Geloofsverdieping

Vanouds kent de christelijke kerk een moment, waarop jonge mensen uitkomen voor het christelijk geloof en bereid zijn om mee te werken aan de opbouw van de christelijke gemeente. Jezus helpt mensen niet alleen te geloven, hij roept hen ook op, om Hem te volgen in de dienst aan God en de naaste. De afgelopen jaren zijn er telkens mensen geweest die aangaven dat ze behoefte hebben aan verdieping van hun geloof.
Vaak spraken we dan eenmaal in de veertien dagen af, soms ook met een ouderling of diaken of medegelovige en bespraken wij begrippen uit het christelijk geloof en wat dat betekent voor de manier waarop we in het leven staan.
Herkent u/jij de roepstem van de Goede Herder in je leven? Wil je Hem volgen en je geloof verdiepen, al weet je echt niet of je belijdenis wilt/kunt doen. Dan is daar alle ruimte voor. Het mooiste is, als we met meerdere mensen bij elkaar komen, dan kunnen de onderlinge gesprekken ons verder helpen.
Voor meer informatie en evt. verdere afspraken:
ds. Jos van den Hout – tel: 0162-465350; e-mail: josvandenhout@solcon.nl


 
terug

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl