Privacy protocol en camerabeleid


Privacy protocol en camerabeleid Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
versie 2021_1


Het opnemen en uitzenden van kerkdiensten heeft een grote vlucht genomen, van cassettebandjes en kerktelefonie tot de huidige live tv-uitzendingen.
In de Emmakerk hangen 3 camera’s waarmee de kerkdiensten worden opgenomen en uitgezonden. De Kerkenraad wil hiermee zoveel mogelijk mensen bereiken, met inachtneming van de regels omtrent persoonsbescherming (AVG).


 
  1. Met de SLOG is middels een convenant vastgelegd dat de diensten iedere zondagochtend live uitgezonden wordt op de lokale televisie. Voor diensten op andere dagen en tijdstippen wordt telkens bekeken of en wanneer er zendtijd beschikbaar is. Een herhaling van de dienst op de zondagavond om 19.00u is nu nog zonder beeld, alleen maar met geluid. Ook via de site kerkdienstgemist.nl kunnen de diensten live en achteraf beluisterd worden.
  2. Er hangen bordjes bij de ingangen van de Emmakerk die de mensen erop attenderen dat er opnames met camera’s worden gemaakt. Dit staat ook op pkngeertruidenberg.nl. Mensen die absoluut niet in beeld willen komen, dienen dit vooraf kenbaar te maken en plaats te nemen op ruime afstand van het liturgisch centrum.
  3. Regel is dat alleen de predikant en andere meewerkende personen in beeld komen. Ook wordt er niet gefilmd tijdens gebeden en het Heilig Avondmaal. Er wordt dan een afbeelding getoond. In goed overleg voorafgaand aan speciale diensten, kunnen er wel andere personen gefilmd worden, zoals bijvoorbeeld bij een huwelijksinzegening, Heilige Doop en Openbare belijdenis van het geloof.
  4. Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de opnames en uitzendingen van de dienst.
  5. Het beamerteam verzorgt het projecteren op de schermen, het opnemen van de dienst en de licht- en geluidskwaliteit in zowel de kerkzaal als bij de opnames. Daarnaast is het beamerteam verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom het maken van opnames en het uitzenden ervan, live via de SLOG of later via diverse mogelijke kanalen zoals de website PKNGeertruidenberg.nl, YouTube en USB sticks. Met een wachtwoord of code zouden opnames op de diverse media beveiligd kunnen worden. De opnames op de website etc. dienen na ca. 3 maanden verwijderd te worden.
  6. Het beamerteam kan voor en tijdens de diensten aanwijzingen geven die de kwaliteit van de diensten en uitzendingen ten goede komen. Zij dient ook redelijkerwijs een aantal dagen voor de dienst inzake liturgie en projecties alle informatie te hebben gekregen, voor de programmering en inregeling van apparatuur en programma’s.
  7. De Kerkenraad en het beamerteam dienen elkaar juist en tijdig te informeren over zaken aangaande alle eerder genoemde aspecten en voorgenomen veranderingen daaromtrent. In beide geledingen wordt een vaste contactpersoon aangewezen die de communicatie verzorgt tussen de geledingen en daar buiten. De Kerkenraad communiceert via de scriba.
  8. De kerkenraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor oneigenlijk gebruik van uitzendingen en opnames, die via de SLOG, of op een andere wijze verkregen, beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden benadeeld kunnen worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kerkenraad is het niet toegestaan om kerkdiensten of delen van kerkdiensten op welke wijze dan ook te publiceren en/of te verspreiden.
  9. Via de zondagsbrief, het Kompas en de website pkngeertruidenberg.nl wordt iedereen geïnformeerd over de manieren/kanalen waarop de diensten zijn te bekijken en te beluisteren.
  10. De gemeenteleden worden via het Kompas en de website pkngeertruidenberg.nl geïnformeerd over het bestaan van dit reglement. Een exemplaar ervan ligt in de Emmakerk en is op te vragen bij de scriba.

Website: www.pkngeertruidenberg.nl
Beamerteam: emmakerk.team@gmail.com
Sciba: scribaat@pkngeertruidenberg.nl

 
terug

Agenda

Emmakerk

zo 23 jun 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 25 jun 2024 om 19.45 uur

Rivierzicht

vr 28 jun 2024 om 15.00 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl