Zondagsbrief 27 februari 2022

Zondag 27 februari
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Verdere openstelling kerkdiensten
Vanaf vrijdag 25 februari zijn zo goed als alle verplichte coronamaatregelen vervallen. Ook wij willen de kerkdiensten met zo min mogelijk beperkingen voor kerkgangers openstellen. Ook al vallen vrijwel alle regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk. We houden daarom toch nog enigszins ruimte tussen de stoelen, men neemt de jas nog mee naar de eigen zitplaats en we stellen de collecterondgang nog even uit. Samenzang is weer mogelijk maar nog enigszins beperkt. Een mondkapje dragen is niet meer verplicht. We hopen dat de kerkgang geleidelijk weer toeneemt en dat we zo ook weer groeien naar een vertrouwde kerkdienst zonder beperkende maatregelen.

Zondag 27 februari, Zondag Quinquagesima (50 dagen voor Pasen)
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: dhr. J. Vleugel en dhr. W. van den Berg
Collecten: Werelddiaconaat Bangladesh / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. E. Boekholt, tel. 512407 (b.g.g. 520619 of 0611206140)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 6 maart,
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Collecten: 40-dagentijd: Rwanda + kerkenwerk / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel. 0622355651 (b.g.g. 520619 of 0611204160)

Woensdag 9 maart,  Bidstond + inzameling Voedselbank
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: mevr. H. Blonk en mevr. M. Leusink
Collecten: Bidstond collecte + inzameling goederen voor de Voedselbank
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel.nr. 520619, b.g.g. 06-11206140

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Dhr. P. Koedijk, Weergang 42, Geertruidenberg, is opgenomen in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken, de uitslagen zijn nog niet binnen. Zolang moet hij in het ziekenhuis blijven.

Zaterdag 19 februari is op 83 jarige leeftijd overleden de heer Ton van den Berg. De heer van den Berg is ruim 25 jaar organist geweest in de Geertruidskerk. Bovenaan de rouwbrief staat: ”Ga met God en Hij zal met je zijn”. De afscheidsdienst was op vrijdag 25 februari in de Hervormde kerk te Kedichem, waarna de hereniging in het familiegraf heeft plaatsgevonden op de naastgelegen begraafplaats.
Wij gedenken hem en bidden voor zijn kinderen, kleinkinderen en iedereen die hem zal missen.

In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. W.C. Nouwen, Lindonklaan 21, 4942 BH Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          dhr. J. Hoogerbrugge, Jan van Beekhof 36, 4941 MA Raamsdonksveer. Sterkte gewenst.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Uitnodiging Gemeenteavond Donderdag 31 maart 19:30
Graag willen wij u uitnodigen voor een gemeenteavond waarin we onder andere uw instemming vragen voor het nieuwe beleidsplan 2022-2026 van onze Protestantse Gemeente Geertruidenberg. Het beleidsplan is vanf 8 maart op te vragen bij de scriba, dhr. M. van der Sluijs, scribaat@pkngeertruidenberg.nl
De gemeenteavond zal gehouden worden in De Brug of Emmakerk. Reserveert u deze avond alvast in uw agenda!

Eenvoudig Leven – opwarming van de aarde
De lockdown is voorbij, dus we kunnen ’s avonds weer samenkomen als gemeenteleden. De eerste bijeenkomst over het boekje “Eenvoudig leven, bijbelstudies over het goede leven” is a.s. woensdagavond 2 maart, 19.30 uur.
De opwarming van de aarde, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, is het gevolg van ons menselijk gedrag. Hoe kunnen we daar als christenen en ook als kerk op reageren? U/jij bent van harte welkom. Op deze avond maken we dan een vervolg afspraak.
Voor de koffie en/of thee is het handig dat jij/u doorgeeft te willen komen.
Dus bel me even, Jos van den Hout, telefoon: 0162-465350

Rommelmarkt  -  Spullen gevraagd  -  Rommelmarkt
Onder voorbehoud van de voortgang van de gunstige ontwikkelingen rondom de Coronapandemie wordt de maandelijkse inname van goederen met ingang van zaterdag 26 maart 2022 hervat. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u dan weer als vanouds uw nog bruikbare spulletjes inleveren bij de verzamelruimtes op het pleintje naast de Emmakerk. Hopelijk kan daarna elke laatste zaterdag van de maand dit herhaald gaan worden.
Uw nog verkoopbaar keukengerei, speelgoed, boeken, kleding, sieraden, gereedschap, kleine meubelstukken en dergelijke worden dan graag in ontvangst genomen, zodat er dit jaar nog een grootse Rommelmarkt georganiseerd kan worden.
Voor meer informatie: Hans Houben - 06-50274064, Leen Romijn – 514824 en Ans Wiessner – 513639.

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Wandelen voor Vluchtelingenkampen in Libanon
De data van de wandelingen zijn 3, 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april. Dat is altijd op donderdagmiddag om half 2, vertrek vanaf de Steur (gebouw naast de Vismarkt ). De wandeling is ongeveer 5 kilometer en duurt zo’n anderhalf uur. We drinken daarna een kopje koffie. Er staat een collectedoosje waar je naar eigen vermogen wat in kan doen ten bate van het doel. Het doel dit jaar is voor de vluchtelingenkampen in Libanon. Het tempo van wandelen is zeer relaxed. We wandelen altijd afwisselend in Geertruidenberg en Raamsdonksveer.
Voor wie wil is er een Vastenmaaltijd; de datum is 4 april. Tijd is nog niet helemaal bekend, dat volgt later. Het is in de Gertrudisstaete te doen. Het is erwtensoep met een mandarijn. De kosten zijn 5.- euro, of als je wilt wat meer. We zitten dan gezamenlijk aan tafels. Er is een gebed, en er wordt verteld over het doel van de Aktie. Je kunt je opgeven bij een van de diakenen of Ruud Boelaars tel. 0162 511010. Zij zorgen dat het bij de juiste mensen komt.

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: 1 x 25,00 € en 1 x 45,00 € voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 25 februari 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte op zondag 20 februari 2022 met als bestemming Hulp aan Moldavië 173,00 €. Dit is exclusief de inzameling in de kerkzaal die later geteld gaat worden. Onze hartelijk dank voor alle giften.

Diaconale collecte 27 februari; Zending Rwanda (Diaconessen gemeenschap)
40dagentijdcollecte: Met zusters werken aan gezond eten!
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70% van de inwoners van landbouw. Door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Via training van de zusters op hun demonstratie boerderij leren boeren en boerinnen alles over veeteelt en het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Daarna volgt nog een jaar begeleiding in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezondere voeding geven.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 2 x 10 €, 1 x 25 € en 1 x 35 €. Alle gulle gevers hartelijk dank.


Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.
 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 03 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk H.A. Tafelviering

zo 10 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk

zo 17 jul 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl