Zondagsbrief 11 september 2022

Zondagsbrief 11 september 2022

Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 11 september 09.30 Zondag 18 september 09.30
Inloopdienst
Koffie drinken na de dienst
Plaats Emmakerk Lambertuskerk
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. G. Blankers mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst dhr. H. Houben mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester dhr. A. Blom dhr. P. Knaap
Begroeters mevr. H. van den Bent
dhr. A. Blom
mevr. G. Blankers
mevr. M. Leusink
Collecten Extra collecte “Hulp voor Oekraïne”
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Zendingscollecte Syrië
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Lector mevr. W. Vreeken mevr. T. van der Maas
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. J. Molewijk, tel.nr. 06-22355651
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
dhr. E. Boekholt, tel. 512407
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
Bloemendienst mevr. A. Boekholt
Ouderling / diaken
mevr. R. van Seters
Ouderling / diaken

De dienst van 11 september wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

De dienst van 18 september vindt plaats in de Lambertuskerk. Er is wat meer tijd nodig om de Emmakerk weer op te ruimen na afloop van de rommelmarkt. De uitzending via SLOG en Kerkdienst gemist is niet mogelijk. Wel zal de dienst in geluid worden uitgezonden ’s avonds om 19:00 uur.
We beginnen het nieuwe seizoen met een nieuw soort kerkdienst, de laagdrempelige “Inloopdienst” in de Lambertuskerk te Raamsdonk, op zondagmorgen 18 september, half tien. Het is de bedoeling dat het een vrolijke en lichtvoetige dienst wordt, waarin we bekende liederen zingen en waarin de helende werking van muziek centraal staat. De bijbel heeft al weet van de genezende en troostende werking van muziek. Floris en Eva Hovers (& Peter Neelemans?) zullen muzikale en vocale medewerking verlenen, dat belooft veel moois! Voorganger is ds. Jos van den Hout. De kerk is open vanaf 9.00 uur.   

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Op zaterdag 10 september a.s. trouwen Paul Koedijk en Grietinus Berghuis. We feliciteren hen met hun voorgenomen huwelijk en wensen hen een mooie en gezegende dag.
Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. en mevr. van Herwijnen - Brok, Diepenbrockstraat 22, 4941 WN Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 50-jarig huwelijksjubileum.
-          dhr. F. Pruijssers, Antonetta-Hoeve 32, 4941 DH, Raamsdonksveer. Ter bemoediging.

Bloemendienst: Mevr. A. Boekholt en Ouderling/diaken

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

MEDEDELINGEN
MEDEDELING VAN DE KOSTER/BEHEERDER
I.v.m. de rommelmarkt zijn er van 12 t/m 18 september geen afspraken en activiteiten mogelijk in de kerk, de Schakel of de Brug.

Voorbereidingen Rommel-, Boeken- en Kledingmarkt*
De voorbereidingen voor de a.s. traditionele jaarlijkse Rommel- en Boekenmarkt* zijn gelukkig weer in volle gang en dat na er twee jaar van verstoken te zijn geweest.
Met klem verzoekt de rommelmarktcommissie alle vrijwilligers rondom de gehele organisatie van de Rommel- en Boekenmarkt* hun emailbox de komende tijd in de gaten te houden en de hen persoonlijk toegestuurde mail(s) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. In verband met de totale planning zijn die antwoorden van groot belang.
Ook via mails zullen evt. nadere bijzonderheden de komende tijd aan hen worden bekendgemaakt.
Daarnaast roept de commissie, in verband met het schrijnend tekort aan medewerkers, NIEUWE vrijwilligers (jong en oud; denk aan gezins- e/o familieleden, c.q. vrienden/kennissen) op zich te melden voor dit festijn, dat je niet wilt missen. Aanmeldingen graag via onderstaand emailadres.
Dit jaar wordt deze markt gehouden op vrijdagmiddag 16 september (voor het publiek) tussen 13.30 en 17.00 uur en zaterdag 17 september (‘Veerse Dag’) van 09.30 tot 16.00 uur.
De daadwerkelijke voorbereidingen vinden voornamelijk vanaf maandag 12 september a.s. plaats.
Namens de rommelmarktcommissie,
Hans Houben, (emailadres: hansjacqueline@casema.nl).
* i.v.m. de uitbreiding van ons assortiment met een mooie hoeveelheid leuke kleding, is het eigenlijk een ‘rommel-, boeken- en kledingmarkt’.

EXTRA BERICHT:
Door een nijpend tekort aan vrijwilligers, hetgeen tot gevolg zal kunnen hebben dat de komende rommelmarkt vroegtijdig gestopt moet worden, is de zoektocht naar enthousiaste medewerkers/sters zeer aktueel.
Met name voor de zaterdagmiddag 17 september a.s. zijn voor de verkoop, maar ook voor het opruimen, gegadigden ZEER welkom!
Echter ook voor de andere rommelmarktmomenten – zoals de opbouw (vanaf 12/9) en de verkoop op vrijdagmiddag(16/9) en zaterdagochtend(17/9) – is extra hulp zeker niet overbodig.
Aanmeldingen graag via bovenstaand mailadres.

DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot vrijdag 9 september 2022 via SKG of RABO bank voor de collecten in de komende weken euro 40,00 ook ontvingen wij voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Werelddiaconaat Myanmar 73,00 €. Dit bedrag is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal in de komende maand. Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 11 september; Extra collecte “Hulp voor Oekraïne”
De oorlog in Oekraïne duurt voort. Miljoenen mensen zijn ontheemd, van huis en haard verdreven. Nog dagelijks vluchten mensen van dorpen in Oost-Oekraïne naar het westen, op zoek naar veiligheid. Kerken doen alles wat ze kunnen om mensen op de vlucht voedsel, medicijnen en onderdak te bieden. Onze hulp daarbij blijft dringend nodig! Voedsel, onderdak en transportmiddelen.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 5 €, 2 x 10 €, 1 x 40 € en 1 x 75 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Aan hardlopen heeft men niets,
men moet op tijd vertrekken.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl