Kerkenraad

Samenstelling Kerkenraad
Het bestuur van onze gemeente is gebaseerd op Ordinantie 4. Artikel 10: “Kerkenraad met werkgroepen”.
Het
algemeen bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de grote kerkenraad en wordt gevormd door de predikant en alle ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de grote kerkenraad momenteel 11 ambtsdragers, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De grote kerkenraad vergadert 4x per jaar.

Het
dagelijks bestuur van onze gemeente ligt bij de kleine kerkenraad. Deze kleine kerkenraad bestaat uit 7 leden: naast de predikant, de preses en de scriba, uit vertegenwoordigers van de geledingen college van diakenen, taakgroep liturgie, taakgroep pastoraat en college van kerkrentmeesters.
De kleine kerkenraad vergadert maandelijks.
Huidige samenstelling kleine kerkenraad:
Dhr. J.P. (Jacques) Broeders: Praeses (voorzitter)

Mevr. H. (Hennie) Blonk: Scriba (secretaris)
Ds. J.P. (Jos) van den Hout: Predikant
Mevr. F. (Frieda) van den Hout: College van Diakenen

Mevr. T. (Thosha) van der Maas: College van Kerkrentmeesters
Mevr. H.J. (Heleen) Weltevrede: Taakgroep Pastoraat

Dhr. J. (Jaco) Vleugel: Taakgroep Liturgie

De grote kerkenraad bestaat uit:
Dhr. J.P. (Jacques) Broeders: Ouderling/Voorzitter
Ds. J.P. (Jos) van den Hout: Predikant
Mevr. H. (Hennie) Blonk: Ouderling/Scriba
Dhr. J. (Jaco) Vleugel: Ouderling
Mevr. F. (Frieda) van den Hout: Diaken
Mevr. H. (Hannie) Romijn: Diaken
Mevr. H. (Henny) Egberts: Diaken
Dhr. W.A. (Willem) van den Berg: Diaken
Dhr. P. (Pieter) Knaap: Ouderling kerkrentmeester
Mevr. A.A. (Thosha) van der Maas: Ouderling kerkrentmeester
Dhr. J.C. (Jacques) Blankers: Ouderling kerkrentmeester


Contactpersoon voor kleine en grote kerkenraad:

Mevr. H. (Hennie) Blonk: Scriba
e-mail: scribaat@pkngeertruidenberg.nl 
terug

Agenda

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 28 mei 2024 om 19.45 uur

Emmakerk

zo 02 jun 2024 om 9.30 uur

Geertruidskerk inloopdienst

zo 09 jun 2024 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl