Zondagsbrief 27 maart 2022

Zondag 27 maart, 4e zondag 40-dagentijd
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 27 maart, 4e zondag 40-dagentijd
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: dhr. J. Vleugel en dhr. W. van den Berg
Collecten: 40-dagentijdcollecte Missionair werk: Kliederkerk / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. C. de Rooy, tel. 520249 (b.g.g. 520619 of 0611206140)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Toelichting bij de Liturgische schikking
Als we kijken naar de schikking van de vierde zondag van de Veertigdagentijd, zien we dat er groene takken zijn toegevoegd aan de gele grassen.
Daarnaast zijn er rijkelijk bloemen aanwezig. In uitbundige bloei!
Het geheel doet feestelijk aan en mogen we zien als symbolisch voor een nieuw begin.
Deze schikking hoort bij het verhaal over de Verloren Zoon uit Lucas 15.
Welkom thuis!. In het huis van God de Vader. De Vader viert feest.
Welkom thuis voor wie op zoek was. Mensen maken soms lange omzwervingen.
Deel in de vreugde en open je handen.

Zondag 3 april, 5e zondag 40-dagentijd
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. G. van de Weerd
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Collecten: 40dagentijdcollecte; Wereld diaconaat: Indonesië, “ Een betere toekomst voor straatkin-                deren”+ kerkenwerk / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. D. Schermers, tel.nr. 519299 b.g.g. 520619 of 06-11206140

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR ELKAAR
In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. F. van de Weerd, Brandestraat 6, 4931 AW Geertruidenberg. Beterschap gewenst.
-          dhr. en mevr. Dank, Bartoklaan 12, 4941 WH Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 50 jarig huwelijksjubileum.

Een kaart gaat naar:
-   dhr. en mevr. Oosterveen, d’ Onvermoeidelaan 13, 4942 BR Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 45 jarig huwelijksjubileum.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Uitnodiging Gemeenteavond Donderdag 31 maart, Aanvang 19:30 uur
Graag willen wij u uitnodigen voor een gemeenteavond waarin we onder andere uw instemming vragen voor het nieuwe beleidsplan 2022-2026 van onze Protestantse Gemeente Geertruidenberg. Het beleidsplan is op te vragen bij de scriba, dhr. M. van der Sluijs, scribaat@pkngeertruidenberg.nl. Ook zal ds. Ton van Prooijen uit Breda een verhaal houden over de ideeën van ds. Samuel Wells en Heartedge in Londen. Een positief verhaal over kerk-zijn in deze tijd, dat goed aansluit bij het nieuwe beleidsplan.
De gemeenteavond zal gehouden worden in De Brug of Emmakerk. Reserveert u deze avond alvast in uw agenda!

Tentoonstelling “Op Drift”, 600 jaar Elisabethsvloed
Speciaal voor de gemeenteleden is op zondag 3 april de tentoonstelling “Op Drift”, 600 jaar Elisabethsvloed, gratis te bezoeken inclusief een lekker kopje koffie of thee. Ook zijn de kunstenaars deze dag aanwezig zij kunnen de tentoonstelling toelichten en een rondleiding geven. De Geertruidskerk is zondag 3 april geopend van 12:00 uur tot 17:00 uur. Bij binnenkomst graag melden dat men gemeentelid is van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg.

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: 1 x 12,00 € voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 25 maart 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Wereld diaconaat: “Een betere toekomst voor straatkinderen Indonesië” 128,00 €. Dit is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal later in de maand april.

Diaconale collecte 27 maart; 40-dagentijdcollecte 40dagentijdcollecte Missionair werk: Kliederkerk
Kliederkerken zijn gastvrij en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor jonge gezinnen die vervreemd zijn van kerk en geloof maar wel op zoek zijn naar spiritualiteit. De PKN ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl    Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 2 x 10 € en 1 x 23 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Als mensen je blijven teleurstellen,
dan moet je misschien je verwachtingen bijstellen.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl