Zondagsbrief 6 juni 2021

Zondag 6 juni 2021
Geertruidskerk, Geertruidenberg


Kerkdiensten Online
Kerkdienst Zondag 6 juni 
Geertruidskerk, voorganger: ds. G. van der Linden
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Wereld Diaconaat Oeganda + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Voorzang: dhr. A. van Wijk en dhr. L. Romijn

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Kerkdienst Zondag 13 juni, Missionaire dienst 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting Health & Education Ghana Baby home Sirigu + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Voorzang: dhr. M. van der Sluijs

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl)

OMZIEN naar elkaar
Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. en mevr. Hanemaaijer, Anemoonlaan 32, Raamsdonksveer, gefeliciteerd met hun 50 jarig huwe-          lijksjubileum.
-          mevr. Lankhaar- van Zelst, Burchtplein 2-A36, Geertruidenberg, ter bemoediging.

Mededelingen
Openstelling kerkdiensten Emmakerk/Geertruidskerk per 13 juni
Nu we dankbaar mogen zijn dat het aantal coronabesmettingen sterk afneemt, wil de kerkenraad het weer mogelijk maken om de eredienst te bezoeken, in overeenstemming met de Routekaart Covid-19 voor kerken die ook in onze gemeente in grote lijn wordt nagevolgd. Daarom nodigen wij u hartelijk uit om de kerkdiensten in de Emmakerk/Geertruidskerk vanaf 13 juni weer te bezoeken. Let op: deze dienst is in de Emmakerk.
We hanteren natuurlijk de voorschriften van ons gebruiksplan die in overeenstemming zijn met de regels van de overheid. Daarin is beschreven hoe tijdens de coronacrisis, binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid, kerkdiensten kunnen worden gehouden met aanwezigheid van gemeenteleden. In de kerkzaal dragen we dus een mondkapje. Zodra de plaats is ingenomen, hoeft dat niet meer. Verder zullen we ons beperken tot maximaal 30 bezoekende personen en is reserveren noodzakelijk.
Belangrijk is dat u weet dat we strikt de hand zullen houden aan de regels die in het gebruiksplan staan. Zo wordt overal de 1,5 meter afstand gerespecteerd. Medewerkers zullen de reservering controleren, naar uw gezondheid informeren en de zitplaats toewijzen. In de kerk is een duidelijke looproute gecreëerd en zijn de gedragsregels goed zichtbaar. Volgens de richtlijnen werken wij met een reserveringssysteem. U kunt dus niet spontaan naar de kerk komen. Als u de kerkdiensten wilt meemaken, is het nodig om vooraf in te schrijven. Via de website van de onze gemeente (www.pkngeertruidenberg.nl) of via de zondagsbrief kunt u een inschrijfformulier aanklikken. Door op de link te klikken, kunt u het formulier invullen en verzenden. Daarmee kunt u een plaats tijdens de kerkdienst reserveren. Als u deel wilt nemen aan de kerkdienst op zondag 13 juni staat de aanmelding open tot woensdagavond 23.59 uur. Op vrijdag krijgt u bericht of u de kerkdienst kunt bijwonen. Als u geen positief bericht krijgt, hebt u voorrang bij de volgende dienst.
Hier is de koppeling naar het Reserveringsformulier kerkdienst van 13 juni 2021. Let u er s.v.p. op dat het soms enige tijd kan duren voordat het formulier geladen is: https://forms.office.com/r/gJf0Y2eddk
Alleen kerkgangers die digitaal niet bereikbaar zijn, kunnen telefonisch reserveren. Zij kunnen hun reservering doorgeven aan Jaco Vleugel (0162-520817). In het gebruiksplan staat een aantal algemene afspraken die de basis vormen van het gedrag in de Emmakerk. Als we hieraan secuur de hand houden, is een ‘gewone’ en veilige kerkdienst weer mogelijk, helaas nog zonder samenzang.
Met groet,
De kerkenraad.

Concept jaarrekeningen 2020 CvK en Diaconie
De concept jaarrekeningen 2020 van de het CvK en de Diaconie zijn ter inzage beschikbaar voor de gemeenteleden. Indien u daarvan gebruik wilt maken kunt u deze opvragen bij de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl)

Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350.
Het ambt van predikant behoort tot de zogenaamde cruciale beroepen in deze coronatijd, daardoor is er voor een pastoraal bezoek van de predikant ontheffing mogelijk. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Kaartverkoop Crea
Als de kerkdiensten in de Geertruidskerk zijn dan is er geen verkoop van kaarten in De Schakel.

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften: 1 x 10 €, 1 x 15 €, 2 x 20 €, 2 x 25 €, 1 x 30 € en 1 x 40 €!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 30 mei 2021 met als bestemming Jongeren en Diaconaat ontvingen we tot vrijdag 4 juni 2021 via de bankrekening en SKG collect 122,00 €.

Diaconale collecte zondag 6 juni 2021; Wereld Diaconaat Oeganda
Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken!
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maakt dat zij een zwaar leven hebben. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken!
Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van het collectedoel en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen: 1 x 4 €, 1 x 5 €, 3 x 10 €, 2 x 15 €, 2 x 20 € en 1 x 40 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 03 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk H.A. Tafelviering

zo 10 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk

zo 17 jul 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl