Kerkenraad

Samenstelling Kerkenraad
Het algemeen bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de predikant en alle ambtsdragers van deze gemeente. 

Het
dagelijks bestuur van onze gemeente ligt bij het moderamen. Het moderamen bestaat uit de predikant, de preses en de scriba.
Het moderamen vergadert maandelijks.

Huidige samenstelling moderamen:
Dhr. J.P. (Jacques) Broeders: Praeses (voorzitter)

Mevr. H. (Hennie) Blonk: Scriba (secretaris)
Ds. J.P. (Jos) van den Hout: Predikant


De kerkenraad bestaat uit:
Dhr. J.P. (Jacques) Broeders: Ouderling/Voorzitter
Ds. J.P. (Jos) van den Hout: Predikant
Mevr. H. (Hennie) Blonk: Ouderling/Scriba
Dhr. J. (Jaco) Vleugel: Ouderling
Mevr. F. (Frieda) van den Hout: Diaken
Mevr. H. (Hannie) Romijn: Diaken
Mevr. H. (Henny) Egberts: Diaken
Dhr. W.A. (Willem) van den Berg: Diaken
Dhr. P. (Pieter) Knaap: Ouderling kerkrentmeester
Mevr. A.A. (Thosha) van der Maas: Ouderling kerkrentmeester
Dhr. J.C. (Jacques) Blankers: Ouderling kerkrentmeester


Contactpersoon voor moderamen en kerkenraad

Mevr. H. (Hennie) Blonk: Scriba
e-mail: scribaat@pkngeertruidenberg.nl 
terug

Agenda

Emmakerk

zo 23 jun 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 25 jun 2024 om 19.45 uur

Rivierzicht

vr 28 jun 2024 om 15.00 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl