Pastoraat

Pastoraat is de zorg en aandacht die mensen in onze plaatselijke gemeente voor elkaar hebben, omdat zij 'een gemeenschap in Christus' vormen. In het pastoraat weten wij ons voor het aangezicht van God betrokken op de naaste. De mens is geschapen met het oog op de Ander/ander. Het opmerkzaam zien van de vreugde maar ook de nood van de naaste is voorwaarde voor het pastoraat. Dit betekent ook dat pastoraat in de eerste plaats uitdrukking is van het gewone, eenvoudige handelen ten behoeve van de naaste.
We leggen in aansluiting op de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland de nadruk op het 'er voor elkaar zijn'. Het 'omzien naar elkaar' is opdracht aan de hele gemeente. Het gaat om de herderlijke zorg ten opzichte van elkaar en anderen.

Uit het voorgaande wordt duidelijk:
- Het pastoraat is een activiteit van de hele gemeente
- Het pastoraat draagt een gemeenteoverschrijdend karakter.

Deze herderlijke zorg willen wij tot uitdrukking brengen door:
- Reisgenoot te zijn op de weg van vreugde, lijden en zorg
- Ruimte te scheppen waarin de ander op verhaal kan komen
- Het verbinden van het verhaal van God met het verhaal van mensen.

Ten behoeve van het pastoraat in onze gemeente wordt een beroep gedaan op:
- Alle leden van de gemeente
· Vrijwilligers in de pastorale teams
  (pastoraal werkers en bezoekdames, contactpersonen, leden bezoekgroep nieuwingekomenen)
- Ouderlingen
- Predikant 

Naast het 'gewone' pastoraat zoals huisbezoek en persoonlijke contacten, kennen we de volgende vormen:
- Crisispastoraat (pastoraat rondom ziekte en ziekenhuisopname, naderend levenseinde en    overlijden en andere calamiteiten)
- Rouwpastoraat
- Ouderenpastoraat (80+)
- Huwelijkspastoraat
- Pastoraat rondom geboorte en doop
- Bezoek aan nieuwingekomen gemeenteleden
- Groothuisbezoek
- Nabestaandenpastoraat.

 
terug

Agenda

Koor Una Voce

di 07 dec 2021 om 19.30 uur

Bijbelleeskring

wo 08 dec 2021 om 10.00 uur

Emmakerk

zo 12 dec 2021 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl