PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 28 juni 2020

Zondag 28 juni 2020
Emmakerk


kerkdiensten Emmakerk online
Kerkdiensten Emmakerk te volgen via website Kerkdienstgemist en/of Slog TV.
De viering van a.s. zondag is weer rechtstreeks te beluisteren om 09.30 uur via de website van “kerkdienstgemist”
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg

Ook wordt de dienst weer gefilmd en wordt de viering in beeld en geluid rechtstreeks op Slog TV uitgezonden zondagmorgen om 9.30 uur en herhaald op zondagavond om 19.00 uur en op maandag om 11.00 uur (Ziggo Kanaal 43, KPN, XS4ALkanaal 1401).
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering te kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze crisistijd.
U kunt de dienst rechtstreeks (of later) ook via You Tube volgen. De link is:
https://www.youtube.com/channel/UCJkHQzW3O6A65hnwizIlMlw

Kerkdienst Zondag 28 juni
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.30 uur
Uitzending Slog TV: 9.30 uur en 19.00 uur, maandag 29 juni: 11.00 uur
Collecten: Bartimeüs Blindeninstituut + Kerkenwerk
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: mevr. I. Willems (zang)

Kerkdienst Zondag 5 juli
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.30 uur
Uitzending Slog TV: 9.30 uur en 19.00 uur, maandag 6 juli: 11.00 uur
Collecten: KerkinActie, Kinderen in armoede + Kerkenwerk
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Muzikale medewerking: ?

Stand van zaken gebruikersplan Emmakerk
Na een open discussie in de kerkenraadsvergadering van 22 juni j.l., waarbij zowel praktische overwegingen als overwegingen vanuit geloofsovertuiging aan de orde zijn gekomen, is de conclusie dat het voor onze gemeente te vroeg is om in juli op te starten met kerkdiensten met aanwezigheid van kerkgangers. Voor uitvaartdiensten zal een uitzondering worden gemaakt.
De volgende afspraken zijn in de kerkenraadsvergadering gemaakt:
•          Het gebruikersplan wordt verder uitgewerkt
•          Het gebruikersplan zal in augustus getoetst worden (proefdraaien)
•          Eind augustus/begin september zal de kerkenraad de kwestie opnieuw bespreken.
Een speciaal inlegvel met nadere toelichting over dit besluit wordt bijgevoegd in ‘t Kompas van juli/augustus.

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl) of aan de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).OMZIEN naar elkaar
Ons gemeentelid mevr. Petronella Gerdina Heurter, Zorgcentrum Elzenhove, Sprang Capelle, is op maandag 22 juni jl. overleden op de leeftijd van 83 jaar.
Op de rouwkaart staat de tekst: “Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij.” (Psalm 103 vers 6, berijmd).
De familie laat weten dat na een periode van afnemende krachten van hen is heengegaan hun lieve en zorgzame zuster, schoonzuster en tante, Petronella Gerdina (Petra) Heurter. Ze zijn dankbaar voor alle zegeningen die de Heere aan hen in haar heeft gegeven en dat zij met droefheid zijn vervuld. De rouwdienst werd gehouden op zaterdag 27 juni ll, in de aula van de Algemene Begraafplaats, Heistraat 217 te Sprang-Capelle, waarna de begrafenis aldaar heeft plaatsgevonden, in verband met de coronacrisis in kleine kring. Laten we Petra Heurter in deze dienst in een moment van stilte gedenken.

Op vrijdag 26 juni is ons gemeentelid mevr. E. van Zuilichem-Staal, Emmaweg 1a, Geertruidenberg, overleden op de leeftijd van 79 jaar. Verdere mededelingen zullen zondag in de dienst worden gedaan.

Laten we bidden voor hen en voor allen die kwetsbaar zijn in deze vreemde tijden. Maar ook aan hen die zich met alle kracht en energie inzetten om zieken te verplegen en te verzorgen.
We bidden ook voor hen die leiding moeten geven in deze moeilijke tijden, dat God hen wijsheid en mededogen mag schenken.

Laten we met elkaar meeleven in tijden van vreugde en ook van verdriet en elkaar opdragen in onze gebeden, mag Gods liefdevolle nabijheid ons vervullen met nieuw vertrouwen en vrede.

Bloemendienst  
De bloemen zijn bezorgd bij:
-          mevr. G. Blankers - van Erp, Antoon Coolenstraat 3, 4942 DM Raamsdonksveer,
-          dhr. J van de Bank, Simon Vestdijkstraat 34, 4942 ED Raamsdonksveer, beide bedankt voor de inzet voor het jeugdwerk.

Een kaarten zijn verstuurd naar:
-          fam. M.J. van der Stelt - 't Hart, Terreplein 88, 4931 DL Geertruidenberg, van harte gefeliciteerd     met hun 50-jarig huwelijk,
-          fam. A. ten Vaanholt - Westerhof, Schepenenstraat 31, 4944 VP Raamsdonk, eveneens van harte ge-          feliciteerd met hun 50-jarig huwelijk.
-          fam. J. Lagrouw - van Dijk, Anton Roland Holstlaan 17, 4942 ED, Raamsdonksveer, van harte gefelici-      teerd met hun 40-jarig huwelijk.

Mededelingen
Pastoraat in de zomertijd:
Tijdens de vakantie van onze ds. J.P. van den Hout, van 7 juli tot en met 29 juli, kunt u voor dringende pastorale zorg terecht bij:
-          Pastorale ouderling: Dhr. W. Wiessner,  Loddersweer 22, Raamsdonksveer, tel: 0162 – 513639.
-          Ds. G. v.d. Weerd, Brandesstraat 6, Geertruidenberg, tel: 0162- 580137.

Vakantie koster/beheerder
Van 6 t/m 26 juli heeft onze koster/beheerder Ria Olivier vakantie. Voor afspraken kunt u contact opnemen met mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502.

Verantwoording Diaconale collecten in de diensten van de afgelopen periode.
Wij ontvingen afgelopen week nog aan giften met bestemming diaconale collecten juni 2020 20 euro en drie keer 50 euro. Ook ontvingen we al een gift van 50 euro voor de collecte van 28 juni 2020.
Specifiek bestemd voor de collecte van vorige week zondag 21 juni 2020 met als bestemming Werelddiaconaat Colombia ontvingen we via de bank in de afgelopen periode Euro 197,50
Hartelijk dank voor uw gulle gaven!

Diaconale collecte zondag 28 juni 2020, Bartiméus Blindeninstituut
De collecte van deze zondag is bedoeld voor ontwikkeling van goede en betrouwbare hulpmiddelen om zeer slechtzienden en blinden te helpen, op te leiden om volwaardig mee te kunnen doen in onze maatschappij. Van harte aanbevolen dus!
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding Bartiméus Blindeninstituut dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!

Als u geld overmaakt naar de Kerk(C v K)middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.

Collecte voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.


 

terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.