Zondagsbrief 4 juli 2021

Emmakerk, Raamsdonksveer

Kerkdiensten Online

Kerkdienst zondag 4 juli
Emmakerk, voorganger: ds. L. van Wingerden
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Actie Vakantietassen: zomerpret voor kwetsbare kinderen! + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Voorzang: Mevr. I. Willems

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Kerkdienst zondag 11 juli, Viering Heilig Avondmaal (tafel)
Emmakerk, voorganger: ds. G. van de Weerd
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting Teach Nepal + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. J. Blankers

GEEF UW GEBEDSPUNTEN DOOR!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan de scriba Mark van der Sluijs. scribaat@pkngeertruidenberg.nl


OMZIEN naar elkaar

Overlijden mevr. J. Snaphaan-van Wensen.
Na een lange periode van afnemende gezondheid is op 1 juli 2021 overleden Mevrouw Jacoba Snaphaan-van Wensen, Scheepswerflaan 75 te Raamsdonksveer. Weduwe van Dhr. H.B. Snaphaan.
Zij mocht de gezegende leeftijd bereiken van 97 jaar en wist zich geborgen in Gods hand.
De begrafenis van mevr. Snaphaan vindt volgende week plaats vanuit de Emmakerk.
Wegens de Coronavoorschriften in besloten kring.
Wij leven mee met haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie en bidden hen Gods Troost toe.


Bloemendienst
De bloemen gaan naar:

- Dhr. en mevr. Roosenbrand, Rijvoortshoef 211, Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 50-jarig huwe- lijksjubileum.

- Dhr. en mevr. van Assen, Walgang 22, Geertruidenberg. Gefeliciteerd met hun 50-jarig huwelijksjubileum.

Een kaart gaat naar:

Mevr. S.K.  Lankhuijzen-Spek, Julianalaan 104, Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

Mededelingen

OPENSTELLING KERKDIENSTEN VANAF 11 JULI
De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel om vanaf zondag 11 juli de kerkdiensten verder open te stellen. In de kleine kerkenraad is gisteravond het volgende voorstel besproken voor  verdere openstelling van de kerkdiensten met ingang van 11 juli conform de nieuwe richtlijnen van de PKN.

  • In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is 
    Voor de Emmakerk is dat 60 personen. Voor de Geertruidskerk is dat 100 personen. Omdat we verwachten dat deze capaciteit  in de zomerperiode ruimschoots voldoet, is reservering vooraf niet meer nodig. Wel registreren we bij de ingang de namen.
  • Verder volgen we nog steeds de richtlijnen van het gebruiksplan van het kerkgebouw. Dus we houden 1,5 meterafstand, blijven thuis bij klachten, volgen de aanwijzingen van de begroeters in de kerk voor wat betreft looproute en zitplaats.
  • Samenzang is weer toegestaan. We zingen “ingetogen” en qua tijdsduur beperkt.

DIENSTEN GEERTRUIDSKERK VOORLOPIG VERPLAATST NAAR EMMAKERK
Vanwege onvoorziene technische problemen is uitzending van de kerkdiensten via Kerkdienst Gemist en Slog helaas niet mogelijk. Tot nader order zullen de diensten in de Emmakerk gehouden worden.

Pastoraat

VAKANTIE DS. J.P. VAN DEN HOUT
In verband met zijn vakantie is ds. J.P. van den Hout niet beschikbaar voor het pastoraat van vrijdag 2 juli tot en met dinsdag 27 juli.
Voor pastorale zorg is er één van de ouderlingen van het pastorale team bereikbaar:
Mw. C. van Noorloos, tel: 571580 (aanwezig 2 t/m 17 juli) en/of dhr. W. Wiessner, tel: 513639.  (aanwezig 12 t/m 27 juli)
Enkel voor crisispastoraat kan gedurende deze periode ook contact opgenomen worden met ds. G.A. van de Weerd. Zijn telefoonnummer is: 580137.

ROMMELMARKT.
De traditionele jaarlijkse rommelmarkt bij de Emmakerk in Raamsdonksveer kan ook dit jaar helaas geen doorgang vinden; de (ook eerder geldende) coronamaatregelen en de daarmee verband houdende organisatorische omstandigheden hebben aan dit cancelen ten grondslag gelegen.
Door het ook niet doorgaan dit jaar van de Veerse Dag vervalt daarnaast tevens onze ‘sponsor’ qua publiekstoevoer.
De verwachting is dat de maandelijkse inname van goederen eerst in het najaar hervat kan worden. Daarover zal nadere publicatie plaatsvinden. 
De rommelmarktcommissie wenst u allen een gezonde en ook anderszins voorspoedige tijd toe en hoopt u zeker volgend jaar weer als vanouds te mogen ontmoeten bij dit immer zo succesvolle evenement.

Diaconaal nieuwS
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden: 1 x 10, 1 x 25, 1 x 40 en 1 x 50 euro! Voor de actie vakantietassen ontvingen we de volgende giften 2 x 25 en 1 x 15 euro!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 27 juni 2021 met als bestemming 2021 Bartimeús Blinden instituut ontvingen we tot vrijdag 2 juli 2021 via de bankrekening en SKG collect 165,00 euro.

Diaconale collecte zondag 4 juli 2021; Actie Vakantietassen: zomerpret voor kwetsbare kinderen!

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang!
Een vrolijke rugzak met speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Ook dit jaar willen we in de gemeente Geertruidenberg, samen met onder meer Vluchtelingenwerk en Voedselbank weer meedoen vanuit onze Diaconie. Helpt u mee?

Indien u dat wilt kunt u uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar de rekening van de Diaconie NL11 RABO 0115615903 onder vermelding van het collectedoel en dan zorgen wij dat het geld op de goede plek terechtkomt! Alvast bedankt!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen:
2 x 10 €, 1 x 15 €, 3 x 20 €, 2 x 25 €, 1 x 35 €, 1 x 40 €, 1 x 50 €, 1 x 100 € en 1 x 200 €.

Alle gulle gevers hartelijk dank.

Van de redactie
De zondagsbrief voor het komend weekend wordt verzorgd door dhr. P. de Jongh. Berichten en mededelingen voor de zondagsbrief van zondag 11 juli dient u te sturen naar:
zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl of pa.dejongh@solconmail.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl