Begraafplaats "Slagenland"

"Slagenland" verwijst naar het slagenlandschap waarvan nog maar enkele delen in de directe omgeving van de begraafplaats zichtbaar zijn. Er werd o.a. veen afgegraven. Een "slag" was destijds een ontginningsmaat. In de late middeleeuwen stond op dit perceel een houtbosje. De dames De Bruyn uit Geertruidenberg besloten op 29 april 1872 dit houtbosje te schenken aan de toenmalige Nederduitsche Geref. Gemeente, later de Nederlands Hervormde Gemeente. Sinds 2018 is de begraafplaats eigendom van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg. De begraafplaats ligt aan de Centraleweg in Geertruidenberg.
Voor informatie over begraven etc. kunt u zich wenden tot de beheerder van de begraafplaats: dhr. P (Pieter) Voragen, p/a Willem van Oranjestraat 109, 4931NJ Geertruidenberg, tel 06-40031510.

 
terug