PKN
Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
 
Zondagsbrief 23 augustus 2020

Emmakerk

kerkdiensten Emmakerk online

Kerkdiensten Emmakerk te volgen via website Kerkdienstgemist
De viering van a.s. zondag is rechtstreeks te beluisteren om 09.20 uur via de website van “kerkdienstgemist”
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg

De dienst is zondagavond om 19.00 uur ook te beluisteren op Slog FM.

We hopen dat we gemeenteleden en luisteraars op deze wijze toch een viering te kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze crisistijd.

Kerkdienst Zondag 23 augustus
Emmakerk, voorganger: ds. G. van der Linden
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur
Collecten: Bolivia La Paz Fineke Janssen “Mission Adulam” + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Muzikale medewerking: mevr. I. Willems (zang)

Kerkdienst Zondag 30 augustus, Viering Heilig Avondmaal (kring)
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur
Collecten: RBM Sulawesi + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: dhr. M. van der Sluijs (zang)

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl) of aan de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).

OMZIEN naar elkaar

Laten we met elkaar meeleven in tijden van vreugde en ook van verdriet en elkaar opdragen in onze gebeden, mag Gods liefdevolle nabijheid ons vervullen met nieuw vertrouwen en vrede.
We bidden ook voor hen die leiding moeten geven in deze moeilijke tijden, dat God hen wijsheid en mededogen mag schenken.

Bloemendienst

De bloemen zijn bezorgd bij:
- fam. A. H. Lankhaar - van Zelst, Burchtplein 2 a - 36, 4931 DM Geertruidenberg, die op
18 augustus 2020 hun 65 jarig huwelijksjubileum hebben mogen vieren. Van harte gefeliciteerd.
- mevr. J. de Rooij - Vlaskamp, Wim Boonsstraat 19, 4944 XN, Raamsdonk, beterschap gewenst.

Een kaart gaat naar:
- mevr. P. Wuijten - Kruis, Antonetta-Hoeve 12, 4941 GL Raamsdonksveer, van harte beterschap ge- wenst.
- dhr. J.C. de Roon, revalidatiecentrum 't Gasthuis, 61, kamer 30, 4204 AA Gorinchem, van harte beter- schap gewenst.

Mededelingen

Pastoraat:

Voor dringende pastorale zorg kunt u terecht bij ds. J. van den Hout, tel. 0162- 465350.

Start kerkelijk jaar 12 & 13 september
Ons thema voor dit kerkelijk jaar zal zijn “Houd moed, heb lief!” Over het programma wordt u geïnformeerd worden via de komende nieuwsbrieven. Inmiddels hebben Wil Vleugel en Frieda van de Hout aangegeven graag de startzaterdag van 12 september te willen organiseren met een klein werkgroepje. Wilt u meehelpen met de organisatie dan kunt u zich aanmelden bij Wil Vleugel (06-34037914). (Graag voor 30 augustus).

Diaconaal nieuws

Wij ontvingen afgelopen week nog aan giften met bestemming diaconale collecten in augustus 1x 15 en 1x 25 euro.
Specifiek bestemd voor de collecte van zondag 16 augustus met als bestemming “Hulp aan Beiroet” ontvingen we via de bank en in collectebonnen 794,00 euro en was de opbrengst van de collecte in de kerk 76,50 euro. Bij elkaar een prachtig resultaat en voorlopig is 1.600,00 euro overgemaakt. We houden u op de hoogte van het eindresultaat.
Hartelijk dank voor uw gulle gaven!

Diaconale collecte zondag 23 augustus 2020, Bolivia La Paz Fineke Janssen “ Mission Adulam”

Deze collecte is bestemd voor het werk van Fineke Janssen in La Paz/Bolivia. De kern van haar werk is het helpen en opvangen van verslaafde tieners en hun een kans op een toekomst te bieden en kennis te laten maken met de Bijbel. Graag vragen wij u steun voor dit project van onze Diaconie!

Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van La Paz Fineke Janssen en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk(C v K)middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.

Collecte voor de kerk

Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

Startweekend 12 en 13 september

Voor in iedere agenda//save the date
Op 12 en 13 september is het Startweekend gepland. Daarvoor is iedereen uitgenodigd.
Op zaterdagmiddag organiseren we op een veilige (corona) afstand en op een verantwoorde wijze een aantrekkelijke activiteit voor alle gemeenteleden. Wij denken aan een bijzondere picknick die (zeker) bij het jaarthema zal gaan passen. Die houden we bij de familie Timmermans. Zij hebben (de) ruimte beschikbaar gesteld en waar we gezellig met elkaar samen kunnen zijn. Daar zijn we heel blij om.
Wij zouden het erg fijn vinden om nog wat meer gemeenteleden te betrekken bij onze voorbereidingen en bij de uitvoering. Vooral ook jonge ouders die creatief mee willen denken hoe we de jongeren bij de zaterdagmiddag kunnen betrekken. Een mooie uitdaging voor wie wil.
Wil Vleugel, Frieda den Hout en Addy Timmermans willen graag het voortouw nemen. Als je mee wilt helpen, ben je meer dan welkom! Meld je bij ons aan en doe dat a.u.b. voor 30 augustus.
Mailadres: wilvleugel@hotmail.com of mobiel: 0634037914
In de volgende Zondagsbrief leest u meer over de plannen voor de zaterdagmiddag.

Openstelling kerkdiensten

In de vakantie periode is het gebruiksplan voor de Emmakerk door een werkgroep verder uitgewerkt. In het gebruiksplan wordt beschreven hoe we tijdens de coronacrisis, binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid, toch kerkdiensten kunnen organiseren met aanwezigheid van gemeenteleden. De zondagen van 9 en 16 augustus is het gebruiksplan in de praktijk getoetst. In de vergadering van 17 augustus zijn deze diensten geëvalueerd en heeft de kerkenraad besloten om met ingang van 30 augustus verder te gaan met openstelling van kerkdiensten voor gemeenteleden. Uiteraard moeten we de maatregelen vanuit de overheid en de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van coronavirus blijven volgen en blijft voorzichtigheid en zorgvuldigheid geboden. We beperken ons ook daarom tot maximaal 30 aanmeldingen. Een echtpaar of twee personen uit een huishouden wordt gezien als één aanmelding.

Voor de organisatie van de diensten zijn er drie “begroeters” nodig om de kerkgangers te ontvangen, te wijzen op de richtlijnen en te begeleiden naar en van hun plaats. Deze taak is in de toetsingsdiensten uitgevoerd door kerkenraadsleden maar indien deze taak door vrijwilligers uit de gemeente overgenomen kan worden zou dat zeer op prijs gesteld worden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de scriba Mark van der Sluijs.

Als u de kerkdiensten wilt meemaken, is het nodig om vooraf in te schrijven. Via de website van de Emmakerk (www.pkngeertruidenberg.nl) of via de zondagsbrief kunt u een inschrijfformulier aanklikken. Daarmee is reserveren mogelijk. Volgens de richtlijnen werken ook wij met een reserveringssysteem, want het aantal plaatsen is beperkt. U kunt dus niet spontaan naar de kerk komen. Belangrijk is dat u weet dat we strikt de hand zullen houden aan de regels die in het gebruiksplan staan. Zo wordt overal de 1,5 meter afstand gerespecteerd. Medewerkers zullen de reservering controleren, naar uw gezondheid informeren en de zitplaats toewijzen. In de kerk is een duidelijke looproute gecreëerd en zijn de gedragsregels goed zichtbaar.
Hieronder staat een link naar hert reserveringsformulier. Door op de link te klikken kunt u het formulier invullen en verzenden. Daarmee kunt u een plaats tijdens de kerkdienst reserveren. Als u deel wilt nemen aan de kerkdienst van 30 augustus staat de aanmelding open tot woensdagavond 26 augustus om 23.59 uur. Uiterlijk op vrijdag 28 augustus krijgt u bericht of u de kerkdienst kunt bijwonen. Als u geen positief bericht krijgt, hebt u voorrang bij de volgende dienst. Let u er s.v.p. op dat het soms enige tijd kan duren voordat het formulier geladen is.

Hier is de koppeling naar het Reserveringsformulier kerkdienst Emmakerk 30 augustus 2020:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iN1iHdrsUOIIMmngnRG1jXf6PXjTblNiWEoegKqR5pUMk1TN0pVTk1HME9CTFBKNDRNRVcwSkZENC4u

Gemeenteleden die digitaal niet bereikbaar zijn, zullen een brief met bovenstaande inhoud thuis ontvangen. Alleen voor hen is het mogelijk telefonisch te reserveren. Het is voor ons wel lastig om alle personen te vinden die digitaal niet bereikbaar zijn. Daarom roepen wij uw hulp in. Wilt u hun naam en zo mogelijk hun telefoonnummer doorgeven? Als u gemeenteleden kent die de zondagsbrief digitaal niet ontvangen (en dat best zouden willen) kunt u van hen het e-mailadres doorgeven. U kunt de gegevens doorgeven aan Jaco Vleugel (vleugelj@ziggo.nl).

In het gebruiksplan staat een aantal algemene afspraken die de basis vormen van het gedrag in de Emmakerk. Ze staan hieronder afgedrukt en u zult ze ook op het inschrijfformulier zien staan. Als we hieraan secuur de hand houden, is gelukkig een ‘gewone’ en veilige kerkdienst weer mogelijk, maar helaas nog zonder samenzang. De digitale uitzendingen blijven bestaan, zodat u ook thuis de diensten kunt meemaken. Als de toetsingsdiensten goed verlopen en de kerkenraad ermee instemt, kunnen we weer wekelijks een dienst met kerkgangers houden in de Emmastraat.

Algemene afspraken
Om rond en in de Emmakerk een veilige situatie voor onze gemeenteleden te waarborgen maken we de volgende algemene afspraken.
U blijft thuis als u klachten heeft zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts e.d.
U bent zich bewust dat de dienst met beeld en geluid wordt opgenomen en uitgezonden;
Het gebruikersplan voldoet aan de richtlijnen van de overheid om een veilige situatie te creëren. U maakt voor u zelf de afweging of u onder deze voorschriften (rekening houdend met uw eigen gezondheidsrisico’s) de kerk bezoekt of dat u de diensten thuis online volgt.
Bij en voor het binnenkomen van de kerk (de enige toegang tot de kerk is via de ingang tegenover de Schakel) houdt u tot anderen (niet zijnde uw huisgenoten) 1,5 meter afstand;
Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen met behulp van de dispenser die daar staat opgesteld;
U maakt zo weinig mogelijk contact met uw handen aan banken, deuren etc.;
Als u moet hoesten of niezen, doet u dat in uw elleboog;
Jassen e.d. houdt u bij zich (niet ophangen in de garderobe);
De kerkzaal wordt op gestructureerde wijze (aangegeven op de plattegrond van de kerkzaal) via de hoofdingang aan de Emmastraat verlaten.
U houdt zich aan de richtlijnen uit dit gebruikersplan en de aanwijzingen van de begroeters.
U bezoekt het toilet alleen als dit noodzakelijk is en maakt dit indien mogelijk na gebruik coronavrij m.b.v. de aanwezige reinigingsmiddelen.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
 

terug
 
 
 
Kerkdienst live volgen?
De zondagse erediensten in de Emmakerk en in de Geertruidskerk zijn live te volgen op internet. Ga naar kerkdienstgemist.nl/stations/538-Protestantse-Gemeente-te-Geertruidenberg
 
Zondagsbrief
De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.
 
ANBI gemeente
Bekijk de ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg.
 
Webshop
Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop
 
Het nieuwste kerkblad ontvangen?
Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl
 
Website
Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.