College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de Protestantse gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak om de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden:
  1. Het tot stand komen van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.
  2. Zorgdragen voor de geldwerving.
  3. Beschikbaarstelling van gebouwen en ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
  4. Beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente.
  5. Beheren van de financiën van de gemeente.
  6. Verzorging van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever.
  7. Bijhouden van de registers van de gemeente (het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek).
  8. Beheren van de archieven van de gemeente.
Voor meer specifieke taken en verantwoordelijkheden en voor kerkordelijke bepalingen kunt u Ordinantie 11, ‘De vermogensrechtelijke aangelegenheden’ van de Kerkorde raadplegen.
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft ook een webshop.
 
Leden van het College van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg zijn:

Ouderling-kerkrentmeesters:
Dhr. J.C. Blankers
Dhr. P.J. Knaap
Mevr. A.A.. van der Maas (voorzitter)
 
Kerkrentmeesters:
Dhr. A.J.H. Blom
Dhr. K. de Rooij
Dhr. N. Wisse (secretaris), e-mail: cvk@pkngeertruidenberg.nl
Dhr. G. Wentink (penningmeester), e-mail: cvk.gwentink@gmail.com

Administrateur:
Dhr. J. C. Blankers
 
Bankrekening van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg: NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot.Gem. te Geertruidenberg.

NUmmer Kamer van Koophandel: 76427765
 

Financiële acties
In de maand januari vindt de actie Kerkbalans plaats. In mei vindt de quotumcollecte ‘Solidariteitskas’ plaats. Aan het eind van het jaar is er de ‘Eindejaarscollecte’.
 
Tijdens de wekelijkse diensten wordt er volgens het collecterooster in de 2e rondgang een inzameling gehouden voor het algemene kerkenwerk en aan de uitgang een inzameling voor het onderhoudsfonds van de gebouwen.
 
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij voorkeur via de webshop op de website van de kerk www.pkngeertruidenberg.nl of door overmaking via de bank naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot.Gem. te Geertruidenberg en de vermelding collectebonnen.
Er zijn bonnen van € 1,00 (€ 20,-- per vel), bonnen van € 1,50 (€ 30,-- per vel) en bonnen van € 2,-- (€ 40,-- per vel).
De collectebonnen worden bij u thuisbezorgd nadat het bedrag op de rekening van het College van Kerkrentmeesters is bijgeschreven.
 
Archief van de gemeente (PGRR)
De uitvoering is in handen van mevr. H. Blonk-Achterberg en de heer H. Cevaal.

Huur kerkelijke gebouwen
Voor het huren van de Emmakerk, de Schakel en zalen in de Brug kunt u kontakt opnemen met de koster mevr. R. Olivier, tel. 0162-523373 of met dhr. G. Wentink via e-mail.
Voor het huren van de Geertruidskerk kunt u kontakt opnemen met dhr. P. Koedijk, tel. 06-15454921 of via e-mail.

Christelijke begraafplaats "Slagenland", Centraleweg, Geertruidenberg
Beheerder: dhr. P. (Pieter) P.J.M. Voragen, p/a Willem van Oranjestraat 109, 4931NJ Geertruidenberg, tel. 06-40031510.

Het College van Kerkrentmeesters is ook te bereiken via e-mail
terug

Agenda

Geertruidskerk

zo 14 jul 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 16 jul 2024 om 19.45 uur

Mauritsstaete

vr 19 jul 2024 om 10.45 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl