Zondagsbrief 21 augustus 2022

Zondagsbrief 21 augustus 2022

Kerkdiensten
 

Zondag Zondag 21 augustus 09.30 Zondag 28 augustus 09.30
Plaats Geertruidskerk Geertruidskerk
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. Scholte – de Jong
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst dhr. W. van den Berg mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. A. Blom
Begroeters mevr. C. van Noorloos
dhr. C. Klootwijk
mevr. H. Blonk
dhr. P. Knaap
Collecten RBM Sulawesi
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
St. Health & Education Sirigu babyhome
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Lector dhr. P. Hanemaaijer mevr. T. van der Maas
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst mevr. F. Pruijssers, tel. 514859
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
dhr. G. Knaap, tel. 520619
(b.g.g. 06-11204160
Bloemendienst mevr. C. van der Wiel mevr. R. Broeders

De diensten worden live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. M. Fruijtier – van Eenennaam, Fort Nassau 25, 4931 EJ Geertruidenberg. Ter attentie.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

MEDEDELINGEN
VOORBEREIDINGEN ROMMEL- EN BOEKENMARKT*
De voorbereidingen voor de a.s. traditionele jaarlijkse Rommel- en Boekenmarkt* zijn gelukkig weer in volle gang en dat na er twee jaar van verstoken te zijn geweest.
Met klem verzoekt de rommelmarktcommissie alle vrijwilligers rondom de gehele organisatie van de Rommel- en Boekenmarkt* hun emailbox de komende tijd in de gaten te houden en de hen persoonlijk toegestuurde mail(s) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. In verband met de totale planning zijn die antwoorden van groot belang.
Ook via mails zullen evt. nadere bijzonderheden de komende tijd aan hen worden bekendgemaakt.
Daarnaast roept de commissie, in verband met het schrijnend tekort aan medewerkers, NIEUWE vrijwilligers (jong en oud; denk aan gezins- e/o familieleden, c.q. vrienden/kennissen) op zich te melden voor dit festijn, dat je niet wilt missen. Aanmeldingen graag via onderstaand emailadres.
Dit jaar wordt deze markt gehouden op vrijdagmiddag 16 september (voor het publiek) tussen 13.30 en 17.00 uur en zaterdag 17 september (‘Veerse Dag’) van 09.30 tot 16.00 uur.
De daadwerkelijke voorbereidingen vinden voornamelijk vanaf maandag 12 september a.s. plaats.
Namens de rommelmarktcommissie,
Hans Houben, (emailadres: hansjacqueline@casema.nl).
* i.v.m. de uitbreiding van ons assortiment met een mooie hoeveelheid leuke kleding, is het eigenlijk een ‘rommel-, boeken- en kledingmarkt’.

DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot vrijdag 19 augustus 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag et als bestemming Zending Egypte euro 181,25. Dit bedrag is inclusief de telling van de collecte in de kerkzaal in de afgelopen week.
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 21 augustus;
Diaconaal Project RBM Sulawesi
Op het Eiland Sulawesi (Indonesië) worden door de stichting RBM jongeren met een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking thuis geholpen door deskundigen. Ook is er een behandelcentrum centraal waar dagbehandelingen worden verzorgd.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften:
1 x 1 €, 3 x 10 €, 1 x 25 €,1 x 100 € en 1 x 200 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.Vrede is niet een doel in de toekomst,
maar een middel om dat doel te bereiken.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl