Zondagsbrief 16 mei 2021

Zondag 16 mei 2021
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten Online
Kerkdienst Zondag 16 mei; Viering Heilig Avondmaal (kring) 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Diaconaal Vakantie werk via het Vakantiebureau + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Voorzang: mevr. H. Weltevrede

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal online, met een beperkte groep in de kerkzaal maar natuurlijk kunt u thuis meevieren. Steek voor de dienst een kaars aan, leg een stukje brood klaar en vul een klein glaasje met wijn. Zorg voor een rustige sfeer.
Nadat de instellingswoorden worden uitgesproken: “dit is mijn lichaam, … dit is mijn bloed, …” wordt u uitgenodigd om thuis ook zelf van het brood en van de wijn te nemen.

Kerkdienst Zondag 23 mei, Pinksteren 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Zendingscollecte Egypte + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: enkele leden van het koor “Gospel Unlimited”

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen!
Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl)

Aankondiging belijdenis dhr. William van Eck
Tot onze vreugde heeft geloofsleerling William van Eck gevraagd of hij openbare belijdenis van zijn geloof mag doen in het midden van onze gemeente. Na een motivatiegesprek met een afvaardiging van de kerkenraad heeft de kerkenraad ingestemd met dit verzoek. De belijdenisdienst zal plaatsvinden Pinksterzondag 23 mei. Eventuele bezwaren kunnen ingediend worden bij de scriba Mark van der Sluijs  (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).

OMZIEN naar elkaar
Met groot verdriet, maar met onuitwisbare herinnering aan haar leven hebben we afscheid moeten nemen van ons zusje en tante Johanna Adriana (Joke) Sterkenburg, op de leeftijd van 82 jaar. Op de rouwkaart staat de volgende tekst:
God keek rond in zijn tuin en zag een lege plaats.
Toen keek Hij neer op de aarde en zag jouw moe gelaat.
Hij deed zijn armen om je heen en nam je mee om uit te rusten,
Daar waar geen verdriet en pijn meer is.
Gods tuin moet wel prachtig zijn.
Hij neemt alleen de beste.

Joke heeft ruim 32 jaar gewoond in de Sterrebos te Roosendaal, ze voelde zich daar heel erg thuis en kwam er tot bloei. Het laatste half jaar, meer nog nadat ze corona gehad had, trok ze zich wat meer terug in de rust en de stilte. Ze is op 9 mei in het bijzijn van haar zus Corrie heel rustig in haar stoel overleden.
De “warme afscheidsdienst” in het Ontmoetingscentrum van de Sterrebos vond afgelopen vrijdag plaats om 10.00 uur. in aanwezigheid van familie, medebewoners en personeel van de Sterrebos. Ze werd
’s middags om half twee begraven op de Hervormde Begraafplaats te Dussen.
Laten we Joke in een ogenblik van stilte gedenken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. en mevr. Knaap, Terreplein 84, 4931 DL Geertruidenberg, gefeliciteerd met hun 50 jarig huwe-     lijksjubileum.
-          mevr. Blom v.d. Giessen, Berkenstraat 49, Raamsdonksveer, ter attentie.

Mededelingen
Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350.
Het ambt van predikant behoort tot de zogenaamde cruciale beroepen in deze coronatijd, daardoor is er voor een pastoraal bezoek van de predikant ontheffing mogelijk. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Diaconaal nieuws
Geslaagde Perkplantenactie 2021
Onlangs vroeg de Diaconie van onze kerk uw medewerking voor een alternatieve perkplantenactie. Het doel was om het werk van het Rode Kruis te ondersteunen bij het wereldwijd bestrijden van de coronacrisis. Buitengewoon waren uw spontane en bovenal gulle reacties! Maar liefst ruim € 1000,- kwam er binnen. De Diaconie rondde die prachtige opbrengst af tot een bedrag € 2000,- dat aan het Rode Kruis werd overgemaakt. Van het Rode Kruis werd de volgende bedankbrief ontvangen:
“Geachte Diaconie,
Namens het Rode Kruis dank ik u heel hartelijk voor uw gift van € 2.000, - ten behoeve van onze hulpverlening rondom de corona crisis.
De COVID-19-pandemie is ongekend en is niet alleen een crisis voor de volksgezondheid, maar ook een humanitaire crisis die het leven van mensen over de hele wereld en in het Nederlands Koninkrijk beïnvloedt. Wij zien een toenemende vraag naar ondersteuning van zorginstellingen, vervoer, opvang van dak – en thuislozen en het bieden van ondersteuning bij vaccinaties. Onze hulp is nog steeds nodig.
We hebben specifiek aandacht voor de meest kwetsbaren; wat het virus betreft, maar ook voor hen die door de corona-uitbraak een opeenstapeling van tegenslagen ervaren, zoals dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. Maar de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn voor grote groepen in de samenleving groot. We helpen ook bevolkingsgroepen die normaal niet tot de meest kwetsbaren behoren maar nu wel in situaties terechtkomen waarbij hun eerste basislevensbehoeften onder druk komen te staan.
Dit kunnen wij doen dankzij onze vele vrijwilligers en dankzij de steun van mensen zoals u. Ik dank u hartelijk voor uw betrokkenheid!
Met vriendelijke groet,
Karin Tichelaar Relatiemanager.”

Ook de Diaconie dankt u allen hartelijk voor uw medewerking.

Opbrengst giften, collecten en acties
Afgelopen week ontvingen wij voor de collecten in het tweede kwartaal de volgende giften: 1 x 10 €, 1 x 12 €, 1 x 21 € en 2 x 50 €!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 9 mei 2021 met als bestemming Noodhulp Libanon Kerk in Actie ontvingen we tot vrijdag 14 mei 2021 via de bankrekening en SKG collect 187,00 €. Voor de collecte van 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) bestemd voor Stichting De Opkikker ontvingen we tot en met vrijdag 14 mei 2021 190,00 €. Onze hartelijk dank voor al uw milde gaven!

Diaconale Collecte zondag 16 mei, Diaconaal Vakantie werk via het Vakantiebureau Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakanties!
Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 70 vakanties van Het Vakantiebureau. Dat kan niet zomaar voor iedereen dus wordt er ook geholpen om dit soort vakanties voor iedereen mogelijk te maken! Gasten die zo graag met vakantie willen maar dat niet kunnen betalen worden door middel van onder meer de opbrengst van deze collecte in staat gesteld om een weekje te genieten!
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecten overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van het collectedoel en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen:
1 x 4 €, 3 x 5 €, 1 x 10 €, 1x 15 €, 3 x 20 €, 1 x 24 € en 1 x 25 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 03 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk H.A. Tafelviering

zo 10 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk

zo 17 jul 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl