Zondagsbrief 23 mei 2021

Zondag 23 mei 2021, Pinksteren
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten Online
Kerkdienst Zondag 23 mei, Pinksteren 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Zendingscollecte Egypte + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: enkele leden van het koor “Gospel Unlimited”

Tot onze vreugde zal geloofsleerling William van Eck in deze dienst openbare belijdenis van zijn geloof doen in het midden van onze gemeente. Na een motivatiegesprek met een afvaardiging van de kerken-raad heeft de kerkenraad ingestemd met dit verzoek. Het verzoek is hierna tweemaal gepubliceerd in de zondagsbrief met de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren. Er zijn geen bezwaren ingebracht.

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Toelichting bij de liturgische schikking van Pinksteren
Feest van de Hoop, dat is de naam die de schikking heeft gekregen.
Als we deze beter bekijken zien we in het midden een boog die bekleed is met mos. Deze groene boog staat symbool voor de hoop. Bloemen van allerlei kleuren zijn bevestigd op de boog. En dan denken we vanzelf aan de regenboog.
Opvallend zijn de rode bloemen van Gloriosa. Rood is de kleur die bij Pinksteren hoort: de boog wordt in vuur en vlam gezet. Maar ook de paarse bloemen, Scabiosa of duifkruid genaamd, mogen gezien worden. Die symboliseren de aanwezigheid van de Heilige Geest.
We gedenken vandaag de uitstorting van de Heilige Geest. We mogen vol verwachting zijn.

Kerkdienst Zondag 30 mei 
Geertruidskerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Jongeren en Diaconaat + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. I. Langschmidt
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Voorzang: mevr. I. Willems

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl)

OMZIEN naar elkaar
Grote schrik was er bij mevr. W. Vreeken, Watersnip 67, Waspik. Op de mammografie werden verkeerde cellen gevonden. Ze zal begin juni geopereerd worden, waarna nog een nabehandeling zal volgen. We bidden voor een voorspoedige behandeling.
Mevr. G. Veltkamp, Terreplein 108, Geertruidenberg heeft klachten die samenhangen met de coronabesmetting in december. Ze is in verband met pijnklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest, een oorzaak is moeilijk aanwijsbaar. We leven met haar mee. 

Bloemendienst
De bloemschikking van deze pinksterzondag gaat naar:
-         Dhr. William van Eck, Raamsdonksveer, als felicitatie voor zijn belijdenis.

De bloemen gaan naar:
-          Dhr. & mevr. Hoogerbrugge, Jan van Beekhof 36, Raamsdonksveer, strekte gewenst.

Mededelingen
Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350.
Het ambt van predikant behoort tot de zogenaamde cruciale beroepen in deze coronatijd, daardoor is er voor een pastoraal bezoek van de predikant ontheffing mogelijk. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Kaartverkoop Crea
Als de kerkdiensten in de Geertruidskerk zijn dan is er geen verkoop van kaarten in De Schakel.

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften: 1 x 21 €, 1 x 25 € (Rode Kruis) en 5 x 50 € !
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 16 mei 2021 met als bestemming Diaconaal Vakantiewerk (landelijk) ontvingen we tot vrijdag 21 mei 2021 via de bankrekening en SKG collect 150,00 €.

Diaconale collecte zondag 23 mei 2021 PINKSTEREN Bestemming Zendingscollecte Egypte
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. Het Egyptische Bijbelgenootschap wil dit graag steunen en organiseert een bijbelcompetitie waardoor ouders en kinderen samen de bijbel lezen en door de kinderen een opdracht wordt gemaakt.
Als u wilt meedoen kunt u alle informatie vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecten overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van het collectedoel en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen: 2 x 5 €, 2 x 10 €, 1 x 15 €, 3 x 20 € , 1 x 25 € en 2 x 50 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl