongen en dhr. Wim Wiessner (ouderling), mevr. Jolanda Dommisse, mevr. Petra Zondervan en mevr. Marijke de Jong (diaken).
Benoemd wordt:
dhr. Kees de Rooij als kerkrentmeester
Tevens hebben aangegeven hun taak te verlengen:
ouderling: mevr. Gea Blankers (2 jaar) en mevr. Christa Kloots (1 jaar)
ouderling-kerkrentmeester: dhr. Cees Klootwijk (1 jaar)
kerkrentmeester: dhr. Eric van der Wel (1 jaar) en dhr. Gerard Wentink
voorzitter kerkenraad: ds. G.A. van de Weerd (2 jaar)

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

CREA-bijeenkomst
We zaten met smart te wachten maar we kunnen weer beginnen. Donderdag 3 feb. om 09.30 in de Brug en de koffie staat klaar.

Beleidsplan 2022-2026: “Thuishaven voor Geloof, Hoop en Liefde”.
In de vergadering van 6 december 2021 heeft de kerkenraad ingestemd met het concept beleidsplan 2022-2026: “Thuishaven voor Geloof, Hoop en Liefde”.
Het beleidsplan moet nog door de gemeente in een gemeenteavond worden goedgekeurd. Omdat een gemeenteavond op korte termijn nog niet mogelijk is stelt de kerkenraad voor om, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente, dit beleidsplan met ingang van 2022 wel te hanteren.

Actie Kerkbalans 2022 is gestart
Het is er weer tijd voor! Iedereen heeft een brief of mail met daarin de vraag om aan te geven wat u als jaarbijdrage wilt geven. De antwoordenveloppen worden weer bij u opgehaald door vrijwilligers. Omdat de kosten ieder jaar stijgen, vooral door inflatie, hopen wij dat u ook net even wat meer wilt geven dan voorgaand jaar….
Laten we er met z’n allen een succesvolle actie van maken.

De kerk als goed doel bij de Glasvezelactie
Overweegt u een glasvezelabonnement van DELTA of Caiway af te sluiten? Denk dan aan de kerk! Het levert u € 25,- korting op en de kerk € 50,- per inschrijving. Door u in te schrijven via de speciale links op onze website sponsort u de kerk.
Op https://www.pkngeertruidenberg.nl vindt u meer informatie en diverse links.

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen voor de diaconale collecten in de komende tijd: 2 x 25 € en 1 x 50 €. Ook ontvingen wij tot vrijdag 28 januari 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte op zondag 23 januari 2022 met als bestemming Dorpskerken beweging 77,00 €. Dit is nog zonder de opbrengst in de kerkzaal hetgeen later na telling in februari bekend wordt. Onze hartelijk dank voor alle giften.

Diaconale collecte 30 januari; Stichting Health & Education Ghana Babyhome Sirigu
In dit huis(tehuis) worden kinderen tot 3 jaar opgevangen die wees zijn of te vondeling zijn gelegd of beschuldigd worden van een kwade geest in zich te hebben die onheil over families brengt. Dorpsoudsten beslissen in het laatste geval of het kindje ter dood moet worden gebracht of gewoon uit het dorp moet verdwijnen. In dit huis worden deze kinderen liefdevol opgevangen.
De Stichting Health & Education helpt mee om in de komende twee jaar de “oude” gebouwen te renoveren.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 5 €, 1 x 10 €, 1 x 15 €, 2 x 25 € en 1 x 50 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl