Geertruidskerk

Deze laatgotische Kruiskerk, die aan Sint Gertrudis is toegewijd, zou volgens de legende op de plaats staan waar zij een houten kapel had gesticht. De bouwgeschiedenis begint aan het eind van de 11e eeuw. Eerst stond er een Romaanse kerk van tufsteen. Omstreeks 1200 werd het schip in zuidwaartse richting uitgebreid. Daarna volgde de aanzet tot een toren tegen de westmuur, maar pas in het jaar 1315 werd de bouw van de toren voortgezet. In 1325 werd de noordelijke zijbeuk gebouwd. Rond 1400 werd begonnen met de bouw van het koor en de daar ondergelegen crypte. Vervolgens aan de noordzijde de nieuwe O.L.Vrouwekapel, waarvan de fundamenten en trappen, nu nog aanwezig zijn.
 
Het zuidelijke trancept werd voor 1421 gebouwd. Tijdens de belegering en inname van de stad door de Dordtenaren in 1420, ging ook de Sint Gertrudiskerk in vlammen op. Het nieuwe koor en de crypte bleek toen nog steeds in aanbouw te zijn. Na deze brand werd deze crypte nooit voltooid. De verwoeste stenen gewelven werden vervangen door houten tongewelven, wat een verarming van het gebouw inhield.
 
Als laatste volgde het noordelijke trancept. De herhaaldelijke belegering van de stad gedurende de 80-jarige oorlog en gedurende de oorlogen tegen de Fransen, werden de kerk noodlottig. Zo werd tijdens de belegering van de stad door Prins Maurits in 1593 de toren gedeeltelijk verwoest.
 
In 1955 werd pas de restauratie van de kerk ter hand genomen, tot 1990 toe. Op 17 maart 1990 werd de totaal gerestaureerde kerk weer in gebruik genomen. De Geertruidskerk heeft nu een prachtige crypte, tekst- en rouwborden en wapens.

Beheerder/koster: Dhr. P. Koedijk, tel. 06-15454921

Meer informatie over de Geertruidskerk vindt u op: Geertruidskerk.info

 
terug

Agenda

Emmakerk

zo 23 jun 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 25 jun 2024 om 19.45 uur

Rivierzicht

vr 28 jun 2024 om 15.00 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl