Zondagsbrief 18 april 2021

Zondag 18 april 2021
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten Emmakerk Online
Kerkdienst Zondag 18 April 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Bolivia; Mission Abdulam / Fineke Jansen + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Voorzang: mevr. I. Willems
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
Vanaf deze zondag zijn de diensten óók te volgen op Kerkdienstgemist.nl in video.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.
Vorige week was door een defecte zender in de kerktoren helaas s’morgens de dienst niet te volgen op SLOG tv. SLOG heeft daarom éénmalig een uitzondering gemaakt om de opgenomen kerkdienst in de studio zondagavond handmatig te installeren, waardoor het mogelijk was alsnog deze dienst te kunnen zien.

Kerkdienst Zondag 25 April 
Geertruidskerk, voorganger: ds. H. Habekotté
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Kerk in Actie; Binnenlands Diaconaat + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Voorzang: dhr. M. van der Sluijs

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl)

OMZIEN naar elkaar
Afgelopen week is mevr. R. Broeders-Spuijbroek, Wilhelminalaan 7c, Raamsdonksveer geopereerd aan haar heup en ook weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
We bidden voor dhr. Ad van Dongen, Kurenpolderweg 31 G 41, Hank. Hij heeft deze week een korte terugval gehad en moest een dag opgenomen worden in het ziekenhuis.
In de Bijbel (brief van Jakobus) staat het volgende: Is iemand onder u ziek, laten de voorganger of de ouderlingen hem of haar opzoeken en voor hem of haar bidden. Het is wel duidelijk, dat men vroeger al heel goed wist, dat je elkaar in moeilijkheden niet in de steek moet laten, maar elkaar moet ondersteunen. Dat voelt warm en goed, daar wordt een mens “beter” van. Laten we omzien naar elkaar en zeker als we iemand missen, laten we eens bellen of een vriendelijke groet sturen.

Oproep: HOUD MOED HEB LIEF
We blijven een oproep doen aan gemeenteleden om nog steeds een bijdrage voor het grote hart in de kerk toe te sturen. We hopen er ook de komende zondagen aandacht aan te besteden. Zo kunnen we elkaar bemoedigen, zijn we elkaar tot steun en op afstand toch met elkaar verbonden! Uw bijdrage kunt u bezorgen bij onze koster Ria Olivier, bij onze ds. Jos van den Hout en in Geertruidenberg bij ouderling Corrie van Noorloos. 
Hartelijk dank voor de inzendingen die we inmiddels al hebben mogen ontvangen. Houd moed en heb lief!

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          Mevr. J.H. van Zoelen - Kardol, Burchtplein 2 a 35, Geertruidenberg als attentie,
-          Mevr. M.G. Broeders - Spuijbroek, Wilhelminalaan 7c, Raamsdonksveer, van harte beterschap.

Mededelingen
Koffiedrinken via ZOOM na afloop van de dienst 25 april
Na afloop van de dienst van 14 maart hebben we met elkaar koffiegedronken via ZOOM na afloop van de dienst. Graag willen we dat zondag 25 april na afloop van de dienst nog een keer doen. De Diaconie heeft een abonnement op ZOOM. Dit is een handig programma waarin je met groepen kan videobellen met elkaar. In de volgende nieuwsbrief zal de link waarop u kunt inloggen vermeld worden. Doet u mee?
(Bent u nog niet bekend met ZOOM? Vraag gerust een gezinslid, kennis of (klein)kind en dat komt er vast aan uit. Of mail naar scribaat@pkngeertruidenberg.nl)

Pastoraat
We zijn dankbaar dat het herstel van onze voorganger ds. Jos van den Hout deze week heeft doorgezet. Hij heeft tijd nodig om fysiek en mentaal weer op krachten te komen. Hij zal in de dienst van 18 april  voorgaan.
Voor pastorale werkzaamheden is hij enkel telefonisch beschikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Op de andere dagen kunt u voor pastorale zorg contact opnemen met ouderlingen mevr. Corrie van Noorloos tel. 06-28260666 of dhr. Wim Wiessner tel. 06-37625056.

Diaconaal nieuws
Afgelopen week ontvingen wij voor de collecten in april en verder de volgende giften: 2 x 20 €, 1 x 40 € en 2 x 50 € ook ontvingen we tot vrijdag 16 april 2021 voor de Perkplantenactie bestemming Rode Kruis /Coronaslachtoffers wereldwijd 90,00 €, dus tot nu toe is de opbrengst het mooie bedrag van 657 €. De actie loopt overigens nog tot eind april 2021.
Voor de diaconale collecte van zondag 11 april 2021 Kinderen in de knel in India ontvingen we tot vrijdag 16 april via de bankrekening en SKG collect 184,50 €. Onze hartelijk dank voor al uw milde gaven!

Collecte zondag 18 April
Bolivia Mission Adulam Fineke Jansen
Opnieuw is de collecte van deze zondag bestemd voor het werk van Fineke Janssen in La Paz/Bolivia. Voor de tweede keer binnen een maand maar dat is gebaseerd op de waarneming dat de dienst op Witte Donderdag in de normale situatie minder bezocht wordt en dus ook een mindere collecteopbrengst geeft dus hebben we dat in het rooster zo gelaten! De kern van haar werk is het helpen en opvangen van verslaafde tieners en hun een kans op een toekomst te bieden en kennis te laten maken met de Bijbel. Graag vragen wij nogmaals uw steun voor dit project van onze Diaconie.
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van Mission Adulam en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming!

Perkplantenactie voor Goed Doel
Traditioneel wil de Diaconie van de Protestantse Kerk in de gemeente Geertruidenberg ook dit jaar de jaarlijkse perkplantenactie houden. Andere jaren konden gemeenteleden planten en andere benodigdheden voor hun tuin of balkon bestellen en de opbrengsten daarvan gingen dan steeds naar goede nationale en internationale doelen. Door de Coronapandemie konden vorig jaar geen perkplanten e.d. verkocht en bezorgd worden, maar werd een alternatieve ‘goede-doelen-actie’ georganiseerd. Daar ook dit jaar het Coronavirus het onmogelijk maakt om de gebruikelijke perkplantenactie te houden en onze Diaconie toch een goed doel wil steunen, wordt eenieder verzocht een financiële bijdrage voor ons goede doel van dit jaar over te maken.
Dit jaar is als bestemming van de opbrengst gekozen voor het werk van het alom bekende Rode Kruis. Het Rode Kruis komt dit jaar wereldwijd (maar liefst in 171 landen) in actie tegen Corona. Zij zorgen bijvoorbeeld voor voedselpakketten, voorlichting en psychosociale hulp. Specifiek in Nederland biedt het Rode Kruis: medische hulp(ondersteuning zorginstellingen en GGD’en), voedselhulp(voor de meest kwetsbaren), onderdak(voor daklozen) en psychosociale hulp(advies, luisterend oor en hulp via de Rode Kruis Hulplijn).
Helpt u ook mee? De teller staat nu al op 657 €. Een mooi begin!
Uw financiële steun kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL11 RABO 0115 6159 03 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Geertruidenberg, met vermelding: “Perkplantenactie tbv Rode Kruis”.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Collecten voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen:
1 x 2.5 €, 1 x 4 €, 1 x 5 €, 5 x 10 €, 2 x 15 €, 1 x 20 €, 2 x 25 €, 2 x 40 en 1 x 50 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl