Zondagsbrief 27 juni 2021

Zondag 27 juni 2021
Emmakerk, Raamsdonksveer

Kerkdiensten Online

Kerkdienst Zondag 27 juni

Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Bartimeús Blinden instituut + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. J. Blankers
Voorzang: mevr. I. Willems

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Kerkdienst zondag 4 juli

Emmakerk, voorganger: ds. L. van Wingerden
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Actie Vakantietassen: zomerpret voor kwetsbare kinderen! + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Voorzang: ?

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvanden-hout@solcon.nl)

OMZIEN naar elkaar

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
- Mevr. A.M. Dank, Bartoklaan 12, Raamsdonksveer.  Beterschap gewenst.
- Mevr. E. v.d. Stelt, Terreplein 88, Geertruidenberg.  Beterschap gewenst.

Mededelingen

Concept jaarrekeningen 2020 CvK en Diaconie
De concept jaarrekeningen 2020 van de het CvK en de Diaconie zijn ter inzage beschikbaar voor de gemeenteleden. Indien u daarvan gebruik wilt maken kunt u deze opvragen bij de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl)

Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350.
Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

VAKANTIE DS. J.P. VAN DEN HOUT
In verband met zijn vakantie is ds. J.P. van den Hout niet beschikbaar voor het pastoraat van vrijdag 2 juli tot en met dinsdag 27 juli.
We zijn dankbaar, dat ds. G. van der Weerd bereid is gevonden om gedurende de maand juli voor ds. Van den Hout waar te nemen. Zijn telefoonnummer is: 580137.
Daarnaast is er één van de ouderlingen van het pastorale team bereikbaar: Mw. C. van Noorloos, tel: 571580 en/of dhr. W. Wiesner, tel: 513639.  

OPENSTELLING DIENST IN DE EMMAKERK OP 4 JULI
 Hierbij nodigen wij u hartelijk uit om bij de kerkdienst in de Emmakerk aanwezig te zijn. We hanteren natuurlijk de voorschriften van ons gebruiksplan die in overeenstemming zijn met de regels van de overheid. Daarin is beschreven hoe tijdens de coronacrisis, binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid, kerkdiensten kunnen worden gehouden met aanwezigheid van gemeenteleden. Daarom beperken we ons tot maximaal 30 bezoekende personen en is reserveren noodzakelijk. Verder wordt overal de 1,5 meter afstand gerespecteerd. Medewerkers zullen de reservering controleren, naar uw gezondheid informeren en de zitplaats toewijzen. In de kerk is een duidelijke looproute gecreëerd en zijn de gedragsregels goed zichtbaar. Als u de kerkdiensten wilt meemaken, is het nodig om vooraf in te schrijven. Via de website van de onze gemeente (www.pkngeertruidenberg.nl) of via de zondagsbrief kunt u een inschrijfformulier aanklikken. Door op de link te klikken, kunt u het formulier invullen en verzenden. Daarmee kunt u een plaats tijdens de kerkdienst reserveren. Als u deel wilt nemen aan de kerkdienst op zondag staat de aanmelding open tot woensdagavond 23.59 uur. Uiterlijk op vrijdag krijgt u bericht of u de kerkdienst kunt bijwonen. Als u geen positief bericht krijgt, hebt u voorrang bij de volgende dienst.

Hier is de koppeling naar het Reserveringsformulier kerkdienst van 4 juli 2021. Let u er svp op dat het soms enige tijd kan duren voordat het formulier geladen is: https://forms.office.com/r/gJf0Y2eddk

Alleen kerkgangers die digitaal niet bereikbaar zijn, kunnen telefonisch reserveren. Zij kunnen hun reservering doorgeven aan Jaco Vleugel (0162-520817). In het gebruiksplan staat een aantal algemene afspraken die de basis vormen van het gedrag in de Emmakerk. Als we hieraan secuur de hand houden, is een ‘gewone’ en veilige kerkdienst weer mogelijk, helaas nog zonder samenzang.

Diaconaal nieuws ZONDAG 27 JUNI 2021
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden: 1 x 16, 2 x 25, 1 x 30,en 2 x 50 euro!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 20 juni 2021 met als bestemming Hulp vluchtelingen Griekenland ontvingen we tot vrijdag 25 juni 2021 via de bankrekening en SKG collect 257,00 euro.

Diaconale collecte zondag 27 juni 2021; Bartimeús Blinden instituut
Bartimeús Blinden instituut is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Alles wordt in het werk gesteld om mensen met een visuele beperking zo veel als mogelijk het leven te laten leiden dat bij hen past.
Hiervoor is veel onderzoek, diagnostiek en ontwikkeling voor nodig. Daar is de opbrengst van deze collecte voor bedoeld.

Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van het collectedoel en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen:
1 x 3 €, 1 x 10 €, 1 x 12 €, 1 x 20 €, 1 x 30 € en 1 x 50 €.

Alle gulle gevers hartelijk dank.

Van de redactie
De zondagsbrief voor de komende weekenden wordt verzorgd door dhr. P. de Jongh. Berichten en mededelingen voor de zondagsbrief van zondag 4 en 11 juli dient u te sturen naar:
zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl of pa.dejongh@solconmail.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur.
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl