Zondagsbrief 22 mei 2022

Zondag 22 mei
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 22 mei; Viering Heilig Avondmaal (Corona-wijze)
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. H. Blonk en dhr. P. Knaap
Collecten: Diaconaal vakantiewerk / Kerkenwerk
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: mevr. F. Pruijssers, tel.nr. 514859 (b.g.g. 520619 of 0611206140)
Bloemendienst: Mevr. J. Verschoor en Ouderling/Diaken.

De viering van het Heilig Avondmaal vindt op dezelfde wijze plaats als de afgelopen keren. Dus brood en wijn staat op de liturgische tafel en op uitnodiging van de dienstdoende ouderling lopen gemeenteleden langs de tafel nemen brood en wijn en gaan weer terug naar hun plaats.

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. G. Blankers en dhr. W. van den Berg
Collecten: Goederenbank De Baronie / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. W. Roose, tel. 06-30014877 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

De dienst wordt live via “kerkdienstgemist” in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. Of de dienst wordt uitgezonden door SLOGTV is nog niet bekend.

Zondag 29 mei
Plaats: Emmakerk !!!!!
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: mevr. Fineke Jansen
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Collecten: Diaconaat…ook voor jongeren! / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. E. Boekholt, tel. 521407 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst: ?

Let op: in tegenstelling tot de vermelding in het Kompas is de dienst op zondag 29 mei in de Emmastraat dus niet in de Geertruidskerk.

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Dhr. L. Romijn, Eikendonk 17, Raamsdonksveer, heeft een pijnlijke ontsteking in zijn gezicht, waarvoor hij wordt behandeld. We wensen hem veel sterkte en beterschap.

In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   dhr. D. van Seters, Oranjestraat 3, 4941 JP Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-   mevr. G. van Vugt, Kasteellaan 58, 4941 XP Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

Wilt u één van deze boeketten bezorgen meldt dat dan even voor aanvang van de dienst bij de begroeter.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Doop en belijdenis Belinda Blankenstijn
Belinda Blankenstijn, Vijfhoevenlaan 88, Raamsdonksveer heeft haar verlangen kenbaar gemaakt om gedoopt te worden. Ze heeft als voorbereiding daartoe enkele maanden gesprekken gehad over de inhoud van het christelijk geloof met ds. J. van den Hout. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht kan de doop  (op belijdenis van geloof) plaatsvinden in de Pinksterdienst, zondag 5 juni 2022, 9.30 uur, Geertruidskerk Geertruidenberg. Ook Viorica Adams zal medewerking verlenen aan deze bijzondere dienst. U/jij bent van harte uitgenodigd!

Huwelijk Agatha Cornet en Adrie Tensen
Agatha Cornet en Adrie Tensen hebben het voornemen om elkaar trouw te beloven op woensdag 25 mei 2022 in de Geertruidskerk te Geertruidenberg. Op 13.00 uur geven ze elkaar hun ja-woord voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en aansluitend zal hun huwelijk worden ingezegend door ds. Jos van den Hout, ook in de Geertruidskerk. 

JAARREKENING 2021 ter inzage
In de kerkenraadsvergadering van 16 mei 2022 heeft de kerkenraad, onder voorbehoud van instemming van de gemeente, de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters en de jaarrekening van de diakonie over het jaar 2021 goedgekeurd.
Beide jaarrekeningen liggen twee weken ter inzage voor gemeenteleden en kunt u opvragen bij de scriba Mark van der Sluijs. Email scribaat@pkngeertruidenberg.nl

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen:1 x € 25 en € 50 via Gerard Wentink voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 20 mei 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming De Glind Noodhulp € 83,00. Deze bedragen zijn exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal eind van deze  maand gaat plaatsvinden.
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 22 mei; “Diaconaal vakantiewerk”
Door de Stichting Diaconaal Vakantie werk worden op verschillende locaties vakantieweken aangeboden voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen. De zorg die thuis nodig is wordt in de vakan
tieweek overgenomen door professionele vrijwilligers.
Ook wordt een programma aangeboden voor de mantelzorgers zodat die ook een weekje tot rust kunnen komen. De kosten worden laag gehouden zodat ook mensen waarvoor het niet haalbaar is om met vakantie te gaan meekunnen.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl    Hartelijk dank!

Diaconale collecte donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag; “Goederenbank De Baronie”
Naast de acties om houdbare goederen  in te zamelen worden ook jaarlijks een drietal collecten gehouden om het werk van de Voedselbank mogelijk te maken. Te denken valt aan huur van locaties, onkosten voor koeling, elektriciteit en transport.
De opbrengst van deze diaconale collecte heeft dit doel als bestemming. Van harte aanbevolen dus!

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10  t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 4 x € 10 en 1x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Er is slechts één die jou kan veranderen
en dat ben je zelf.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.
 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl