Zondagsbrief 16 oktober 2022

Zondagsbrief 16 oktober 2022

Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 16 oktober
Koffie drinken na de dienst
Zondag 23 oktober
Plaats Emmakerk Emmakerk
Voorganger ds. J. van den Hout ds. W. van der Aa
Ouderling van dienst mevr. G. Blankers mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst dhr. W. Roose dhr. H. Houben
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. A. Blom
Begroeters mevr. H. van den Bent mevr. G. Blankers
mevr. T. van der Maas
Collecten Noodhulp Pakistan
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Goederenbank De Baronie
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Lector dhr. W. van den Berg mevr. W. Vreeken 
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst mevr. F. Pruijssers, tel. 514859
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
dhr. G. Knaap, tel. 520619 of 06-11204160
Bloemendienst mevr. A. Mulder
Ouderling / diaken
mevr. R. Broeders
Ouderling / diaken
Sing-in 19.00 uur Emmakerk  

De diensten worden live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.  

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Mevr. P.H. Postema-Beekenkamp, Commandeurstraat 4, 4931 CL Geertruidenberg, is na een ingrijpende hartoperatie weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. De artsen zijn tevreden, maar ze heeft nog wel pijn in haar borst.

Mevr. A. Wiessner, Loddersweer 22, 2942 AG Raamsdonksveer, is afgelopen week tweemaal geopereerd in het Amphia Molengracht Ziekenhuis te Breda, met telkens ook weer nieuwe complicaties.
Het is echt hopen en bidden dat de ingrepen aanslaan, want veel alternatieven zijn er niet. We bidden voor Ans en Wim dat genezing mogelijk is.

Mevr. Thosha van der Maas, Buitenvest 20, 4931 CH Geertruidenberg, is deze week geveld door corona.

Mevr. B. van Dongen-Snijders, Terreplein 100, 4931 DL Geertruidenberg, maakt zich zorgen over de gezondheid van haar zoon.

Mevr. W. Vreeken, Watersnip 67, 5165 KN Waspik, maakt zich ernstige zorgen om haar broer, die vanwege hartproblemen met spoed is opgenomen op de hartbewaking MCL te Leeuwarden.

Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.

Heeft u berichten, geef ze even door aan de pastorale ouderlingen of de dominee.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. H. van Seters, Oranjestraat 3, 4941 JP Raamsdonksveer. Ter attentie.
-          dhr. en mevr. de Waard - Kuipers, Gouverneurslaan 63, 4931 XX Geertruidenberg. Gefeliciteerd met              hun 50-jarig huwelijksjubileum.

Bloemendienst:  mevr. A. Mulder en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

MEDEDELINGEN
Zing mee en kom naar de Sing-in
Op zondagavond 16 oktober organiseren we om 19.00 uur een meezing-‘dienst’: de Sing-in. Iedereen die zin heeft om mooie geestelijke liederen te zingen is dan heel hartelijk welkom in de Emmakerk. We weten hoe fijn gemeenteleden het vinden om bekende (maar soms ook onbekende) liederen mee te zingen. Ontneem jezelf dus die mogelijkheid niet en kom! Gemeenteleden hebben al liederen ingediend, dus het repertoire is bekend. Maar een mooi gedicht of een treffende korte tekst zijn zeker nog welkom. Geef die a.u.b. tevoren door aan Jaco Vleugel (vlak voor de dienst of via vleugelj@ziggo.nl).

Vakantieafwezigheid ds. Jos van den Hout
In verband met zijn herfstvakantie is ds. J.P. van den Hout afwezig van  24 – 28 oktober 2022. Voor crisispastoraat is beschikbaar ds. G. van de Weerd, Brandestraat 6, 4931 AW Geertruidenberg, tel: 0162-580137.

Afwezigheid koster.
Onze koster beheerder mevr. Ria Olivier is afwezig van 17 t/m 31 oktober. Voor  afspraken en activiteiten kunt u terecht bij mevr. J.Verschoor. tel. 0162 514973 of Dhr. A. Verschoor. Tel. 0640212502.

VORMING en TOERUSTING
Geloofsverkenning – Ik ben niets.
De vraag naar zingeving is heel actueel: waarom ben ik er? Wat is de zin van mijn leven? Wat doe ik met mijn leven? Waar zoek je de antwoorden als je geen geloofsopvoeding hebt gehad en je dus niks bent? Het lijkt wel of geloven steeds meer een bricolage-geloof wordt: je raapt van alles samen uit verschillende religies en vormen van spiritualiteit en stelt zo je eigen geloof samen. Te vergelijken met een tapasbar: van allerlei kanten verzamel je ingrediënten en maak je het tot een smakelijk geheel wat past bij jou. Zijn er ook Bijbelse ingrediënten die een rol kunnen spelen bij een tapasbar van spiritualiteit. Voor al die mensen die van niets weten en "niks" zijn wil Corine Beeuwkes-van Ede proberen uit te leggen wat het christelijk geloof inhoudt en hoe het misschien ook voor zin zoekende millenials van waarde kan zijn.
Corine Beeuwkes-van Ede, “Ik ben niets”. Bijbelse ingredienten voor een tapasbar van spiritualiteit. (2019) schreef voor deze zoekers haar nieuwe boekje, dat wonderlijk goed past bij het jaarthema: Aan tafel.  Ben je op zoek naar nieuwe geloofstaal? Heb je toch ook wat met het christelijk geloof? Dan zou dit boekje je kunnen helpen bij een verder groei van je geloof. Heb je belangstelling? Weet je anderen die belangstelling hebben?
Geef het door!  Jos van den Hout – tel 0162-465350; e-mail: josvandenhout@solcon.nl.

Hemelsbreed – geloofsverdieping
Vanouds kent de christelijke kerk een moment, waarop jonge mensen uitkomen voor het christelijk geloof en bereid zijn om mee te werken aan de opbouw van de christelijke gemeente. Jezus helpt mensen niet alleen te geloven, hij roept hen ook op, om Hem te volgen in de dienst aan God en de naaste. De afgelopen jaren zijn er telkens mensen geweest die aangaven dat ze behoefte hebben aan verdieping van hun geloof.
Vaak spraken we dan eenmaal in de veertien dagen af, soms ook met een ouderling of diaken of medegelovige en bespraken wij begrippen uit het christelijk geloof en wat dat betekent voor de manier waarop we in het leven staan.
Herkent u/jij de roepstem van de Goede Herder in je leven? Wil je Hem volgen en je geloof verdiepen, al weet je echt niet of je belijdenis wilt/kunt doen. Dan is daar alle ruimte voor. Het mooiste is, als we met meerdere mensen bij elkaar komen, dan kunnen de onderlinge gesprekken ons verder helpen.
 
Voor meer informatie en evt. verdere afspraken:
ds. Jos van den Hout – tel: 0162-465350; e-mail: josvandenhout@solcon.nl

DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot vrijdag 14 oktober 2022 via SKG of RABO bank voor de collecten in de komende weken giften van 1 x 10 en 1 x 25 euro. Ook ontvingen wij voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Bolivia Mission Adulam (Fineke Jansen) euro 63,00.  Dit bedrag is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal die in oktober gaat plaatsvinden
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 16 oktober; Noodhulp overstromingen in Pakistan
U heeft allemaal de verschrikkelijke beelden gezien over de overstromingen in Pakistan en de gevolgen daarvan van voor miljoenen inwoners. Via kerkinactie wordt noodhulp geboden en deze collecte is bedoeld voor ondersteuning daarvan. Van harte aanbevolen dus!

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 2 x 10 € en 1 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.Alle gulle gevers hartelijk dank.


Je hoeft niet altijd hetzelfde standpunt te verdedigen;
je kunt ook slimmer worden.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl