PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de Protestantse gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak om de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden:
 1. Het tot stand komen van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.
 2. Zorgdragen voor de geldwerving.
 3. Beschikbaarstelling van gebouwen en ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
 4. Beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente.
 5. Beheren van de financiën van de gemeente.
 6. Verzorging van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever.
 7. Bijhouden van de registers van de gemeente (het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek).
 8. Beheren van de archieven van de gemeente.
Voor meer specifieke taken en verantwoordelijkheden en voor kerkordelijke bepalingen kunt u Ordinantie 11, ‘De vermogensrechtelijke aangelegenheden’ van de Kerkorde raadplegen.
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft ook een webshop.
 
Leden van het College van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg zijn:

Ouderling-kerkrentmeesters:
Dhr. C.P. Klootwijk
Mevr. M. Leusink-v. Santen (voorzitter)
 
Kerkrentmeesters:
Dhr. A.J.H. Blom
Dhr. P.J. Knaap
Dhr. E.W. van der Wel (secretaris), e-mail: cvk@pkngeertruidenberg.nl
Dhr. G. Wentink (penningmeester), e-mail: cvk.gwentink@gmail.com

Adviseur:
Dhr. A. van Wijk

Administrateur:
Dhr. J. C. Blankers
 
Bankrekening van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg: NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot.Gem. te Geertruidenberg.

NUmmer Kamer van Koophandel: 76427765
 

Financiële acties
In de maand januari vindt de actie Kerkbalans plaats. Het thema van deze actie in 2018 is ‘Kerk zijn we samen’.
In mei vindt de quotumcollecte ‘Solidariteitskas’ plaats. Aan het eind van het jaar is er de ‘Eindejaarscollecte’.
 
Tijdens de wekelijkse diensten wordt er volgens het collecterooster in de 2e rondgang een inzameling gehouden voor het algemene kerkenwerk en aan de uitgang een inzameling voor het onderhoudsfonds van de gebouwen.
 
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij voorkeur via de webshop op de website van de kerk www.pkngeertruidenberg.nl of door overmaking via de bank naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot.Gem. te Geertruidenberg en de vermelding collectebonnen.
Er zijn bonnen van € 1,00 (€ 20,-- per vel), bonnen van € 1,50 (€ 30,-- per vel) en bonnen van € 2,-- (€ 40,-- per vel).
De collectebonnen worden bij u thuisbezorgd nadat het bedrag op de rekening van het College van Kerkrentmeesters is bijgeschreven.
 
Archief van de gemeente (PGRR)
De uitvoering is in handen van mevr. H. Blonk-Achterberg en de heer H. Cevaal.

Huur kerkelijke gebouwen
Voor het huren van de Emmakerk, de Schakel en zalen in de Brug kunt u kontakt opnemen met de koster mevr. R. Olivier, tel. 0162-523373 of met dhr. G. Wentink, tel. 0162-511858 of via e-mail.
Voor het huren van de Geertruidskerk en het Hervormd Centrum kunt u kontakt opnemen met dhr. P. Koedijk, tel. 06-44198686 of via e-mail.

Het College van Kerkrentmeesters is ook te bereiken via e-mail
 
Flankerende organisaties met betrekking tot het zakelijke aspect zijn:
 1. Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN in Nederland (VKB)
 2. Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG)
 3. Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG)
 4. Stichting der Kerkelijke administraties (KKA)
 5. Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG)
 6. Boekencentrum Uitgevers
terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.