Zondagsbrief 25 april 2021

Zondag 25 april 2021
Geertruidskerk, Geertruidenberg


Kerkdiensten Emmakerk Online
Kerkdienst Zondag 25 April 
Geertruidskerk, voorganger: ds. H. Habekotté
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Kerk in Actie; Binnenlands Diaconaat + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Voorzang: dhr. M. van der Sluijs
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.
Koffiedrinken via Zoom na afloop van de dienst
ZOOM is een handig programma waarin je met groepen kan videobellen met elkaar. Graag willen we na de dienst van deze zondag 25 april met elkaar “koffiedrinken” via ZOOM zodat we elkaar toch (online) kunnen ontmoeten. Doet u mee? (Bent u nog niet bekend met ZOOM? Vraag gerust een gezinslid, kennis of (klein)kind en die komt er vast aan uit. Of mail naar scribaat@pkngeertruidenberg.nl )
Dit is de link naar de ZOOM uitnodiging:
https://us02web.zoom.us/j/84160861241?pwd=M3NHeVBqRUxRWVhKUkJOZEE5RUZpdz09
Meeting ID: 841 6086 1241
Passcode: 798319

Kerkdienst Zondag 2 Mei 
Geertruidskerk, voorganger: ds. G. den Goeijen
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Goederenbank De Baronie + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. J. Blankers
Voorzang: mevr. H. Weltevrede

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl)

OMZIEN naar elkaar
Op dinsdag 20 april is mevr. Christa Kloots, Venestraat 20-35, Geertruidenberg, voor een operatie naar het ziekenhuis geweest. Ze kon woensdag weer naar huis. Het gaat goed met haar. De artsen zijn tevreden. Eind april hoort ze of er eventueel een nabehandeling noodzakelijk is.
In de Bijbel (brief van Jakobus) staat het volgende: Is iemand onder u ziek, laten de voorganger of de ouderlingen hem of haar opzoeken en voor hem of haar bidden. Het is wel duidelijk, dat men vroeger al heel goed wist, dat je elkaar in moeilijkheden niet in de steek moet laten, maar elkaar moet ondersteunen. Dat voelt warm en goed, daar wordt een mens “beter” van. Laten we omzien naar elkaar en zeker als we iemand missen, laten we eens bellen of een vriendelijke groet sturen.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          fam. Hommel, Margrietstraat 24, Raamsdonksveer, ter bemoediging,
-          dhr. en mevr. van der Leek, Ziederijsingel 23, Raamsdonksveer, ter attentie.

Mededelingen
Vakantie ds. J.P. van den Hout.
Vanaf maandag 26 april t/m maandag 3 mei is ds. Van den Hout met vakantie. Voor pastorale bijstand kunt u altijd bellen, naar dhr. W. Wiessner, tel: 513639 of met ds. G. v.d. Weerd, tel: 580137.

Diaconaal nieuws
Diaconaal nieuws zondag 25 april 2021
Afgelopen week ontvingen wij voor de collecten in april en verder de volgende giften: 3 x 20 €,  2 x 30 € en 1 x 50 € ook ontvingen we tot vrijdag 23 april 2021 voor de Perkplantenactie bestemming Rode Kruis/Coronaslachtoffers wereldwijd 200,00 € dus de tot nu toe is de opbrengst het mooie bedrag van 857,00 € de actie loopt overigens nog tot eind april 2021 dus nog een weekje.
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 18 april 2021 met als doel Mission Adulam Fineke Jansen in La Paz / Bolivia ontvingen we tot vrijdag 23 april via de bankrekening en SKG collect 165,00 €.  Onze hartelijk dank voor al uw milde gaven!

Collecte zondag 25 April
Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat, Stiichting De Vrolijkheid
Deze stichting organiseert creatieve activiteiten voor kinderen in asielzoekers centra. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners in de asielzoekers centra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van Stichting ~De Vrolijkheid en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk(C v K)middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming!

Perkplantenactie voor Goed Doel
Dit jaar is de opbrengst van de perkplantenactie bestemd voor het werk van het alom bekende Rode Kruis. Het Rode Kruis komt dit jaar wereldwijd (maar liefst in 171 landen) in actie tegen Corona. Zij zorgen bijvoorbeeld voor voedselpakketten, voorlichting en psychosociale hulp. Specifiek in Nederland biedt het Rode Kruis: medische hulp(ondersteuning zorginstellingen en GGD’en), voedselhulp(voor de meest kwetsbaren), onderdak(voor daklozen) en psychosociale hulp(advies, luisterend oor en hulp via de Rode Kruis Hulplijn).
Helpt u ook mee?
Uw financiële steun kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL11 RABO 0115 6159 03 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Geertruidenberg, met vermelding: “Perkplantenactie tbv Rode Kruis”.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Collecten voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen: 1 x 5 €, 2 x 10 €, 2 x 20 € en 1 x 25 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl