Zondagsbrief 4 april 2021

Zondag 4 april 2021
Pasen
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten Emmakerk Online
Kerkdienst Zondag 4 April, Pasen 
Emmakerk, voorganger: ds. A.A.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Zuid-Afrika, toekomst voor kansarme kinderen! + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. J. Blankers
Voorzang: dhr. M. van der Sluijs
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Kerkdienst Zondag 11 April 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Kinderen in de knel in India + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. I. Langschmidt
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Voorzang: dhr. A. van Wijk en dhr. L. Romijn

Toelichting bij de liturgische schikking; Pasen
In de schikking van Pasen is weer de hartvorm als teken van barmhartigheid te zien. Maar nu niet met stammetjes of stenen, maar met een veelvoud van bloemen in de flesjes. Kleurige bloemen, vooral geel en wit om vreugde uit te drukken.
Vol vertrouwen mogen we nu delen in wat Jezus ons gaf. Laten we in zijn spoor gaan. De zieken bezoeken, de dorstigen laven, de hongerigen voeden, de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden, de doden begraven en zorg dragen voor de aarde.
Halleluja! De Heer is waarlijk opgestaan.

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl)

OMZIEN naar elkaar
De heer A. van Dongen heeft met goed gevolg zijn eerste chemokuur afgerond. Vrijdag is hij begonnen aan de tweede chemoronde. Hij voelt zich redelijk goed.

De heer J. Hoogerbrugge is gelukkig afgelopen donderdag weer thuis gekomen. Hij is blij met de Pasen thuis te zijn. Naar omstandigheden maakt hij het goed.

Mevr. C. Kloots heeft al wel alle onderzoeken gehad in het ziekenhuis. Zij weet nog niet wanneer ze geopereerd moet worden.

In de brief van Jakobus staat het volgende: Is iemand onder u ziek, laten de voorganger of de ouderlingen hem of haar opzoeken en voor hem of haar bidden. Het is wel duidelijk, dat men vroeger al heel goed wist, dat je elkaar in moeilijkheden niet in de steek moet laten, maar elkaar moet ondersteunen. Dat voelt warm en goed, daar wordt een mens “beter” van. Laten we omzien naar elkaar en zeker als we iemand missen, laten we eens bellen of een vriendelijke groet sturen.

Oproep: HOUD MOED HEB LIEF
We blijven een oproep doen aan gemeenteleden om toch vooral een bijdrage voor het grote hart in de kerk toe te sturen. We hopen er de komende zondagen aandacht aan te besteden. Zo kunnen we elkaar bemoedigen, zijn we elkaar tot steun en op afstand toch met elkaar verbonden! Uw bijdrage kunt u bezorgen bij onze koster Ria Olivier, bij onze ds. Jos van den Hout en in Geertruidenberg bij ouderling Corrie van Noorloos. 
Hartelijk dank voor de inzendingen die we inmiddels al hebben mogen ontvangen. Houd moed en heb lief!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. C.P.A. Paulides en mevr. I.I.J.V. Raams, Buitenvest 30, 4931 CH Geertruidenberg, vanwege hun 50-jarig huwelijksjubileum op 2 april j.l.
-          dhr. J. de Roos en mevr. M. P. Los   Ambachtsherenlaan 38, 4941 AS  Raamsdonksveer, vanwege hun 50-jarig huwelijksjubileum op 2 april j.l. 
Wij feliciteren beide families van harte met dit 50-jarig jubileum.

Mededelingen
Pastoraat
We zijn dankbaar dat het herstel van onze voorganger ds. Jos van den Hout deze week de goede kant op is gegaan. Hij heeft geen koorts meer en moet nu fysiek weer op krachten gaan komen. Na tweede Paasdag zal hij deels zijn werkzaamheden weer op gaan pakken. Hij hoopt in de dienst van 11 april weer voor te kunnen gaan.
Voor pastorale werkzaamheden is hij enkel telefonisch beschikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Op de andere dagen kunt u voor pastorale zorg contact opnemen met ouderlingen mevr. Corrie van Noorloos tel. 06-28260666 of dhr. Wim Wiessner tel. 06-37625056.

School- en gezinsdienst 28 maart
De School en Gezinsdienst van 28 maart jl. is op een USB stick vastgelegd. Deze USB-stick kan besteld worden bij de penningmeester Gerard Wentink.

Diaconaal nieuws
Afgelopen week ontvingen wij voor de collecten in het eerste kwartaal de volgende giften: 2 x 8 €, 1 x 20 €, 1 x 40 € en 2 x 50 € ook ontvingen we tot vrijdag 2 april 2021 voor de Perkplantenactie bestemming Rode Kruis/Coronaslachtoffers wereldwijd 110,00 € dus de teller staat op 312,00 €.
Voor de diaconale collecte van zondag 28 maart met als bestemming Stichting Leergeld ontvingen we tot vrijdag 2 april via de bankrekening en SKG collect 165,00 € en voor de collecte op de Witte Donderdag 1 april 2021 Mission Adulam Bolivia ontvingen we tot en met vrijdag 105,00 €. Onze hartelijk dank voor al deze milde gaven.

Collecte zondag 4 April
Diaconale collecte; Pasen: Zuid-Afrika, toekomst voor kansarme kinderen!
Veel zwarte jongeren in Pretoria/Zuid-Afrika groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. Veel van hen maken de school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos.
Samen met een lokale organisatie helpt Kerk in Actie jongeren met huiswerk maken maar vooral worden ze geholpen met persoonlijke groei. Door hen sociale en creatieve vaardigheden te leren ontdekken en ontwikkelen maakt hen weerbaarder en zo maken ze kans op een beter leven

Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van Pretoria/Zuid-Afrika en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wen- tink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming!

PERKPLANTENACTIE VOOR GOED DOEL
Traditioneel wil de Diaconie van de Protestantse Kerk in de gemeente Geertruidenberg ook dit jaar de jaarlijkse perkplantenactie houden. Andere jaren konden gemeenteleden planten en andere benodigdheden voor hun tuin of balkon bestellen en de opbrengsten daarvan gingen dan steeds naar goede nationale en internationale doelen.
Door de Coronapandemie konden vorig jaar geen perkplanten e.d. verkocht en bezorgd worden, maar werd een alternatieve ‘goede-doelen-actie’ georganiseerd: onze afnemers werd gevraagd om in plaats van het kopen van perkplanten een donatie te doen voor Mercy Ships – zij verlenen wereldwijd gratis medische zorg aan de allerarmsten door middel van hun ziekenhuisschip - . Mercy Ships kon in 2020 de gehele mooie actieopbrengst van € 1500,-- geschonken worden.
Daar ook dit jaar het Coronavirus het onmogelijk maakt om de gebruikelijke perkplantenactie te houden en onze Diaconie toch een goed doel wil steunen, wordt eenieder verzocht een financiële bijdrage voor ons goede doel van dit jaar over te maken. Dit jaar is als bestemming van de opbrengst gekozen voor het werk van het alom bekende Rode Kruis. Het Rode Kruis komt dit jaar wereldwijd (maar liefst in 171 landen) in actie tegen Corona. Zij zorgen bijvoorbeeld voor voedselpakketten, voorlichting en psychosociale hulp. Specifiek in Nederland biedt het Rode Kruis: medische hulp(ondersteuning zorginstellingen en GGD’en), voedselhulp(voor de meest kwetsbaren), onderdak(voor daklozen) en psychosociale hulp(advies, luisterend oor en hulp via de Rode Kruis Hulplijn).
Helpt u ook mee?
Uw financiële steun kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL11 RABO 0115 6159 03 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Geertruidenberg, met vermelding: “Perkplantenactie tbv Rode Kruis”.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Collecten voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen: 1 x 5 €, 3 x 10 €, 1 x 15 €, 1 x 20 €, 1 x 25 €, 1 x 42 € en 2 x 50 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Van de redactie
De redactie van de zondagsbrief wenst u en jou
een fijne en inspirerende Pasen.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl