Diaconie

 De diaconie is verantwoordelijk voor de diaconale zorg binnen de gemeente en daarbuiten (dienst der barmhartigheid aan de gemeente en de wereld).
Zij dient te bevorderen, dat aan mensen die onder druk leven, hetzij van incidentele dan wel van structurele aard, waar ook ter wereld, in navolging van Christus gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt.
Waar ook ter wereld wil dus ook zeggen dicht bij huis. Hoewel de meeste mensen in onze gemeente geen hulp nodig hebben kunnen zich situaties voordoen waardoor men bij de diaconie aan komt kloppen.
Binnen de diaconie geldt de afspraak, dat in voorkomende gevallen ten hoogste drie diakenen op de hoogte zijn van de details van een verzoek om geldelijke steun. Voor zo'n verzoek kunt u iedere willekeurige diaken benaderen.
 
U kunt het werk van de diaconie financieel ondersteunen door het overmaken van een gift op rekening NL11 RABO 0115 6159 03 ten name van: Diaconie Protestantse Gemeente te Geertruidenberg. 
 
De diakenen van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg zijn:
Mevr. Frieda van den Hout  (voorzitter)
Mevr. Hannie Romijn (secretaris)
Dhr. Willem van den Berg (penningmeester)
Mevr. Henny Egberts
 
 
Diaconale ondersteuning verlenen:
Dhr. Gerrit Knaap  (coördinator autodienst)
0162-520619
Dhr. Wim Roose (administrateur)
Dhr. Hans Houben (beheer onbebouwde eigendommen)
 
 
De diaconie is ook te bereiken via diaconie@pkngeertruidenberg.nl 
 
 
terug

Agenda

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 28 mei 2024 om 19.45 uur

Emmakerk

zo 02 jun 2024 om 9.30 uur

Geertruidskerk inloopdienst

zo 09 jun 2024 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl