PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 22 maart 2020

Zondag 22 maart 2020
4e zondag in 40-dagentijd
Emmakerk


Afgelasting kerkdiensten Emmakerk tot 6 april 2020.
Aan alle leden van de PG Geertruidenberg, geliefde gemeenteleden, zusters en broeders,
De Nederlandse regering heeft de afgelopen tijd een aantal maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen hebben directe gevolgen ook voor onze Protestantse Gemeente Geertruidenberg en de diensten in de Emmakerk.
Bijeenkomsten in publieke ruimten met meer dan honderd personen zijn tot in ieder geval 6 april verboden. Dit betekent dat kerkdiensten met meer dan honderd kerkgangers moeten worden afgelast.
Daarnaast ontraadt de classis dringend om kerkdiensten met minder dan honderd kerkgangers door te laten gaan. Dit omdat veel oudere gemeenteleden de kerkdiensten bezoeken en die zijn vaak het meest kwetsbaar. Deze maatregel geldt tot en met 6 april 2020.
Daarom heeft de kerkenraad van de PG Geertruidenberg besloten de kerkdiensten tot en met 6 april 2020 af te gelasten.
De kerkenraad heeft ook besloten de ochtenddiensten op een andere manier in te vullen. Komende zondag 22 maart wordt een dienst opgenomen waarin ds. van den Hout zal voorgaan en waarbij een klein aantal ambtsdragers, organist en koster aanwezig zullen zijn. Deze dienst is rechtstreeks te beluisteren om 09:30 via de website van kerkdienst gemist.  (www.kerkdienstgemist.nl/stations/538/events).
Ook wordt de dienst gefilmd en wordt de viering in beeld en geluid uitgezonden zondagavond om 19:00 op Slog TV (Ziggo Kanaal 43, KPN, XS4ALkanaal 1401).
 
Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl) of aan de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).

Tip voor kinderen
“Hoi! Misschien kan je zondag niet naar de kerk vanwege het Coronavirus. Wie weet vind je het wel leuk om toch naar een Bijbelverhaal te kijken en te luisteren.”
Dit bericht kregen wij van Matthijs Vlaardingenbroek bij veel kinderen bekend van de Vakantiebijbelclub. Matthijs maakt speciaal voor deze tijd wekelijks een online kinderprogramma.
De kinderen en /of de ouders kunnen elke vrijdag het nieuwe online programma vinden op www.creatiefkinderwerk.nl

Toelichting bij de liturgische schikking van zondag 22 maart
4e zondag 40 dagentijd 2020  Deze zondag hoort de schikking bij het verhaal over de genezing van een blinde  uit Johannes 9. Dat begint als         volgt : In het voorbijgaan zag Jezus iemand die vanaf zijn geboorte blind was. Daarna wordt door de handeling van    Jezus de blinde man genezen.
  Als we kijken naar de schikking, zien we dat de ronde opening in het weefsel van takken leeg is. Zo staat deze           symbool voor het oog, voor het zien.
  Rondom zijn tussen de takken kleurige bloemen aangebracht. Ze geven als het ware de kleur aan het leven van de blindgeborene terug.
Jezus zegt: ‘ Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld’. Ook wij kunnen in dit licht gaan staan, op deze vierde zondag van de Veertigdagentijd. Die wordt ook wel Zondag Laetare genoemd. Laetare betekent: Verheug u. Wij beleven duisternis in deze dagen. Reden voor doemdenken? Of door alles heen toch: Verheug u?

OMZIEN naar elkaar
Op maandag 16 maart 2020 is van ons heengegaan ons gemeentelid broeder Cornelis Horsman, de echtgenoot van Annie Eveleens.
Adres Simon Buijsstraat 12, 49 31 RC te Geertruidenberg.
Op de rouwkaart staat de tekst:
De oude tuinman van de Geertruidskerk is overleden.
De zon scheen
De bloemen bloeiden
De vogels floten
En toen werd het stil.

Mentaal sterk tot het laatste moment, maar door ziekte verzwakt, is op 83 jarige leeftijd van ons heengegaan mijn lieve man, vader, schoonvader en onze opa.
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Een herdenkingsdienst in de Geertruidskerk zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden, waarvoor u te zijner tijd een uitnodiging zult ontvangen.
Laten we Cees in een moment van stilte gedenken, …

Mevr. Joke Hommel, Margrietstraat 24, Raamsdonksveer is in verband met een griep opgenomen in het Amphiaziekenhuis te Breda en inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis.
Laten we juist in deze tijd denken aan de ouderen en hen die extra kwetsbaar zijn voor het virus dat rondwaart,
Maar ook aan hen die zich met alle kracht en energie inzetten om zieken te verplegen en te verzorgen.
We bidden ook voor hen die leiding moeten geven in deze moeilijke tijden, dat God hen wijsheid en mededogen mag schenken.

Laten we met elkaar meeleven in tijden van vreugde en ook van verdriet en elkaar opdragen in onze gebeden, mag Gods liefdevolle nabijheid ons vervullen met nieuw vertrouwen en vrede. 

Klokken van Hoop en Troost
Afgelopen woensdag hebben de kerkklonken geklonken. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Diaconaal nieuws
Inzamelingsactie voor de Voedselbank
Door het niet doorgaan van de dienst op zondag 15 maart 2020 was er ook niet in mogelijkheid om voor de 2e keer produkten af te geven.
In overleg met de voedselbank is het volgende afgesproken:
-          aanstaande vrijdag brengen we de produkten naar hen toe
-          hopelijk kunnen we in april nog een inzameling organiseren. Wordt vervolgd dus!

Diaconale Collecte zondag 22 maart 2020
Doel is op deze zondag: Diaconale Vakantieweken/Vakanties met aandacht.
Helaas zijn de vakantieweken ook tot in ieder geval 6 april afgezegd. Tot grote teleurstelling uiteraard van gasten, vrijwilligers en de organisatie in Doorn want Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet makkelijk met vakantie kunnen van zo’n vakantieweek vol warmte, aandacht en gezelligheid en krijgen daar natuurlijk ook de zorg en begeleiding die zij nodig hebben.
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!

Collecte voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor de kerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot.Gem. te Geertruidenberg.

MEDEDELINGen
Diensten in de komende weken
De dienst op zondag 29 maart  en die van 5 april (Palmzondag) komt te vervallen.

Bloemendienst
De bezorging van de bloemen is gestopt en start weer als de diensten weer beginnen.

Vervanging koster
Voorlopig worden de taken van onze koster mevr. Ria Olivier nog steeds waargenomen en gecoördineerd door mevr. Jopie Verschoor. Dus aangaande alle koster taken met Jopie contact opnemen, 06 53438871, b.g.g. 06 40212502

ACTIVITEITen
Rommelmarkt 28 maart gaat nier door.
Zoals u wellicht al vanwege de coronasituatie had verwacht, gaat ook de inzameling voor de rommelmarkt van a.s. 28 maart niet door. Voor de daaropvolgende inzamelingen wordt u verzocht de evt. berichten in de komende zondagsbrieven nauwlettend in de gaten te houden.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.