PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 25 augustus 2019

Zondag 25 augustus, Viering Heilig Avondmaal (kring)
Emmakerk


Voorganger: Ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: Mevr. C. van Noorloos (welkom)
Diaken van dienst: Mevr. M. de Jong
Kerkrentmeester van dienst: Mevr. M. Leusink
Ouderling van ontvangst: Dhr. J. Vleugel
Ambtsdrager van ontvangst: Dhr. C. Klootwijk
Organist: Dhr. J. Blankers
Lector: Mevr. T. Blom
Oppasdienst: Mevr. K. Millenaar
Bloemendienst: Mevr. L. Knaap-Biemond en S. Horsman
Autodienst: Dhr. D. Schermers, tel.nr. 519299 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Bestemming collecten

  • Diaconie: Mission Adulam La Paz Bolivia
Vanuit Zending & Gemeente Nederland is Fineke Jansen uitgezonden naar La Paz. Een paar keer per jaar collecteren wij voor haar werk onder arme veelal drugsverslaafde weeskinderen in La Paz. In de zendingsdienst van 3 november 2019 staat haar werk ook centraal en zal een medewerkster van Z & G een presentatie geven over Mission Adulam in La Paz.
  • Kerkenwerk
  • Onderhoudsfonds (uitgangscollecte t.b.v. dakrenovatie)
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Bij de dienst
Hartelijk welkom allen die aanwezig zijn in deze dienst van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg in de gezellige Emmakerk. Een bijzonder hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn dat u er allemaal (weer) bent. De voorganger vanmorgen is ds. van den Hout. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal in de kring. 
De lezingen komen uit: Jesaja 30: 15 – 18 (lector) en Lucas 13: 22 – 30 (voorganger)
We zingen: Lied 287: 1, 2, 4, 5 / Psalm 139: 1 / Lied 302: 1, 2 / Psalm 111: 1, 6 / Lied 970: 1, 2, 3 / Lied 405: 1, 4 / Lied 991: 1, 3, 7 / Lied 568a / Lied 117d / Psalm 103: 1, 3.
Wij wensen elkaar een fijne en gezegende dienst.

Kindernevendienst
Vandaag is de 1e kindernevendienst na de vakantie. De lezing komt vanmorgen uit Kolossenzen 2: 6-12 en 3: 1-4. Het verhaal gaat over het met Christus gestorven zijn en opgestaan. Het thema vanmorgen is: “Jezus leeft, leef met hem”.
Doel: De kinderen ontdekken dat het feit dat Jezus leeft nu al glans geeft aan ons leven op weg naar Gods volmaakte Koninkrijk.

OMZIEN naar elkaar
Afgelopen maandag 19 augustus 2019 is dhr. Jacob Broer, Scheepswerflaan 105, Raamsdonksveer, op de leeftijd van 87 jaar, in alle rust en vrede en in vertrouwen op Gods genade in Jezus Christus,
in aanwezigheid van zijn kinderen en andere familieleden overleden. De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. We wensen hen sterkte bij het verwerken van dit verlies. We zullen hem vandaag in de dienst gedenken.

Dankbaar en blij laten Anton en Liesbet Dank-Renckens, Lindenlaan 1-II 2350 Vosselaar (B) ons weten dat op 7 augustus 2019 in goede gezondheid hun dochter Amélie Antoinette (Amélie) Dank-Renckens geboren is. We feliciteren Anton en Liesbet en de grootouders van harte met de geboorte van Amélie en wensen haar Gods zegen toe.

Meeleven met elkaar is in onze wereld een schaars maar kostbaar goed. Vanouds worden de volgelingen van Jezus ertoe opgeroepen om met elkaar mee te leven, om om te zien naar die naaste dichtbij en verder weg. We denken aan hen die rouwdragen en aan gemeenteleden die door een moeilijke tijd gaan.

De bloemen gaan vandaag naar:
-  dhr. P. Grootendorst, Gouverneurstraat 32, Geertruidenberg, van harte beterschap gewenst,
-  mevr. G.E. Hoogerbrugge - Trouw, Benraatshoef 15, Raamsdonksveer, van harte beterschap gewenst.

De kaart gaat naar:
-  mevr. G.W. Wisse - Dank, Kardeel 147, 4941LR Raamsdonksveer, van harte beterschap.

Diensten in de komende weken
Zondag 1 september
  • Geertruidskerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur,
            Organist: dhr. M. van der Sluijs
            Autodienst: mevr. R. Broeders, tel. 515166 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Zondag 8 september
  • Emmakerk, voorganger ds. J. van den Hout, aanvang 9.30 uur
            Organist: dhr. J. Blankers
            Autodienst: dhr. D. Schermers, tel. 519299 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

MEDEDELINGEN
Afwezigheid koster/beheerder
Vanaf zondag 25 augustus t/m zondag 8 september is onze koster/beheerder mevr. Ria Olivier afwezig. Voor afspraken en activiteiten kunt u contact opnemen met mevr. Jopie Verschoor, tel 0653438871 en dhr. Aart Verschoor, tel 0640212502 of email: aart.verschoor@planet.nl.

Startweekend, 21 en 22 september
Het duurt nog even maar de voorbereidingen voor het startweekend zijn in volle gang. Het thema is dit jaar: “Een goed Verhaal”.
Op 21 september is het weer zover, volleyballen op de zaterdagavond voor jong en oud van 19.00 tot max. 22.30 uur in de bekende gymzaal Hooijpolder, naast de Schoof en nabij de Plus Supermarkt in Raamsdonksveer. Geef je op of kom kijken en de spelers aanmoedigen. Het is altijd erg gezellig en er is altijd wat te drinken en te snacken. Complete teams kunnen zich aanmelden maar ook voor individuele spelers; die krijgen een plek in de diverse teams. U kunt zich aanmelden bij cvk.gwentink@gmail.com

Zondag 22 september hebben we de startdienst met als thema: “Een goed Verhaal”. Om 9.30 uur in de Emmakerk, om 10.45 uur koffiedrinken na de dienst, waarna er een gezamenlijke activiteit plaats vindt. Omstreeks 13.00 uur sluiten we af met een eenvoudige maaltijd.
De gezamenlijke activiteit vindt plaats rond Bijbelverhalen en/of Bijbelteksten die door gemeenteleden zijn aangegeven om dat ze hen aanspreken. U wordt gevraagd deze Bijbelverhalen en teksten te mailen naar Jaco Vleugel (vleugelj@ziggo.nl) of naar ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl). Er hoeft geen toelichting bij en ook hoef je niet je naam toe te voegen. Voor degene die niet kunnen of willen mailen komt achter in de kerk een doos te staan, waar Bijbelteksten of Bijbelverhalen kunnen worden ingeleverd. We hebben jouw, jullie inbreng daarom hard nodig. Doe mee, het belooft heel inspirerend en leuk te worden! Noteer 21 en 22 september in uw agenda.

Activiteiten
Rommelmarkt
Op zaterdag 31 augustus 2019 is er weer de gelegenheid om van 10.00 – 12.00 uur spullen in te leveren voor de rommelmarkt. Dit is de laatste mogelijkheid voor de rommelmarkt op de Veerse Dag, vrijdag 13 en zaterdag 14 september a.s. De opbrengst komt ten goede van de kerk.

Voorbereidingen Rommel- en Boekenmarkt*
De voorbereidingen voor de a.s. traditionele jaarlijkse Rommel- en Boekenmarkt* zijn weer in volle gang. Met klem verzoekt de Rommel- en Boekenmarktcommissie* de circa 150 vrijwilligers rondom de gehele procedure van de Rommel- en Boekenmarkt* hun emailbox de komende tijd in de gaten te willen houden en de hen persoonlijk toegestuurde mail(s) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. In verband met de totale planning zijn die antwoorden van groot belang. Ook via mails zullen evt. nadere bijzonderheden de komende tijd aan hen worden bekendgemaakt.
Daarnaast roept de commissie NIEUWE vrijwilligers (jong en oud; denk aan gezins- e/o familieleden, c.q. vrienden/kennissen) op zich te melden voor dit festijn, dat je niet wilt missen.
Dit jaar wordt deze markt gehouden op vrijdagmiddag 13 september tussen 13.30 en 17.00 uur en zaterdag 14 september (‘Veerse Dag’) van 09.30 tot 16.00 uur.
De daadwerkelijke voorbereidingen vinden voornamelijk vanaf maandag 9 september a.s. plaats.
Namens de R-BM*-commissie,
Hans Houben, (emailadres: hansjacqueline@casema.nl).

* i.v.m. de uitbreiding van ons assortiment met een mooie hoeveelheid leuke kleding, is het eigenlijk een ‘rommel-, boeken- en kledingmarkt’.

Studieavond met Peter Pellemans in de Geertruidskerk.
Op woensdag 25 september is er in Geertruidenberg een studieavond met Peter Pellemans van Christenen voor Israël. Het thema is: “De Joodse wortels van het christelijke geloof”. De bijeenkomst vindt plaats in de Geertruidskerk, Elfhuizen 3 in Geertruidenberg. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

De Joodse wortels van het christelijke geloof.
Wanneer we Gods Woord eerlijk bestuderen zien we dat het een Joods/Hebreeuws karakter uitstraalt. De voorbije eeuwen van vervangingstheologie wilden ons anders doen geloven. Alle verbonden werden door God met Israël gesloten. Jezus werd als Jood geboren en leefde als Jood. De apostelen waren Joods en Jezus zei dat Hij op de eerste plaats kwam “voor de verloren schapen van het huis Israëls”. Daar in Israël liggen onze wortels, onze oorsprong en onze hoop.

Achtergrond spreker.
Peter Pellemans is getrouwd en heeft twee kinderen. In 1988 kwam hij tot geloof en als oud-voorganger heeft hij vele jaren mogen dienen in een gemeente in Weert (Limburg). Peter is o.a. ook actief als docent voor de cursus Jewish-roots. Deze cursus behandelt de joodse wortels van het christelijke geloof.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 
 
 

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-09-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 05-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 02-11-2020 om 10.30 uur
meer details

Koffieuurtje voor ouderen
datum en tijdstip 07-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.